Gå til sidens hovedinnhold

Hemmelige lydbånd i retten

I dag får retten høre de omstridte lydbåndene i sertifikatsaken mot Kjell Inge Røkke.

Lydbåndene inneholder samtaler mellom båtmegler Erik Øye og Røkkes assistent og medtiltalte John Inge Valand som ble foretatt 19. august 2001 - dagen etter at sertifikatsaken først sprakk i Dagens Næringsliv.

Valands forsvarer Haakon Borgen forsøkte tidligere å stoppe avspillingen av lydbåndene i retten, men fikk ikke medhold i dette.

Borgen ville stoppe lydbåndopptakene med den begrunnelse at de var fremskaffet på «...en illojal og utilbørlig måte». I tillegg viste Borgen til at Øye, som tok opp samtalene, benektet overfor Valand at de ble tatt opp på bånd.

Retten avviste Borgens innsigelse mot bruk av opptakene. Retten skrev i sin beslutning at det er kritikkverdig at Øye under samtalen benektet at det ble gjort opptak, men at retten ikke kan se at «tungtveiende personvern- eller rettssikkerhetshensyn» ligger til grunn for å stanse bruken av opptaket.

Frykter øye skal sprekke
I lydbåndopptaket, som ble gjengitt i Dagens Næringsliv i 2001, uttrykker Valand at han er redd for at Øye skal sprekke. Han sier videre at det nå er viktig at alle parter står samlet.

Øye er enig i det, men uttrykker samtidig redsel for å bli gjort til syndebukk.

- Nei, nei, nei. Det jeg er redd for liksom,...er at jeg blir dolket i ryggen fra både Pallin og dere. Den eneste måten Røkke klarer å komme ut av dette tror jeg, ...hvis vi ikke rotter oss sammen...det er å skylde alt på meg eller Pallin, sier Øye på lydopptaket.

Ingen brannøvelser
På slutten av den siste lydbåndsamtalen mellom Øye og Valand, innrømmer tilsynelatende sistnevnte at ikke alle deler av de påståtte kurselementene er gjennomført.

- Det vi er redd for, er at du sprekker og skylder alt på oss. Kjell Inge vil ikke skylde ting over på andre. Det har han liksom ikke noe glede av. Det vil slå tilbake på ham selv, fordi han er så mediafokusert. Han har status denne mannen...(utydelig, red.anm.). Det at vi ikke har avholdt noe brann og førstehjelp, og ettersom de opplysningene kommer fra deg, så er vi jo i big shit, sier Valand til Øye.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken