Ved hjelp av fem år med kundehistorikk kan Nettavisen i dag avsløre hvordan strømselskapet Fjordkraft konsekvent har priset strømmen høyere enn selskapet selv oppgir i avtalevilkår.

Nettavisens kilde tegnet sin første avtale med Fjordkraft i 2015. Avtalen var «Enkel Innkjøpspris», en slags variant av spotpris med et lite påslag.

Etter halvannet år økte tillegget til spotprisen kraftig, samtidig som det ble fjernet som synlig påslag på fakturaen. Jo lenger kundeforholdet varte, desto større ble det faktiske påslaget.

- Det er en systematisk utnyttelse av at dette er et lavinteresse-produkt og noe folk ikke forstår seg på. Det gjelder også timingen. På samme måte er det ren psykologi at prispåslaget forsvinner etter halvannet år, for da er det selvsagt få som gidder å sjekke, sier Nettavisens kilde.

Les også: Klagestorm mot strøm-giganter: Advarer mot lureprodukter

«Innkjøpspris»

Fjordkraft opplyser i sine avtalevilkår at innkjøpsprisen er basert på spotpris («timeveid gjennomsnitt av spotprisen fra strømbørsen Nordpool per måned») med et tillegg for «tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres»

Viderer skriver Fjordkraft dette i vilkårene:

«Innkjøpskostnader utgjør normalt 0,8-1,2 øre/kWh (representativt anslag basert på historiske data)». Kostnaden begrunnes med «handels- og balanseringsgebyr, regulerkraftkostnader og finanskostnader knyttet til gjennomfakturering av nettleie og kjøp av strøm».

De første 17 månedene, fra juli 2015 til november 2016, lå prisen for vår kilde om lag 14 prosent over spotpris, som er i tråd med hva som er oppgitt i avtalen, når påslaget (litt under øre den første perioden) er iberegnet.

Plutselig ble avtalen mye dyrere

Da det var gått 18 måneder, ble påslaget fjernet i prisopplysningene. Og fra da av økte også avstanden mellom spotpris og hva vår kilde måtte betale kraftig.

- Det ble ikke varslet at påslaget ble fjernet, det kom bare masse reklame på epost. Om det lå noe på Mine Sider er usikkert, men dette skal jo uansett varsles på SMS eller epost. Det er ingen som gidder å logge seg inn på Mine Sider, sier Nettavisens kilde.

Da vedkommende senere skulle bytte avtale, var dessuten alt innhold i innboksen slettet i Mine Sider. Muligheten for å kontrollere hva som var kommunisert tidligere, var dermed borte.

Den første perioden i avtalen hadde et forutsigbart påslag på snaut 3 øre. Men fra den måneden Fjordkraft ikke lenger opplyste om påslag økte differansen fra spotpris til rundt 7 øre per kilowattime. Mens innkjøpspris i halvannet år hadde ligget 14 prosent over spotpris, inkludert et opplyst påslag, lå prisen fra nå på over 20 prosent mer enn spotpris.

Det neste halvannet året økte påslaget på spotprisen jevnt og trutt, fra 7 til 8, 10 og 12 øre, mens Fjordkraft i sine vilkår (også i mars 2021) opplyser at innkjøpskostnadene ligger på 0,8 til 1,2 øre, basert på historiske priser.

«Garantert dyrt»

- Det ser ut som avtalen inneholder elementer hvor prisen har vært holdt hemmelig. Vi vet også at Fjordkraft gjennom mange år har unnlatt å varsle skikkelig ved prisøkninger. Forbrukertilsynet konkluderte nylig med at begge deler er ulovlig, etter at vi klagde inn selskapet for brudd på markedsføringsloven, sier Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

I mai 2019 gikk vår kilde over til en annen Fjordkraft-avtale, Garantert Fornøyd.

- Denne kom via megleren, som var Nordvik. Megleren ga meg et valg mellom fire aktører, og sa at ellers blir det bare rot.

Dette er en type standard variabel kraftprisavtale, som ifølge Fjordkraft skal gi kunden «en garanti for at den totale strømprisen for leveransens første 6 måneder skal være den billigste målt mot fem av landets største leverandører av variabel strømpris».

Prisdata viser at avstanden mellom spotpris økte markant etter at kunden gikk inn på denne avtalen.

Vår kilde hadde avtalen i ett år - fra en forskjell fra spotprisen på 20 prosent, økte nå forskjellen markant fra den forrige avtalen. På det meste var avviket mellom spotpris og Garantert Fornøyd oppe i 306 prosent.

- Det er vanskelig for oss å ettergå og verifisere tallene, samtidig samsvarer dette med tilbakemeldinger vi har fått fra andre Fjordkraft-kunder. Dette gjelder ikke minst de som har takket ja til svært dyre variable avtaler, gjerne med misvisende navn som «Garantert fornøyd», sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Styr unna denne forsikringen

Noen måneder ut i kundeforholdet i 2015 la strømselskapet også inn en forsikring kunden aldri hadde bestilt, såkalt trippelforsikring. Nettavisens kilde oppdaget dette først langt tid i etterkant, da han gransket fakturaen nærmere.

