Friske meninger

Har du mottatt inkassokrav fra denne mannen i 2018?

Tor Berntsen, administrerende direktør i Kredinor. Foto: Kredinor/pressebilde

Tor Berntsen, administrerende direktør i Kredinor. Foto: Kredinor/pressebilde

Da kan du ha betalt for mye inkassosalær.

Av Joni M. Jestilä, samfunnsdebattant, økonom og inkassobevillingshaver

Administrerende direktør Tor Berntsen leder Norges største inkassoselskap målt ut i fra antall saker.

Selskapet mottok hele 2,1 millioner saker til behandling i 2018.

Kredinor SA er organisert som ett samvirkeforetak. Organiseringen kan sammenliknes med en frivillig organisasjon hvor et medlem betaler kontingent for å være medlem. Samvirkeloven regulerer organiseringen.

Det er faktisk sånn at samvirkeforetak er ment som en sammenslutning med hovedformål å fremme sine medlemmers økonomiske interesser gjennom at medlemmene deltar i virksomheten.

Dette kan være utfordrende i forhold til fremmedinkasso, da man visker ut skillet mellom kreditor og inkassator gjennom at kreditor deltar aktivt i virksomheten.

Kredinor har nylig innført utbytte av inkassosalær for sine medlemsbedrifter. Dette utbyttet kan ses på som rabatt for kreditor.

I inkassolovens §17 heter det at skyldner plikter å erstatte de nødvendige kostnadene i en inkassosak. Ved at Kredinor tilbakefører salærinntekter tilbake til sine medlemmer igjennom utbytte er ikke lenger full inkassosalær nødvendige kostnader.

Dette vil også kunne være brudd på god inkassoskikk, og da faller salærkravet helt bort.

Jeg vil derfor oppfordre alle som har betalt inkassokrav fra Kredinor SA om å ta saken videre til Finansklagenemnda inkasso og kreve pengene tilbake.

Denne saken viser med all tydelighet at salærene er for høye, og at det haster med å få satt de ned.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.