Galleri Oslos eiere, med Oslo Areal i spissen, inviterte fem arkitektfirmaer til en konkurranse for å få innspill til hvordan det utskjelte bygget kan bli i fremtiden. De fem som deltok i parallelloppdraget var A-Lab, ARCASA, MAD arkitekter, team Nordic og SAAHA Lala. Nå er det klart at evalueringskomiteen for Galleri Oslo gikk for A-Labs forslag, skriver Estate Nyheter.

– Arkitektkontoret A-Labs forslag «Soulside» binder elveparken, fjorden, Grønland og Oslo S sammen på en måte som mangler i dag. I øst er løsningen med skrågater, god variasjon i boliger og ulike bygningsvolum meget bra. A-Lab viser også en overbevisende forståelse for den totale prosessen, sier Mona Ingebrigtsen, leder av evalueringskomiteen og adm. dir. i Oslo Areal AS, som er den største eieren.

Les også: Vil tredoble Galleri Oslo

Parallelloppdraget skulle komme med en løsning som kan legges til grunn for en reguleringsplan som tar hensyn til både eiernes, myndighetens og offentlighetens ønsker og behov.

– Vi er svært glade for at evalueringskomiteen vurderer vårt forslag «Soulside» som det beste grunnlaget i den videre prosessen med å utvikle Galleri Oslo. Vi ser virkelig frem til å videreutvikle planene sammen med eierne, sier Geir Haaversen, CEO/partner i A-lab.

Om Soulside i evalueringsrapporten:

«Soulside er et godt og helhetlig konsept, spesielt i den østre delen av konseptet. Prosessforståelsen er også meget god, og forslaget er uavhengig av om Nylandsveien rives eller ikke. Forslaget viser et bygulv som svarer svært godt på et grunnleggende ønske om tydelige forbindelser og god flyt. I øst vises et nytt gatesystem med skrågater som understreker forbindelsen mellom elvepark og Fjordby via Akrobaten, og det er en særlig styrke i forslaget. Her foreslås et kontorbygg, boliger med innslag av handel og næring, og bussterminal i underetasjen. I vest foreslås to høye kontorbygg, og vestre rampe fra Nydalsveien beholdes. I konseptets vestlige del anbefales å ta en kritisk gjennomgang av fordelingen av volum.»