Gå til sidens hovedinnhold

Hedersmann får fengselsstraff for protest mot kriminelt dårlig politikk

Hårreisende at Arne Viste blir straffet for å sette folk i arbeid og få dem unna sosialbudsjetter eller en kriminell løpebane.

Stavanger tingrett har dømt forretningsmannen Arne Viste til ett års betinget fengsel. Vistes «forbrytelse» er at han har gitt arbeid til mennesker som sitter fast i Norge som såkalt ureturnerbare.

Dommen setter sunt folkevett til side, og er et tegn på en kriminelt dårlig politikk der stortingsflertallet heller vil ha folk på sosialbudsjettet, enn å sette dem i arbeid.

La oss begynne med å se på det forferdelige Arne Viste har gjort, sett med norske politikeres og domstolers øyne:

I Norge oppholder det seg cirka 3.000 asylsøkere med endelig avslag som er såkalt «ureturnerbare». Det betyr at Norge ikke kan sette dem på et fly til hjemlandet fordi deres egne myndigheter ikke vil ta imot dem.

De statlige styresmaktene skal legge til rette for at hvert arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt eller næringsvirksomheten sin (Grunnloven, paragraf 110).

Det absurde regelverket sier at de får lov til å oppholde seg i Norge, men ikke lov til å ta lovlig arbeid for å betale for mat og bolig. Denne underlige praksisen ble innført under statsminister Jens Stoltenberg i 2011.

Endringen Stoltenberg-regjeringen innførte i 2011 gjorde at denne gruppen må arbeide svart, fordi ingen lovlige arbeidsgivere kan ha ansatte uten skattekort.

Etter åtte år ser vi at effekten ikke er at de ureturnerbare reiser hjem, men at de åpenbart livnærer seg på andre måter.

Regelen er ikke bare umenneskelig, den er en fiasko for sunn fornuft.

Nå vil Kristelig Folkeparti endre regelverket: - Vi må gjeninnføre arbeidstillatelse for lengeværende asylsøkere som har fått endelig avslag, sier KrFs Geir Toskedal til Vårt Land.

I påvente at fornuften skal vinne, har Arne Viste prøvd å finne en vei rundt regelverket og har ansatt cirka 70 ureturnerbare gjennom vikarbyrået Plog AS. Dermed overtok han ansvaret som arbeidsgivere og fikk menneskene ut i arbeid.

Sånn har Viste generert en årlig omsetning på 1,5 - 2,0 millioner kroner, og selskapet har ikke tatt ut utbytte. Viste er sivilingeniør og jobber i oljeindustrien, og han har altså gjort en idealistisk gjerning for å hjelpe mennesker.

Den aktive kirkegjengeren har solid støtte i nærmiljøet og i menigheten i IMI-kirken. Nå er det helt uvisst hva som skjer med de 70 menneskene som har vært i arbeid gjennom Plog. Hovedpastor i IMI-kirken, Egil Elling Ellingsen, sier at de vil fortsette å bruke Plog-vikarer hvis Arne Viste fortsetter virksomheten.

I dommen blir Arne Vistes selskap dømt til å betale en dom på 1,5 millioner kroner, samt en inndragelse av ytterligere 1,4 millioner kroner. Det gir en klar konkursfare. I tillegg kommer ett års betinget fengsel for Arne Viste.

Nå har papirløse Nasim Alimoradi stilt seg i spissen for en innsamling for å skaffe disse pengene.

Det er en forbilledlig holdning.

Den nye dommen retter søkelys på en inkonsekvent norsk asylpolitikk, der et hovedproblem går igjen: I stedet for å få flyktninger og andre ut i arbeid så raskt som mulig, blir de stuet bort på asylmottak og kan gå i årevis uten avklaringer.

Eller som i tilfellet for de ureturnerbare og papirløse: De får lov til å oppholde seg i Norge, men de får ikke lov til å tjene penger på lovlig vis. Hvilken mening det er i å tvinge folk ut i tigging eller svart arbeid, må man trolig sitte på Stortinget for å forstå.

For å vise det absurde systemet i praksis: I Bergen driver Røde Kors helsehjelp for papirløse (fordi de ikke får offentlig helsehjelp), og tiltaket er støttet med 600.000 kroner fra kommunen. Stortinget vil ha dem under jorden og nekte dem helsehjelp, kommunen støtter private som gir dem helsehjelp...

Embed

Så skal det i rettferdighetens navn nevnes at noen partier har forsøkt å endre dette. Venstre og Kristelig folkeparti forelså i 2017 at papirløse skulle ha rett til helsehjelp, men forslaget falt med 15 mot 83 stemmer i Stortinget.

Grunnlovens paragraf 110 sier at «De statlige styresmaktene skal legge til rette for at hvert arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt eller næringsvirksomheten sin. Den som ikke selv kan forsørge seg, har rett på stønad fra det offentlige».

Egentlig burde reglene være så enkle som at hvis du har rett til å oppholde deg i Norge, så må du også ha rett til å ta deg jobb. Det kan nevnes at Donald Trumps USA - som ikke er kjent for en politikk med åpne grenser - har en regel om at hvis ikke asylsøknaden er avgjort på seks måneder, så får man automatisk rett til å arbeide.

Slik er ikke norsk lov, dessverre.

Det er bred enighet om at Norge skal ha en streng, men rettferdig asylpolitikk. Det innebærer at asylsøkere som får avslag må reise ut frivillig, eller tvangsreturneres. Men det forutsetter at det er mulig å sende dem til hjemlandet. Dersom landene stritter imot, kan Norge sette hardt mot hardt.

Les også

Riktig av Norge å bruke uhjelpsmilliarder for å presse land til å ta imot sine egne

Men inntil slike returavtaler er på plass med alle land, vil vi ha mennesker som har lovlig opphold i Norge fordi de ikke kan returneres.

I år er 81 år siden Fritjof Nansen fikk Nobels fredspris for sitt arbeide for papirløse flyktninger, og i 2011 fikk daværende statsminister Jens Stoltenberg overrakt et Nansenpass for å minne ham om den uholdbare situasjonen i vårt eget land.

Les også

Pinlig Nansen-jubileum

Det mest alvorlige tilbakeslaget mot mulighetene til arbeid kom under Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering i 2011. Inntil da var det vanlig at papirløse fikk skattekort, selv om de ikke hadde formell arbeidstillatelse. Denne praksisen ble endret, og folk som hadde bodd i Norge i 20 år - og forsørget seg på normalt vis - ble kastet ut i arbeidsledighet.

Nå har det gått åtte år, og regelverket har fortsatt å sende slike folk under jorden.

I samme periode har FNs menneskerettigheter vært norsk lov, og grunnloven sier altså tydelig at at alle arbeidsføre har rett til å arbeide.

Men ifølge Stavanger tingrett gjelder ikke grunnloven for ureturnerbare mennesker stortingsflertallet har bestemt seg for å sulte ut av landet.

Den pinlige dommen mot hedersmannen Arne Viste bør få flertallet på Stortinget til å skamme seg!

PS! Hva mener du? Er du enig i at alle må få rett til å arbeide, eller støtter du loven som nekter ureturnerbare å ta arbeid? Skriv et leserinnlegg!

Reklame

Comfyballs tømmer lageret: Halv pris på alle boksere

Kommentarer til denne saken