I en rapport fra Helsetilsynet er resultatene nedslående. Kun 14 prosent av brukerne som blir videresendt fra NAV sitt eget kontaktsenter til et NAV-kontor får svar. P4 skriver at av 44 samtaler tilsynet observerte ble kun seks besvart.

- Dette er alvorlig for brukerne, sier Børge Tomter, avdelingsdirektør i Helsetilsynet, til P4.

Les også: Endringer hos Nav: Lettere å få dagpenger

I sammendraget til rapporten skriver Helsetilsynet følgende:

«Henvendelser som settes videre til Nav-kontoret, blir som oftest ikke besvart, og bruker blir satt i en ny ventekø. Noen ganger førte dette til at personer uten midler til mat og et sted å bo, ikke fikk hjelp samme dag som de henvendte seg».

Gir opp

Helsetilsynet utdyper videre i rapporten at mange brukere rett og slett ikke orker mer.

- At flere ikke får svar eller må vente i lang tid gjør at mange som har krav på støtte gir opp før de får hjelp, sier Tomter.

Nå ber han NAV gå gjennom rutinene sine, og sørge for at kommunikasjonen med brukerne blir langt bedre.

Lover «bot og bedring»

NAV understreker overfor P4 at de tar situasjonen på alvor.

- Allerede mandag sendte vi et brev til alle landets kommuner der vi ber de raskt følge opp rapporten og sikre at NAV-kontorene er tilgjengelig og etablerer en vakttelefon for de som trenger umiddelbar hjelp, sier Sonja Skinnarland, fungerende arbeids- og tjenestedirektør i NAV, til P4.

Hun opplyser avslutningsvis at de skal gjennomgå rutinene på kontaktsenteret, og at det vil sikre bedre kommunikasjon med brukerne.