Heller konflikt enn aksept for pensjonskrav

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) vil heller ta en konflikt enn å gå med på arbeidstakernes krav om tariffestet tjenestepensjon.

Tar heller konflikt enn å gi etter for pensjonskrav

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) vil heller ta en konflikt enn å gå med på arbeidstakernes krav om tariffestet tjenestepensjon.

– Vi kommer ikke til å gå inn på en avtalefesting av pensjon, og vi ønsker heller ingen lovfestet tjenestepensjonsordning. Om det er nødvendig å gå til en konflikt, så gjør vi det, sier forhandlingsleder Kim Nordlie i HSH til NTB.

Torsdag tok Nordlie imot Handel og Kontors forhandlingsleder Sture Arntzens krav til årets lønnsoppgjør. Med seg hadde Arntzen LOs krav om blant annet tariffestet tjenestepensjon, men møtte lite gehør.

– Jeg oppfatter at alle arbeidsgiverorganisasjoner har det samme synet på pensjon. Muligens med unntak av finansnæringen, som kan ha en egeninteresse av å få det til, sier Nordlie tørt.

HSH vil stå beinhardt på at pensjonsspørsmålet må gjøres opp lokalt i den enkelte bedrift.

Arntzen sier Handel og Kontor (HK) i første omgang vil avvente meklingen Fellesforbundet er i gang med på vegne av de såkalte frontfagene når det gjelder pensjon, og hadde derfor med seg noen mer bransjespesifikke krav til Nordlie torsdag.

– Vi har sagt at vi kommer tilbake til konkrete krav knyttet til tjenestepensjon og knyttet til lønn. De mest sentrale kravene som er lagt på bordet nå er krav om tillegg for ubekvem arbeidstid og videreføring av en lønnsutviklingsgaranti for lavtlønte, sier Arntzen.

Han understreker at hans medlemmer er villige til å streike på alle de fire hovedkravene.

– Hvis de prøver seg på angrep på ordningen med tillegg for ubekvem arbeidstid og lønnsutviklingsordningen, så er det ensbetydende med konflikt, sier han. Samtidig antyder han en viss tro på at pensjonsspørsmålet blir løst politisk.

– Det er tidlig å si. Men etter de signalene jeg registrerer i mediene, så er det mye som tyder på det, sier han.

HSH håper politikerne ikke blander seg inn.

– Partene skal selv rydde opp i de spørsmålene som er mellom partene i et tariffoppgjør. Dersom frontfaget skulle ha behov for å få hjelp av regjeringen, så ville ikke det være noe nytt, men vi får se hva som kommer.

Nordlie gjorde det klart på møtet at HSH, som tidligere år, vil jobbe for å legge mest mulig av forhandlingene lokalt og samtidig fjerne alle tillegg for ubekvem arbeidstid. Disse pengene vil HSH fordele på grunnlønna.

– Vi mener at ubekvem arbeidstid i realiteten ikke finnes lenger innenfor varehandelen. Det er veldig mange som bare kan jobbe på kveld og i helger, og for dem er det den bekvemme arbeidstiden. Da er det urimelig å gi et ulempetillegg for å jobbe i den bekvemme tiden, sier Nordlie.

Dette er utsagn som får Arntzen til å se rødt.

– Når åpningstidsloven er opphevet har vi fått en ytterligere utvidelse av åpningstidene mange steder. Det fratar utrolig mange ansatte mulighetene for et greit sosialt liv og ikke minst et engasjement i samfunnet, sier Arntzen.

Mandag kommer partene sammen i arbeidsgrupper, før alle samles rundt forhandlingsbordet 29. april, parallelt med meklingsinnspurten i frontfagene. Utfallet av den meklingen vil legge sterke føringer for de 330.000 arbeidstakerne som omfattes av avtalen mellom HSH og HK.

(NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.