Nettavisen har skrevet flere saker om at det advares om strømfeller, og at det advares mot lureprodukter.

Nå melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at strømselskapene risikerer gebyr ved feilrapporteringer til strømpris.no, som er en sammenligningstjeneste for strøm, ment til bruk for norske strømkunder.

- Det er viktig at portalen er pålitelig, og at forbrukerne kan ha tillit til den. Vi ser alvorlig på brudd, for det vil være med på å undergrave konkurransen i markedet om informasjonen er feil, sier Oda Bratlie, førstekonsulent i NVE, til Nettavisen.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE vil derfor begynne å vurdere overtredelsesgebyr i alle saker om mangelfull rapportering.

- Det er bra at NVE nå tar grep. Gebyrer er viktige for at sanksjonene skal virke avskrekkende og at næringsdrivende faktisk må gjøre opp for seg når de har brutt regelverket, forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet til Nettavisen.

Les også: Ekstreme strømpriser: – Helt galehus at vi setter opp nye utenlandskabler

Bryter rapporteringsplikten på flere punkter

Kraftleverandørene skal rapportere avtaler de tilbyr kunder, og må oppgi blant annet pris, varighet og avtalevilkår til strømpris.no.

- Alle strømselskap er pliktige til å rapportere inn riktige opplysninger til strømpris.no. Feilrapportering fører ikke bare til at kundene ender opp med å betale for mye, men ødelegger også konkurransen og for alle selskapene som ønsker å drive på ærlig vis, sier Blyverket.

NVE har mottatt rundt 20 saker fra Forbrukerrådet siden 2019. Forbrukerrådet bekrefter tallene. I tillegg kommer tilfellene hvor selskapene retter seg før Forbrukerrådet oversender klagene til NVE eller Forbrukertilsynet.

Samtidig har Forbrukerrådet klaget inn en rekke selskaper og avtaler til Forbrukertilsynet, noe Nettavisen nylig omtalte.

Forbrukerrådet ser at selskapene bryter rapporteringsplikten på blant annet følgende punkter:

  • Avtaler rapporteres ikke inn i det hele tatt. Dette kan for eksempel være dyre og dårlige avtaler som selges på telefon eller døra til folk, men som strømselskap ikke har så lyst til å vise fram på Strømpris.no
  • Avtaler mangler lenke til bestilling eller at det lenkes til feil avtale, slik at folk ledes til langt dyrere avtaler enn den man ønsket å bestille.
  • Viktige vilkår som bindingstid og bruddgebyr er utelatt, slik at avtalene virker gunstigere enn de faktisk er

Disse vilkårene gjelder

- For å forsikre oss om at brukerne ikke blir lurt, kontrollerer vi alle avtaler øverst på strømpris.no hver dag. Selskaper som gjentatte ganger feilrapporter blir satt under vår administrasjon, sier Blyverket.

Etter at de oppdaget at et strømselskap har ulovlige vilkår, gjennomgår Forbrukerrådet nå alle selskapets avtaler før de publiseres.

Les også: Ekspert advarer mot «snarvei» til lavere strømregning: – Bør få varsellampene til å lyse

Bratlie i NVE påpeker at det er mulig å be om bekreftelse på avtalevilkårene til de ulike selskapene gjennom strømpris.no.

- Hvis du får oppgitt andre vilkår hos strømselskapet ditt, bør du være klar over det vilkårene som ligger på strømpris.no som gjelder, sier hun.

Slår ned på feil

Det er foreløpig ikke satt et spenn på verken minstesats eller hvor høy overtredelsesgebyret kan bli.

- Det vurderes i hver enkelt sak. Men det er viktig at vi slår ned på feilene, spesielt om det skjer gjentatte ganger, sier Bratlie.

Les også: Nesten 40 prosent gjør denne sparetabben: - Du taper penger

Avgjørelsen om et strømselskap skal ilegges overtredelsesgebyr eller ikke, samt utmåling av gebyret, vil skje etter en samlet vurdering.

Det er følgende punkter det skal legges særlig vekt på ved avgjørelsen:

  • overtredelsens grovhet
  • om overtreder ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne forebygget overtredelsen
  • om overtredelsen er begått for å fremme overtreders interesser
  • om overtreder har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen
  • om det foreligger gjentakelse
  • overtreders økonomiske evne