Ferske tall fra NAV viser at det 23. juni var det registrert 289.000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Dette er 15.700 færre enn for en uke siden.

143.100 personer er registrert som helt ledige hos NAV. Dette utgjør 5,1 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 154.500 personer, eller 5,5 prosent av arbeidsstyrken.

Les også: Halvparten av de koronaledige er nå ute av ledighetskøen

Ned 66.000

– I løpet av de siste fire ukene har antallet arbeidssøkere registrert hos NAV falt med over 66.000. Både antallet helt og delvis ledige har gått ned, og de siste to ukene har vi også sett at færre melder seg som nye arbeidssøkere hos NAV, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding tirsdag.

Den seneste uken har 5000 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. Det er 300 færre enn forrige uke. Nedgangen skyldes ifølge NAV hovedsakelig færre permitterte.

Antallet helt ledige har gått ned med 8400 personer siden forrige tirsdag. I tillegg har antallet delvis ledige gått ned med 6600 personer. Det er fjerde uke på rad at både antallet helt og delvis ledige går ned.

Innertier

Nordea Markets spådde på morgenen at dagens tall viser en ledighetsrate rundt 5,1 prosent, ned fra 5,4 prosent forrige uke. Det var altså innertier.

Og til tross for permitteringer og konkurser, tror meglerhuset at ledigheten vil fortsette å synke fremover, men med et lavere tempo. Usikkerheten er imidlertid stor, Nordea anslår ledigheten til mellom 3 prosent og 4,5 prosent ved utgangen av 2020.

DNB Markets anslo nylig en registrert arbeidsedighet mot slutten av året på ca 4 prosent.