Koronapandemien har ført til nye måter å jobbe på. Da Norge «stengte ned» 12. mars, ble alle som kunne jobbe hjemmefra, bedt om å gjøre nettopp det.

Svært mange har sittet på harde kjøkkenstoler på et litt for høyt spisebord, med lite lys, en bærbar pc uten ekstern skjerm, tastatur og mus. I tillegg får man kanskje økte strømkostnader, og man må bruke av privat internett med ulik stabilitet og hastighet

Hva kan du egentlig kreve av arbeidsgiveren din, når du må jobbe hjemmefra? Ifølge norske eksperter er det imidlertid ikke lett å gi et klart svar på hvilke rettigheter du har på hjemmekontor midt i en krisetid.

Et «juridisk minefelt» kaller redaktør og spaltist Pilata Clark i Financial Times det, og tar opp problemstillingen i en kommentar.

- Kan være brudd på arbeidsmiljøloven

Thea Larsen Normann, advokatfullmektig i Juristforbundet, sier at det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hva arbeidsgiver skal dekke når du må jobbe hjemmefra.

- Arbeidsgiver har plikt til å ivareta arbeidsmiljøet, og sørge for at det er fullt forsvarlig - og det gjelder alltid. Men det står ikke i loven hva du har krav på, så det er vanskelig å gi noen klare svar, sier hun.

Les også: Slår alarm om hjemmekontor: - Jeg er bekymret

Men kan man stille juridiske krav om at arbeidsgiver dekker alt du trenger på hjemmekontoret?

- Om det er nødvendig å kjøpe inn utstyr for at du skal kunne gjøre jobben din, mener jeg i utgangspunktet at arbeidsgiver skal dekke det. Gjør de ikke det, kan det være et brudd på arbeidsmiljøloven, men det må vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier Normann.

Hun sier at arbeidsgiver er ansvarlig for at du har det arbeidsutstyret du trenger for å utføre jobben.

- Men det må vurderes hva du har behov for. Vi er i en helt ny situasjon, så man bør snakke sammen og finne en løsning. Fleksibilitet går også begge veier, påpeker hun.

Les også: Hjemmekontor øker risiko – 300.000 nordmenn svindlet på ett år

Har du behov for en kontorstol eller kontorpult, eller en ekstra skjerm, tastatur og mus, så er det noe arbeidsgiver bør legge til rette for på hjemmekontoret.

- En mulighet er å låne med seg utstyr fra kontoret, men ikke alle har plass til det hjemme - og da blir dilemmaet hva man gjør da. Kanskje kan det være en mulighet å få være på kontoret, sier hun.

- Du skal ikke bli syk av hjemmekontor, påpeker Normann.

Er det ikke mulig å få være på kontoret, og du opplever å ha en dårlig ergonomisk arbeidsplass hjemme, kan en løsning også være at arbeidsgiver tilbyr å betale for fysioterapeut eller lignende for å unngå at du får varige plager.

Les også: Slik unngår du rygg- og nakkeproblemer på hjemmekontoret (+)

Slipper skatt

Even Bolstad, leder for HR Norge - en faglig organisasjon med fokus på personalpolitikk og ledelse, opplever at arbeidsgivere er flinke til å legge til rette for at ansatte har det de trenger på hjemmekontor.

- Arbeidsgivere vil medarbeidere vel. Dette er også en måte å lage beredskap for fremtidige kriser, sier han.

Bolstad sier at arbeidstakere enten får med seg ting hjem fra kontoret, arbeidsgiver kjøper inn nytt og låner ut, eller du får dekket innkjøp av utstyr selv.

- Arbeidsmiljøloven gjelder uansett, og det er en forskrift fra 2002. Men utover dette ha du ikke så mange rettigheter. Men vi ser at de aller fleste arbeidsplasser har funnet løsninger alle er fornøyde med, sier Bolstad.

Får du dekket utgiftene til nytt utstyr, slipper du slipper å skatte for utlegget - akkurat nå under koronapandemien. Det skriver Skatteetaten på sine nettsider:

Midlertidige og forholdsmessige tiltak som iverksettes for å begrense smitte av koronaviruset, og for å opprettholde driften til arbeidsgiver (f.eks. gjennom hjemmekontor), som et klart utgangspunkt, ikke vil utløse skatteplikt for arbeidstakere. Det vil derved heller ikke oppstå rapporterings- eller arbeidsgiveravgiftsplikt i disse tilfellene.

Bolstad forteller at du faktisk får utstyret til odel og eie med mindre noe annet er avtalt. Og har du et rom du kan bruke kun til jobb - og ikke et kombinert soverom/kontor - kan du etablere et fullverdig kontor og få fradrag på skatten.

- Bruker du rommet til noe annet enn kontor, ryker denne muligheten.

Får ikke dekket internett

Ergonomi og ekstra kostnader til utstyr er en ting, mens andre utgifter - for eksempel internett - er en annen ting.

- Vi har fått mange spørsmål om du har rett til å få dekket bredbånd. Mange får allerede dekket internett av arbeidsgiver, men de som ikke har en sånn avtale, har i utgangspunktet ikke noe krav på det, sier Normann.

Selv om internett stort sett er nødvendig for at de på hjemmekontor får utført arbeidet, og arbeidsgiver bør betale for det, kan du faktisk ikke kreve det. Det samme gjelder ikke nødvendigvis om du må øke bredbåndshastigheten.

- Du lider jo et økonomisk tap, så det kan vurderes om det er grunnlag nok til å kreve å få det dekket. Men strøm er kanskje verre, da det kan bli vanskelig å vurdere hvor mye ekstra kostnader du får som følge av hjemmekontor, sier hun.

Hvor god økonomi og grei arbeidsgiver du har, kan derfor bli avgjørende for hvordan du har det på hjemmekontor.

- Kan gi grunn for oppsigelse

Men hvilke rettigheter har egentlig du som arbeidstaker? Det er jo ganske stor forskjell på å bo i et stort hus med masse plass og bo i en liten leilighet på 30 kvadratmeter. Det er også stor forskjell på de som bor med noen og de som blir gående alene hjemme hele dagen.

Selv om arbeidsmiljøloven gjelder uansett om du er fysisk på jobb eller har hjemmekontor, har du dessverre ikke så mange rettigheter når det gjelder å bestemme hvor du vil jobbe.

- Det ligger nok innenfor arbeidsgivers styringsrett å pålegge hjemmekontor i en midlertidig periode når det er en saklig grunn for det, sier Normann.

Dette påpeker også Bolstad i HR Norge.

- I en ekstraordinær situasjon som dette, kan arbeidsgiver kreve ganske mye, sier Bolstad.

Les også: Seks single om koronakrisen: - Hvis jorda går under, så har du jo lyst til å dele det med noen

Har arbeidsgiver gode grunner for at du ikke skal komme fysisk på jobb, og du ikke er villig til å la deg styre til å ha hjemmekontor, blir ikke jobben gjort. Da kan det få følger.

- Det kan i ytterste konsekvens gi saklig grunn for permittering eller oppsigelse, sier Bolstad.

Nå er det mange som har åpnet opp for at du kan være fysisk på jobb 30-50 prosent av tiden, og enkelte arbeidsgivere har innført anbefalinger eller forbud mot å ta kollektivtransport til jobb.

Det er faktisk kun 30 prosent av befolkningen som har hjemmekontor under koronapandemien, forteller Bolstad.