*Nettavisen* Økonomi.

Her er hele pyramide-siktelsen

Foto: TV 2 Nettavisen

I Straffeloven § 275, 1. og 2. ledd, jf § 276,

for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, å ha handlet mot den annens tarv, idet utroskapen anses som grov, særlig fordi handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, eller noen annen ved brudd på den særlige tilliten som fulgte med hans stilling eller virksomhet eller den skyldige har ført uriktige regnskaper eller bøker, tilintetgjort, ubrukbargjort eller skjult regnskaper, bøker eller andre dokumenter, eller medvirket til dette.

Nr 1 Tagge, Nr 2 Longva Nr 11 Rudlang

a)

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette
Jørn Tagge var styreformann i T5PC Invest As, Oslo, mens Arne Johan Longva var styremedlem. I nevnte egenskap handlet de i strid med T5PC Invest As' interesser på følgende måte:

Den 22. desember 2003 besørget Tagge at det ble inngått avtale mellom T5PC Invest As og Vannin Import Export Limited, Belize ved bl.a Rudlang, hvoretter T5PC Invest As skulle kjøpe 40% av aksjene i selskapet til en pris av NOK 15.000.00. Longva besørget at beløpet ble overført til Vannin Import Export Limiteds bankkonto i Bank of Cyprus International, Nicosia, Kypros.

Hele investeringen av aksjene i Vannin Import Export Limited ble senere nedskrevet som tapt i T5PC Invest As.

Dette førte til tap eller fare for tap for T5PC Invest As.

Nr 1 Tagge Nr 11 Rudlang

b)

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette
Jørn Tagge var styreformann i T5PC Invest As, Oslo. I den egenskap handlet han i strid med T5PC Invest As' interesser på følgende måte:

Den 23. august 2003 besørget Tagge at det ble inngått avtale mellom T5PC Invest As og PWR Charge As, Oslo, ved bl.a. Rudlang, hvoretter T5PC Invest As skulle kjøpe aksjer i selskapet til en pris av NOK 10.000.000. Han besørget at beløpet ble overført til PWR Charge As' bankkonto. Av beløpet på NOK 10.000.000 ble bl.a. utbetalt NOK 1.770.000 til Jørn Tagge som lån.

Dette førte til tap eller fare for tap for T5PC Invest As.

Nr 1 Tagge Nr 3 Roppen

c)

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette
Jørn Tagge var styreformann i T5PC Invest As, Oslo, mens Pål Roppen var daglig leder. I nevnte egenskap handlet de i strid med T5PC Invest As' interesser på følgende måter:

Den 27. oktober 2003 besørget de at det ble inngått avtale med Starck Kloster As Oslo om at T5PC Invest As skulle yte lån til Starck Kloster As på NOK 5.000.000, og den 17. november 2003 besørget at det inn ble inngått avtale med om ytterligere lån mellom de samme parter med NOK 10.000.000. De besørget deretter at NOK 15.000.000 ble overført Starck Klosters As' bankkonto.

Den 18. juni 2004 ble inngått avtale om at Starck Kloster As skulle låne T5PC Invest As' NOK 5.000.000. Av dette ble 700.000 overført Pål Roppen. Etter avtalen skulle mislighold fra T5PC Invest As medføre at alle krav selskapet hadde mot Starck Kloster As skulle bortfalle. Avtalen ble senere misligholdt.

Dette førte til tap eller fare for tap for T5PC Invest As.

d)

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette
Jørn Tagge var styreformann i T5PC Invest As, Oslo, mens Pål Roppen var daglig leder. I nevnte egenskap handlet de i strid med T5PC Invest As' interesser på følgende måter:

Den 19. september 2003 besørget de overføringer fra selskapets konto slik:

  • NOK 1.004.566 til Jørn Tagge
  • NOK 1.004.566 til Arne Longva
  • NOK 4.849.844 til Jim A. Wolden
  • NOK 1.004.566 til Tord Haugli
  • NOK 1.004.566 til Hermund Enger
  • NOK 2.009.132 til Derek Brougthon
  • NOK 2.009.132 til Chim Kjølner
  • NOK 1.205.479 til Andreas Grøstad

Den 26. september 2003 besørget de overføringer fra selskapets konto slik:

  • NOK 4.392.162 til Jim A. Wolden
  • NOK 1.000.000 til Pål Roppen

Dette førte til tap eller fare for tap for T5PC Invest As.

II

Straffeloven § 274, 2. ledd, jf 3. ledd,

for som tillitsmann eller funksjonær i aksjeselskap å ha offentliggjort uriktige eller villedende opplysninger av betydning for bedømmelsen av selskapet, eller gitt slike til en offentlig myndighet, eller medvirket til dette.

Nr 1 Tagge

a)

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette
I egenskap av styrets leder og/eller daglig leder i T5PC Invest As innsendte han 15. juli 2004 til Regnskapsregisteret, Brønnøysund årsoppgjør og årsregnskap for T5PC Invest As hvor det fremgikk at Abed Barakat hadde 35.407.838 A-aksjer at totalt 75.607.838 A-aksjer i selskapet, til tross for at dette ikke medførte riktighet.

Opplysningene ble registrert i Regnskapsregisteret i juli 2004.

Nr 1 Tagge

b)

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette

I egenskap av styrets leder og/eller daglig leder i T5PC oppgav han i prospekt datert 1. april 2004 vedrørende tilbud om salg av B-aksjer i T5PC Invest As at Abed Barakat hadde 35.407.838 A-aksjer i selskapet, til tross for at dette ikke medførte riktighet

ØKOKRIM statsadvokatembeter, 17. november 2004

Arnt Angell
Førstestatsadvokat

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.