I likhet med 45 andre tidligere stortingsrepresentanter fikk tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i slutten av august brev fra Stortingets administrasjon der han blir bedt om å redegjøre for inntekter mottatt samtidig med utbetaling av den lukrative stortingspensjonen.

Stortingets pensjonsstyre har unntatt Bondeviks svarbrev fra offentligheten, men Bondevik selv har ingen problemer med å gi Nettavisen fullt innsyn.

Les Bondeviks svarbrev (inklusive vedlegg) her.

Har spilt med åpne kort
I sitt svarbrev datert 8. september skriver Bondevik følgende:

«Inntektsforholdene endret seg fra 1. juli 2006... Jeg tok derfor i september, oktober og november 2006 muntlig kontakt med Stortingets administrasjon og gjorde oppmerksom på endringene...», heter det i det Bondevik svarbrev.

Ifølge reglene kan stortingspolitikere tjene inntil 431.000 kroner per år før retten til pensjon bortfaller. Bondeviks samlede inntekt for 2006 havnet imidlertid på godt over millionen, nærmere bestemt 1.230.000 kroner.

Bondevik mottok full stortingspensjon fra desember 2005 til og med desember 2006.

Fikk beholde halvparten
Etter kontakten med Stortinget fikk Bondevik avklart at han skulle tilbakebetale 194.370 kroner for pensjon mottatt i andre halvår 2006.

Stortinget ba ham imidlertid beholde pensjonsutbetalingene på 194.000 for første halvår 2006.

«Når det gjaldt 2006, ba jeg om en avklaring av konsekvensene for allerede utbetalt pensjon...På spørsmål fra meg om endrede inntektsforhold ved halvårsskiftet betød at pensjon også kunne vurderes ved halvårsskiftet hvis inntektsforholdene endret seg da, altså at pensjonen for første halvår kunne beholdes...», skriver Bondevik i sitt svar.

Mye av Bondeviks skattbare inntekt for ligningsåret 2006 stammer fra en bokutgivelse. Bokhonoraret fikk Bondevik først utbetalt i 2007.

Skatteår ikke det samme som pensjonsår
Stortingets administrasjon skriver følgende til Bondevik om honoraret:

«...vi kan bekrefte at selv om du betaler skatt av nevnte inntekter for skatteåret 2006, vil dette ikke ha noen betydning for utbetaling av pensjon...».

Brevet er undertegnet av Ingar Kristoffersen og Astrid Risnes ved Stortingets økonomi- og administrasjonsseksjon.

Riksrevisjonen har imidlertid en helt annen oppfatning enn Stortingets administrasjon. Den mener Bondevik årsinntekt på 1.230.000 kroner gjør ham diskvalifisert for pensjon for hele 2006 og at Stortinget skulle bedt ham tilbakebetale pensjon også for første halvår 2006.