4. februar presenterte Statistisk sentralbyrå gjennomsnittslønnen i 2018 for de fleste aller yrker.

Den gjennomsnittlige månedslønn for alle ansatte var 45.600 kroner, noe som tilsvarer en vekst på vel 1.300 kroner fra 2017. Dette er en økning på 2,9 prosent.

Det er handels- og skipsmeglere som kom på andreplass med en årslønn på 1.320.000 kroner.

Fjorårets lønnsvinner, ledere i gass- og oljeutvinning, faller ned på en andreplass med en årslønn på 1.284.360 kroner.

Aller nederst finner vi i år som i fjor hjelpearbeidere i husdyrproduksjon, som nå nøye seg med 307.000 kroner i året.

Lønnen omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet. Det kan være store lønnsforskjeller i de ulike yrkene.

Hele listen følger her: