Gå til sidens hovedinnhold

Her er budsjett-lekkasjene

Per-Kristian Foss vil dele ut noen ekstra slanter til kommuner, skoler og arbeidsledige når han legger fram statsbudsjettet i morgen. Men for folk flest blir det lite å rope hurra for. Her er de viktigste budsjett-lekkasjene.

Onsdag klokka 10.00 legger Per-Kristian Foss fram sitt tredje statsbudsjett. Greier ikke Foss å lage et budsjett som er spiselig for haukene på Stortinget, kan det bli hans siste.

"Jukser" med oljepengene
Finansministerens hovedproblem denne gangen er at trygdeutgiftene fortsetter å øke, mens skatteinngangen svikter. Dessuten vil vårens barnehageforlik med opposisjonen sluke et betydelig beløp neste år, og det samme vil kampen mot den økende arbeidsledigheten. Det gir Per-Kristian Foss minimalt med handlingsrom til å finne på nye sprell.

HTML EMBED
SI DIN MENING:
Hvem blir neste års budsjettvinner?
Skatteyterne
Skolen
De eldre
De arbeidsledige
Kommunene
Kollektivtrafikken

Se resultat

Faktisk må Per-Kristian Foss forsyne seg grovt av oljepengebingen også denne gangen for å få endene til å møtes. Foreløpige anslag tyder på at han trenger ti milliarder kroner mer enn det den såkalte handlingsregelen foreskriver.

Det kan Foss gjøre ved å vise til at norsk økonomi står stille, men før eller siden må oljepengebruken reduseres til det nivået som Stortinget har vedtatt.

Lekkasjene

Tradisjonen tro, har regjeringen trukket en del kaniner opp av hatten før statsbudsjettet legges fram. Det gjør de for å kunne presentere noen av sine hovedsatsinger uten at de drukner i støy fra opposisjonspartiene og andre kritikere.

En av godbitene er en halv milliard ekstra til kollektivselskapene. Ved å innføre 6 prosent moms på reiser, men samtidig gi kollektivselskapene anledning til å trekke fra 24 prosent moms på innkjøpte varer og tjenester, skaper regjeringen rom for billigere reiser.

Det store spørsmålet er om de ekstra millionene blir brukt til å kutte billettprisene, bedre tilbudet eller gi eierne større overskudd.

Mer til kommunene
Kommuneøkonomien har vært et hett tema gjennom flere år, og i vår krevde stortingsflertallet at regjeringen bevilget 1,5 milliarder ekstra til kommune-Norge i statsbudsjettet for 2004.

Nå tyder lekkasjene på at kommunene får enda litt til, slik at fribeløpet økes med 2 milliarder kroner.

Opprustning av skolebygg er et annet satsingsområde både for den forrige og den sittende regjeringen. Lekkasjene tyder på at det blir satt av ytterligere 2 milliarder til rentefrie lån som er øremerket oppussingsprosjektet.

Fjerner el-avgiften
Regjeringen har laget en egen opptrappingsplan for psykiatrien som forplikter. Trolig blir det bevilget 750 millioner kroner ekstra til dette formålet i statsbudsjettet for 2004.

Næringslivet kan se fram til lavere utgifter ved at el-avgiften på 9,5 øre per kilowattime forsvinner for all næringsvirksomhet 1. juli neste år. Unntaket er strøm til lys og oppvarming, hvor næringslivet må punge ut med ordinær avgift.

Ingen skatte-godiser
I Sem-erklæringen lovet Bondevik II-regjeringen skattelettelser på i alt 31 milliarder kroner i fireårsperioden 2001 – 2005. Foreløpig mangler det ifølge Aftenposten 12 milliarder før dette målet er nådd. Lite tyder på at mye av dette kommer i statsbudsjettet for 2004.

Den mest konkrete lekkasjen som er kommet på dette området, er at du kan få trekke fra inntil 6.000 kroner i året på selvangivelsen dersom du er en av de som gir milde gaver til prosjekter i regi av kirken.

Alkoholpolitikk er et hett tema etter at danskene i høst gjennomførte et kraftig avgiftskutt, men det er ingen grunn til å skru forventningene for høyt. KrFs hovedmål er og blir at alkoholforbruket skal ned, og kraftige priskutt er neppe veien å gå på kort sikt. Også sjokoladeavgiften på drøye 15 kroner per kilo har vært gjenstand for debatt, men denne avgiften betyr neppe særlig mye for lommeboka til folk flest.

Til kamp mot ledigheten
Ellers har det lekket ut en rekke mer eller mindre konkrete forslag fra ulike deler av regjeringsapparatet i forkant av offentliggjøringen: Politiet skal få økte bevilgninger til å eskortere asylsøkere ut av landet, Forsvaret får trolig mindre enn det Sem-erklæringen la opp til, og regjeringen vil foreslå et opplegg for å kompensere deler av næringslivet i bygde-Norge for økt arbeidsgiveravgift.

Regjeringen planlegger dessuten å endre reglene for permittering av ansatte. Det er også grunn til å forvente økte bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak. Framskynding av statlige bygg- og anleggsprosjekter pluss økte lånerammer til Husbanken er også mulige tiltak rettet mot den økende arbeidsledigheten.

Reklame

Her får du tak i de superpopulære shortsene