Av Joni Jestilä, økonom, samfunnsdebattant og inkassobevillingshaver

Venstres Abid Raja sier i en artikkel hos VG at nordmenn flest har råd til å betale bompenger. Er denne påstanden riktig? Har nordmenn flest råd til det? Har alenemoren eller minstepensjonisten egentlig råd til dette?

Abid Raja, jeg mener du tar feil, og jeg skal redegjøre kort om hvorfor jeg mener dette.

Undertegnede har jobbet med gjeldsproblemer og inkasso de 10 siste årene. Jeg har derfor satt meg ned og analysert hva slags saker det er som faktisk går til inkasso.

Denne artikkelen er ikke kritikk av inkassobransjen eller bomselskapene, men er ment for å vise de uheldige konsekvensene av en politikk som går utover mannen i gata. Han får redusert sin kjøpekraft, og dette går igjen utover bedriftene som kanskje må nedbemanne - og som igjen rammer skatteinntektene og øker de offentlige utgiftene. Dette er det siste vi trenger i disse tider.

Resultatet er ganske oppsiktsvekkende. Fjellinjen alene sendte 150.000 saker til inkasso i 2018. Det var 6,3 millioner rene inkassosaker i 2018.

Dette betyr at Fjellinjen alene har generert 2,3 prosent av alle norske inkassosaker i 2018.

Hvordan blir disse tallene med Oslos nye bomring? 5 prosent? 10 prosent?

Tall fra de andre bomselskapene viser at bomkrav utgjør mellom 5-10 prosent av den totale saksmassen til inkasso i Norge. Dette er svært høye tall, og viser at mange ikke har råd til å betale bomregningene sine.

Vil vi ha en politikk hvor befolkningen får store problemer fordi myndighetene velter kostnaden på veibygging på folket?

Sverige og Finland har lite eller ingen bommer, og har vesentlig lavere statsbudsjetter enn Norge. Likevel får de til et fint veinett uten bompenger.

Jeg etterlyser ydmykhet hos enkelte rikspolitikere og partier når der gjelder bompenger fordi dette har gått for langt. Dere kan ikke lene dere på bompenger som en ekstrainntekt for å finansiere parker, sykkelveier eller kunstprosjekter.

Kort oppsummert: Nei, vi har faktisk ikke råd til mer bompenger.