Gå til sidens hovedinnhold

Her bor lønnsvinnerne

Det er store geografiske forskjeller når nordmenn skal sorteres etter lønna. Folk i hovedstaden tjener mest, mens nord-trøndere sliter på bunnen. Sjekk oversikten.

Det kommer vel ikke som noen bombe, men tallenes tale er klar. Norges lønnsadel bor på Oslo Vest.

Generelt er gjennomsnittlig inntekt etter skatt høyest i Akershus og Oslo for alle husholdningstyper. Rogaland ligger også over landsgjennomsnittet.

De laveste inntektene finner vi Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå for 2001.

Inntekten varierer naturlig nok mye med type av husholdning. Landsgjennomsnittet er lavest for aleneboende med 152.800 kroner. For mor eller far med barn er medianinntekten på 249.200 kroner, og for par uten hjemmeboende barn på 319.000 kroner. For de øvrige husholdningstypene er medianinntekten på landsbasis mellom 420.000 og 480.000 kroner.

Tallene viser at Oslo er en delt by.Gjennomsnittet for par med barn 0-17 år er for eksempel nesten dobbelt så høyt i bydelen Vinderen (691.700 kroner) som i bydelen Gamle Oslo (350.800 kroner).

Nord-Trøndelag ligger lavest for 5 av 7 husholdningstyper. Også Hedmark og Oppland ligger lavt for de fleste husholdningstyper.

(NTB)

Reklame

Nå får du Casio-bestselgeren på tilbud