Nettavisen skrev i oktober at vaksineteknologi-selskapet Vaccibody hadde sikret seg en avtale til en verdi på hele 6,7 milliarder kroner med den amerikanske giganten Genentech. Vaccibody utvikler kreftvaksiner med immunterapi og ble i oktober 2020 notert på Oslo Børs, nå den nye vekstbørsen Euronext Growth.

Avtalen og troen på selskapet har ført til en helt ellevill ferd i aksjemarkedet (se grafen under). Markedsverdien av vaksineselskapet er nå svimlende 25,3 milliarder kroner.

– Vi synes dette er utrolig spennende. Og den avtalen de har fått er den største avtalen av den typen i Norge, uttalte analytiker Lars Mørland Knudsen i Arctic Securities i fjor høst om den store avtalen. Aksjemarkedet synes tydeligvis det samme.

Les også: Gjelsten og Hagen er storeiere: Håp om kreftvaksine sender aksjen til himmels

Covid-vaksine

Men siden april 2020 har Vaccibody også jobbet intenst med en koronavaksine de mener vil gi raskere og bedre beskyttelse mot viruset.

- Vår Cov2-vaksine er nå i den prekliniske fasen, som kommer umiddelbart forut for de første kliniske testene. Det er stadig for tidlig å uttale seg om neste skritt og det videre forløpet før vi har fullt datamateriale og hatt dialog med myndighetene, sier adm. direktør Michael Engsig i Vaccibody til Nettavisen

- Men de foreløbige resultater fra dyrestudier i den prekliniske fasen har vært oppmuntrende. Vi ser potensielle indikasjoner på en hurtig og sterk virkning, samt en langvarig effekt, fortsetter han.

Kjempegevinst

Den som virkelig har truffet med investeringen i Vaccibody, er milliardær og investor Jan Haudemann-Andersen. Gjennom sitt investeringsselskap Datum er han storaksjonær i selskapet. På kort tid fikk han en papirgevinst på over 800 millioner kroner.

Finansavisen skrev i oktober 2019 at Haudemann-Andersen rykket inn i selskapet allerede i 2014. Da var kursen i en aksjeutvidelse lave 3 kroner, som priset selskapet til beskjedne 42 millioner. Aksjekursen står nå i nesten 90 kroner, verdien av selskapet drøyt 500 ganger høyere.

Jan Haudemann-Andersen eier gjennom sitt selskap Datum AS 8,8 prosent av aksjene. Det betyr at han i dagens marked sitter på Vaccibody-verdier for snaue 2,3 milliarder kroner og over 2 milliarder i papirgevinster.

De andre store eierne i Vaccibody er Rasmussengruppen med 8,5 prosent, investeringsstiftelsen Radforsk (kreftforskning) 8 prosent og Andenæs-familien med 4 prosent. Disse sitter på verdier for 1–2 milliarder kroner. Det understrekes at disse milliardene er på papiret.

Les også: Norsk vaksine skal testes i ny studie – kan gi håp for kreftpasienter

To vaksiner

Daværende doktorgradsstudent Agnete Fredriksen og veileder Bjarne Bogen og hans professorkollega Inger Sandlie grunnla Vaccibody i 2007.

Selskapet har for tiden to vaksiner i såkalt klinisk utvikling. VB10. NEO er en individualisert kreftvaksine, og VB10.16 er en kreftvaksine rettet mot HPV 16-drevne kreftformer.

HPV står for Humant papillomavirus og har vist seg å være viktig for utviklingen av livmorhalskreft.

– Begge disse vaksinene er i den kliniske undersøkelsesfasen, som omtales som fase 2. I denne fasen teste produktkandidatene på pasienter for å vurdere effekten og sikkerheten, forteller Engsig.

Han sier at Vaccibody er en såkalt vaksineteknologi-selskap innenfor biotekplattformen. Alle produktene og all oppmerksomhet om den videre forskningen bygger på det Engsig omtaler som «unik og patenterende vaksineteknologi».

Les også: Gjennombrudd i kreftforskning: – Ny form for immunterapi kan muligens behandle mange krefttyper

Stort potensial

– Det betyr også at potensialet for Vaccibody rekker langt utover over de prosjektene vi i dag har i klinisk utvikling, sier Engsig.

– Hva kan du si om avtalen med Genentech?

– Genentech er for oss en «partner of choice». Vår avtale med Genentech er validerer tydelig vår teknologi overfor omverdenen. Samtidig plasserer avtalen vår produktkandidat VB10. NEO i de beste hender.

– I tillegg gir avtalen oss de finansielle musklene til å realisere visjonen vår om å bli det selskapet innenfor vaksineteknologi globalt, svarer danske Engsig.

Ingen omsetning

Ettersom Vaccibody er i en utviklingsfase, er selskapet langt fra å tjene penger. Omsetningen er helt minimal, og underskuddet etter ni måneder i fjor var på 137 millioner kroner. Engsig sier det er for tidlig å uttale seg om nå de kan vente en godkjennelse.

– Det avhenger ikke minst av vår kommende konstruktive dialoger med helsemyndighetene, som vil være førende for hvordan de neste kliniske utviklingsfasene skal tilrettelegges.

– Når venter dere å tjene penger?

– Med Genentech-avtalen har vi sikret en solid finansiell base for Vaccibodys videre vekst. Det betyr, at vi ikke har et konkret behov for kapital her og nå. Samtidig er vi en meget ambisiøs virksomhet med et stort potensial og med store visjoner, som på lengre sikt naturligvis krever kapital.

– Når vi har lagt våre fremtidige planer, vil vi oppdatere aksjemarkedet både om vår detaljerte forsknings- og utviklingsstrategi og om vår videre kapitalmarkedsstrategi, svarer Engsig.

Les også: Kjendisinvestorer gjør supergevinst i Kahoot!

Solid

Men selskapet er solid, med en bokført egenkapitalandel på hele 87 prosent. Markedsverdien av Vaccibody er om lag 150 ganger høyere enn den bokførte egenkapitalen i selskapet, men det er altså vekstutsiktene som er det sentrale.

Jan Haudemann-Andersen har virkelig truffet med investeringene i Vaccibody og spillselskapet Kahoot! Sistnevnte prises til svimlende 54 milliarder. Kahoot!-aksjen falt en del onsdag etter et underskudd før skatt i fjerde kvartal på 28,7 millioner dollar, 242 millioner norske kroner.

Selv om det har dabbet av litt i det siste, har aksjekursen i løpet av kort tid steget med drøyt 450 prosent (se grafen under). Haudemann-Andersen eier ifølge årsberetningen 11,7 prosent av Kahoot! gjennom sitt investeringsselskap Datum, 52,13 millioner aksjer. Det gir ham Kahoot!-verdier for 6,3 milliarder.

Ingen salgsplaner

Haudemann-Andersens samlede verdier i Kahoot! og Vaccibody i dag på 8,5 milliarder ville ha ført ham inn i nærheten av Topp 20-listen ut fra bladet Kapitals rangering over Norges 400 rikeste personer.

I fjor høst vurderte Kapital Haudemann-Andersen til Norges 49. rikeste, med en anslått totalformue på 4,9 milliarder kroner.

Jan Haudemann-Andersen vil overfor Nettavisen ikke si noe om hvordan han ser på Vaccibody-investeringen. Til Finansavisen uttalte han i oktober at han ikke hadde noen planer om å selge seg ut av verken Vaccibody eller Kahoot!