- Strømselskapet vet jo at når at trippelforsikring er gratis i tre måneder, faller interessen etter dette. Slik kan de utnytte at kundene ikke gidder å sjekke hva som står på fakturaen, sier Nettavisens kilde, som fikk refundert innbetalinger til forsikringen etter en klageprosess.

- Kunden har også betalt for tilleggstjenester som de færreste trenger. Her er vår klare anbefaling om å sjekke strømavtalen din. Hvis du ser at du betaler for strømforsikringer og lignende tjenester, så kvitt deg med dem, sier Iversen i Forbrukerrådet.

- Påslaget har alltid vært opplyst

Fjordkraft er blitt forelagt et excel-ark med alle prisdataene som ligger til grunn for denne saken.

- Vi har ikke hatt anledning til å gå gjennom dokumentet i detalj innenfor fristen som er gitt, sier kommunikasjonsrådgiver Frode Fjellstad, som ellers svarer slik på våre spørsmål på epost:

- Fjordkraft skriver i sine avtalevilkår at «innkjøpspris» skal være spotpris pluss «tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres». «Basert på historiske data» ligger kostnadene ligge på 0,8 til 1,2 øre per KWh. Hvordan forklarer Fjordkraft da at prisdokumentasjon gjennom flere år viser en langt større differanse mellom spotpris og innkjøpspris?

- Innkjøpskostnadene har vært høyere og lavere gjennom årene. I dag kan man vente at disse kostnadene er innen oppgitt intervall. Differansen kan ikke forklares med endringer i innkjøpskostnader alene. Økt påslag per kWh vil ha større påvirkning. Dette er varslet i henhold til avtalevilkår. Påslaget har alltid vært opplyst, enten på faktura, Min side eller begge deler, sier Fjellstad.

- Hvorfor tar Fjordkraft bort påslaget etter 17 måneder uten å varsle kunden?

- Vi har gjennom årene varslet på forskjellige måter, derfor innførte vi innboks med valgfri SMS/e-post rundt 2016 for å sikre en enhetlig prisvarslingsrutine og sikkerhet for at kunden fikk budskapet. Før det varslet vi på faktura, fakturavedlegg m.m. Alle priser er varslet etter de til enhver tid gjeldende avtalevilkår.

- Fakturainformasjon er blitt endret til å vise påslag og strømpris som et samlet beløp. Påslaget har da vært tilgjengelig på Min side.

Les også: Ekspert advarer mot «snarvei» til lavere strømregning: – Bør få varsellampene til å lyse

- Hvorfor blir avtalen plutselig markant dyrere 18 måneder inn i avtalen, etter at det synlige påslaget er fjernet?

- Påslaget ble ikke fjernet, men har da vært opplyst på Min side, mens fakturaen har vist samlet pris per kWh (Fjordkrafts påslag og strømpris). Hovedårsaken er trolig at det har vært en påslagsøkning ved årsskiftet, sier Frode Fjellstad.

- Vår kilde forteller også at ingen av disse prisendringene ble varslet - hvorfor ikke?

- Alle endringer er varslet etter gjeldende avtalevilkår, og prisinformasjon har vært tilgjengelig for kunden. Måten endringer er kommunisert på har endret seg fra 2015 til dags dato.

- Vår kilde opplyser også at en forsikring, såkalt «trippelgaranti», ble lagt inn i avtalen uten at den var bestilt - hvordan forklarer dere det?

- Vi legger ikke til Trippelgaranti uten at denne er bestilt. Det vil typisk ha skjedd i en kundesamtale, ved bestilling på nett eller via Min side.

- Da kunden gikk over til en annen avtale «Garantert Fornøyd», ble forskjellen fra spotpris enda mer mer markant. På det meste var Kwh-prisen 300 prosent høyere enn spotpris. Hva er det faktiske grunnlaget for å kalle en slik avtale «Garantert Fornøyd»?

- Variabelavtalen Garantert fornøyd er ikke lenger i salg. Den hadde en seks måneders konkurrentgaranti før den ble priset fortløpende som andre variabelavtaler. Den ble tidligere solgt i forbindelse med boligbytte og ga kunden en trygghet ved onboarding. Kunden ville kunne få tilbakebetalt inntil tre fastbeløp om han/hun ikke var fornøyd, sier Fjellstad.

- Variabelavtaler følger markedet trinnvis ned og trinnvis opp. I fjor hadde vi lange perioder med historisk lav strømpris, noe som i perioder har ført til store avvik. I januar lå denne avtalen under spotprisen etter en brå stigning i spotprisen.

- Avtalen «Garantert fornøyd» er solgt via megler, og det er flere meglerhus som markedsfører avtalen via overtakelsesprotokollen ved overtakelse av ny bolig. Bildedokumentasjon viser at innsalget av avtalen er helt uten prisinformasjon?

- Vi har byttet til vår standard spotpris-avtale i boligbyttekanalen fordi vi ble oppmerksomme på at bestillingsprosessen ikke gav nok informasjon. Vi gjennomgår rutiner med meglerne her slik at det skal være god informasjon.

- Hva er meglerhusets provisjon for å selge en slik avtale for Fjordkraft og hva er årsaken til at avtalen markedsføres uten prisinformasjon?

- Vi kan ikke kommentere avtalen vår med salgskanalen.