Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, som for tiden også vikarierer som arbeids- og sosialminister, roper varsku rundt de galopperende utgiftene innen offentlig sektor.

- Vi må ha private aktører inn. Hvis ikke, får vi et klasseskille innen eldreomsorgen, sier Asheim.

Halvparten av alle nordmenn lever nå på det offentlige; nesten 360.000 er uføretrygdede, nesten 1 million er pensjonister og nesten 900.000 har sitt daglige virke innen det offentlige. De offentlige utgiftene galopperer og til Stavrum & Eikeland svarer arbeids- og sosialministeren på hvor lenge dette kan fortsette og hvordan han tenker å snu denne stigende trenden.

Dette og mye mer i Stavrum & Eikeland. Du kan også høre podkasten i Apple podcasts og Spotify.