Knapphet på strøm på Vestlandet og i Midt-Norge har gitt skyhøye priser de siste ukene.

Likevel har Statkraft valgt å selge enorme kraftmengder til de to industribedriftene Norske Skog og Finnfjord Smelteverk for de neste tolv årene.

Dette er elektrisitet som kunne vært brukt til å få ned prisen for private strømkunder.

Prisen er hemmelig, men slike kraftkontrakter ligger normalt under halvparten i pris av det vanlige forbrukere må betale.

Omvendt julegave
Mens nordmenn flest var opptatt av juleinnspurten, kom to anonyme pressemeldinger fra statens selskap Statkraft.

Meldingene fortalte at Statkraft har solgt 1,5 milliarder kilowattimer med strøm fra nyttår og 12 år fremover.

Næringsminister Trond Giske har full styring med Statkraft.

-Statkraft er fornøyd med at det er inngått en langsiktig kraftavtale med Finnfjord AS. Statkraft er hovedleverandør for norsk kraftkrevende industri. Det er derfor viktig for Statkraft å komme fram til konkurransedyktige, kommersielle kraftavtaler som gir forutsigbarhet for begge parter, sa konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Samme Rynning-Tønnesen kommer fra stillingen som konsernsjef i Norske Skog - en av de to kundene som nå får kjøpe enorme mengder kraft fra staten.

Prissjokk
Kulde og knapphet på strøm har presset strømprisen i været i flere områder av landet. I Midt-Norge var prisen per kilowattime oppe i 120 øre midt i desember. Kraftmangelen gjør at mange forbrukere risikere ekstraregninger på 2-3.000 kroner.

På grunn av strømmangel lå prisen i Midt-Norge over dobbelt så høyt som ellers i landet, ifølge kraftbørsen NordPool.

En kilowattime tilsvarer mengden strøm som trengs for å drive en vifteovn på 1000 watt i en time.

Normalt regner man at en vanlig enebolig forbruker 25.000 kilowattimer i løpet av et år. Med rundt 50 øre i gjennomsnittpris, så tilsvarer det en strømregning på 12.500 kroner. På toppen kommer linjeleien.

60.000 eneboliger
Strømmen Statkraft nå selger, tilsvarer 1,5 milliarder kilowattimer i året - eller nok strøm til rundt 60.000 eneboliger. Det tilsvarer elektrisitetsforbruket for alle private husholdninger i Trondheim.

Les også kommentaren:Høy strømpris som ønsket

Statkraft nekter å opplyse hvor mye de tar for strømmen: - Når det gjelder selve prisen, er den konfidensiell og jeg kan derfor dessverre ikke oppgi den, sier pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft til Nettavisen.

- Med kommersielle vilkår menes at kontraktene ikke er subsidiert på noen måte. Disse kontraktene er basert på det partene mener er riktige priser i markedet de neste 12 årene, og de er konkurransedyktige i markedet, opplyser Fjerdingstad.

Historisk har den kraftkrevende industrien fått strømmen mye billigere enn folk flest, og også langt billigere enn annen industri. Norsk Industri opplyste i fjor vinter at prisen lå på rundt 20 øre per kilowattime - eller en tredjedel av det en vanlig innbygger i eksempelvis i Levanger i Midt-Norge må betale akkurat nå.

100 arbeidsplasser
Den ene kontrakten på 700 millioner kilowattimer i året går til Finnfjord AS, som har rundt 100 ansatte og ligger rett utenfor Finnsnes i Troms.

Smelteverket ble overtatt av lokale eiere da Fesil gikk konkurs på begynnelsen av 80-tallet. Med kraftkontrakten fra Statkraft i bunn ønsker selskapet å utvide: Finnfjord er svært tilfreds med å ha fått avtalen på plass nå. Langsiktig kraftavtale gir nødvendig forutsigbarhet for store industrielle investeringer, heter det fra selskapet.

Med en snittpris på 30 øre per kilowattime, tilsvarer kontrakten en verdi på rundt 2,5 milliarder kroner de neste 12 årene.

Strøm fra Midt-Norge
Den siste tiden har strømmangelen vært størst i strømregionene 3 og 4 - altså Nordvestlandet og Midt-Norge.

Den andre store kraftkontrakten som nå er inngått er på 800 millioner kilowattimer per år, og går til Norske Skogs papirfabrikk på Skogn i Nord-Trøndelag.

Dermed sikrer Norske Skog seg strøm foran nesen på forbrukerne i Midt-Norge, og slipper å betale for strømmen i det dyre spotmarkedet som private strømkunder må bruke: - Kjøp av kraft i spotmarkedet er dyrt og uforutsigbart, og ville ikke vært et alternativ til en ny, langsiktig avtale. På grunn av prisforskjeller mellom kraftmarkedsområder, ville det heller ikke vært aktuelt å benytte kraft som leveres i andre deler av landet, heter det i pressemeldingen fra Norske Skog .

Norske Skog Skogn sysselsetter 500 personer, og ligger cirka en mil sør for Levanger.

Giske strålende fornøyd
Næringsminister Trond Giske lanserte nyheten om gigantsalget på NRK lille julaften, og politikeren er strålende fornøyd: - Min beste dag på jobben, sa han til NRK Trøndelag.

- Avtalen sikrer hundrevis av arbeidsplasser i disse to bedriftene, sier Giske.

Alternativet ville vært at Finnfjord og Norske Skog måtte gjort som de fleste privatkundene i Midt-Norge - og flertallet av Giskes velgere - nemlig å kjøpe kraften til flytende markedspris.

- Det ligger litt i kortene at det kunne blitt permitteringer dersom vi hadde blitt overlatt til spotmarkedet, sier tillitsvalgt Svein Erik Veie ved Norske Skog til NRK.

Til alt overmål har staten garantert for Norske Skogs kraftkjøp - selv om bedriften skulle gå dårlig og ikke kunne betale strømregningen.