Et av årets sikreste høsttegn er lekkasjer fra neste års statsbudsjett. Ifølge Nettavisens oversikt har regjeringen lovet ut 9.070 millioner kroner i lekkasjer.

Det er først mandag 7. oktober budsjettet legges frem.

Denne saken oppdateres fortløpende for å få med alle budsjettlekkasjer fra regjeringen.