NA24 har i to artikler, Du er rangert fra 0 til 100 og Slik blir du null verdt , fokusert på kredittopplysningbyråenes rangering av vanlige folks betalingsdyktighet. De fleste nordmenn er kredittvurdert og gitt en karakter fra null til hundre hos norske banker og kredittytere.

I artikkelen Slik blir du null verdt kommer det frem at personer som står registrert med et enkeltpersonforetak svært ofte blir dratt kraftig ned på karakterskalaen.

Startet firma - raste ned poengskalaen
Kim Pilgaard er en av dem. Den 62-årige mannen med dansk bakgrunn raser over en praksis som har rammet ham personlig og som han mener er komplett uforståelig.

- Jeg har fått «tildelt» en kredittscore på åtte hos AAA Soliditet AS på tross av at jeg aldri har hatt en betalingsanmerkning, forteller Pilgaard til NA24.

Solid personlig økonomi
Pilgaards personlige økonomi er ellers bunnsolid. Han har en nedbetalt leilighet med fersk verditakst på 3.2. millioner kroner, en stabil lønn/inntekt inntjening på godt over gjennomsnittet. Pilgaard har videre et rammelån på én million kroner med 700.000 kroner i ubrukt kreditt.

- Min inntjening de siste fem seks årene har ligget på mellom 500.000 og 700.000 kroner før fradrag og skatt, så en rating på åtte av 100 er veldig rart, sier Pilgaars.

Ville spare penger på kredittkort fremfor debetkort
En person som ikke rangeres som kredittverdig får problemer med enkle ting som å tegne mobilkontrakt, hun/han får ikke innvilget søknader om kredittkort og sannsynligvis avslag på søknader om boliglån og andre typer lån.

For Pilgaard var ingen av disse tingene noe problem.

- Jeg har ikke behov for lån eller kreditt. Jeg oppdaget at jeg kunne spare en bunke hundrelapper i året på å bruke kredittkort i stedet for vanlig debetkort. Kredittkort fikk jeg imidlertid ikke på grunn av den besynderlige kredittvurderingen, sier Pilgaard.

Firma vurderes negativt
Pilgaard har etter nærmere undersøkelse av AAA Soliditets kredittvurdering funnet ut at han ikke regnes som kredittverdig av følgende årsaker:

1 - Pilgaard er ikke gift

2 - Han står oppført med ett enkeltmannsforetak

3 - Han eier norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

4 - Han har ikke formue

- Det var flere grunner, men disse ville ikke AAA Soliditet opplyse meg om. Deres statistiske verktøyet overser at jeg har hatt enkeltmannsforetak i over 20 år uten en eneste betalingsanmerkning, at jeg har gått over til NUF og derfor ikke står oppført med inntekt før året etter, at jeg har aksjeleilighet som er verdt det samme som en tilsvarende eierleilighet, men som ikke er oppført i registre som Soliditet sitt verktøy "vet om", sier Pilgaard.

Ingen respons
Pilgaard tok kontakt med AAA Soliditet og tilbød seg å dokumentere at han har solid økonomi.

- De var totalt uinteressert. Jeg fikk inntrykket at de ikke bryr seg ikke om enkeltpersoner, bare kundene sine som er større og mindre firmaer som kjøper kredittvurdering av enkeltpersoner, sier Pilgaard.

Statistisk årsak
I artikkelen Slik blir du null verdt forklarte kommunikasjonssjef i Lindorff Stig Inge Eikemo overfor NA24 at bakgrunnen for at drift av et enkeltmannsforetak ofte kan slå negativt ut på kredittvurderingen, er at det er en klar statistisk sammenheng mellom drift av enkeltmannsforetak og sannsynligheten for at man får en betalingsanmerkning.

AAA Soliditet svarer slik på Pilgaards case:

Ufullstendige opplysninger gjør jobben vanskelig
- Hovedproblematikken rundt det leseren tar opp, går på bruk av scoring basert på opplysninger som ikke er fullstendige når det gjelder en privatpersons kredittverdiget. Kredittopplysningsbyråene er underlagt streng regulering fra Datatilsynet i forhold til hva man har tilgang til og lov til å bruke i kredittvurderingen, sier administrerende direktør i AAA Soliditet Frode Berg til NA24.

Ifølge Berg er en stor del av opplysningene leseren oppgir om seg selv ikke tilgjengelig.

- Et eksempel er ligningsinformasjonen, hvor byråene kun har tilgang til noen få elementer, som alminnelig inntekt og netto formue og ikke andre relevante størrelser som gjeldsbelastning og hvilke formues-gjenstander man eier. Score-teknikken er imidlertid det mest avanserte hjelpemiddelet vi har for å kunne systematisere den informasjonen man har tilgjengelig på en best mulig måte. Scoring brukes typisk av aktører som ønsker en rask vurdering uten å bruke ekstra ressurser på innhenting av supplerende opplysninger fra lånesøker, sier Berg.

Han tillegger at risikonivået (grensen på score-skalaen for hvem som skal bli godkjent eller ikke) settes av kunden i samarbeid med ratingbyrået, og varier betydelig fra aktør til aktør.