Det er foreløpig ikke kjent i hvilke land og hvilke butikker som stenger.

Butikkreduksjonen skal skje i løpet av 2021, skriver H&M i nimånedersrapporten, som kom ut torsdag.

Administrerende direktør Helena Helmersson skriver også i rapporten at de synes deres ansatte har gjort en fantastisk innsats det siste halve året, etter koronapandemien slo ut i verden i mars. Nå ser det ut som at det verste er lagt bak oss, og H&M ser at de har gode forutsetninger for å komme sterkt ut av krisen.

Les også: Krise for TGR: Kan bli tvunget til å legge ned

Helmersson skriver at de forventer at kravet om rimelige og bærekratige produkter økes i kjølvannet av pandemien.

- Vi akselerer nå endringsarbeidet for å fortsette å øke verdien for kundene, sier hun.

Les også: Gjør Ikea-parkeringsplasser om til sykkelsti: - Kan få katastrofale følger for oss

Kleskjeden har blitt sterkt, negativt påvirket av koronakrisen, spesielt i andre kvartal da cirka 80 prosent av konsernets butikker ble midlertidig stengt.