Gå til sidens hovedinnhold

Har observert hubro i planlagt vindmøllepark - krever byggestans

Ferske observasjoner av den truede ugla langs trøndelagskysten gir nytt håp til vindkraftmotstanderne. Nå krever de at anleggsarbeidet stanses umiddelbart.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening krever nå at Olje- og Energidepartementet innfører anleggsstans med oppsettende virkning, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding onsdag.

- Det er uakseptabelt å starte anleggsarbeidene når det er påvist hubro i området. Vi trenger mer kunnskap om hubroen her i området, og vi kan ikke hogge ned verdifull skog mens vi kartlegger, legger hun til.

Det var Namdalsavisa som først omtalte saken.

Lokale protester

Kravet kommer etter helt ferske observasjoner av Hubro på Sørmarkfjellet i Flatanger kommune. Her skal Trønderenergi sammen med tyske Stadtwerke München sette opp et kraftverk med 31 vindmøller.

Les mer

NVE anser 13 områder som egnet for å opprette vindkraft-anlegg i Norge

Kraftverket vil legge beslag på mer enn 9 kvadratkilometer urørt natur.

Anleggsarbeidet startet opp rett før påske, men har blitt forsinket grunnet demonstranter. Senest denne uka innførte politiet ferdselsforbud i området for å gi anleggsmaskinene tilgang til området.

Vil redde hubroen

Sørmarkfjellet er et av få urørte naturområder langs trøndelagskysten. Motstanden mot vindkraftutbygginga er stor lokalt, men flere har mer eller mindre innsett at slaget er tapt.

Nå kan motstanderne få en hjelpende hånd, eller mer korrekt, noen hjelpende vinger fra oven.

Onsdag ble det nemlig kjent at forskere har observert hubro i området. Den sjeldne ugla er utrydningstruet (rødlistet), og de siste årene er det gjennomført store tiltak for å beskytte hubrobestanden i området.

Så sent som i 2016 ble det brukt flere millioner kroner på å grave flere kilometer med strømførende kabel ned i bakken. Rett og slett for å hindre at hubroen mistet livet når den kolliderte med høyspentlinjene.

Les mer

Statkraft dropper videre satsing på vindkraft i Norge

Trønderenergi: Stopper ikke nå

Flere har pekt på paradokset at det da skal settes opp en ny trussel mot hubroen rett i nærheten.

- Hubroen er spesiell sårbar for forstyrrelser, og trues av vindkraftutbyggingen i Norge. Vindkraftverk må aldri legges til områder med hubro, en av våre mest truede fuglearter, sier Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk ornitologisk forening.

Trønderenergi er kjent med observasjonene av hubro.

- Undersøkelser indikerer hubro i og utenfor planområdet. Dette må verifiseres nærmere og vil bli gjort, skriver kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i en SMS til Nettavisen.

Han opplyser videre at det ikke aktuelt å stoppe anleggsarbeidet på nåværende tidspunkt.

- Lokalitetene er så langt unna Hestdalen at skogryddingen ikke vil påvirke mulige hekkelokaliteter. Skogryddingen vil derfor fortsette som planlagt. Når det er gjort ytterligere undersøkelser/verifisering, vil vi se på behov for tilpasninger i anleggstiden.

Olje- og energidepartementet opplyser at de ikke vil kommentere saken før de har mottatt en henvendelse fra Naturvernforbundet.

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?