Sjelden har det vært enklere å bruke begrepet «umusikalsk» om et vedtak gjort i en stor, norsk kommune:

Overtidsvedtaket i Bærum gjelder opp mot 70 ledere, som nå kan få utbetalt tillegg for inntil 100 timer ekstra korona-arbeid, selv om overtid i utgangspunktet er bakt inn i lønna deres.

LES OGSÅ: Umoralsk hastverk å pløye eggdonasjon og tidlig ultralyd gjennom i Stortinget nå

Da er det kanskje ikke så rart at de ansatte på «gulvet» i kommunen reagerer. Hovedtillitsvalgt Zlata Ljubicic skriver for eksempel i et leserinnlegg i Asker og Bærum Budstikke:

«Vi sier ikke at disse ikke har jobbet ekstra i de siste ukene, men dette er ledere som har overtid innbakt i ordinær lønn og som vanligvis får to uker ekstra ferie i året. Hver gang vi tar opp lederlønningene i kommunen, blir vi besvart med at dette ikke er noen «8 til 16-jobb», og at det blir reflektert i den høyere lønnsslippen. Det argumentet ser ut til å være glemt i disse dager.»

Men enda verre må dette være å lese om for alle ansatte i privat sektor, som virkelig har fått betale prisen for Norges lockdown.

Dette kan enten være de 387.474 arbeidstakerne som per dags dato har søkt om dagpenger på grunn av permitteringer (der noen nå er fullstendig blakke, fordi de ennå ikke har fått pengene sine).

Eller det kan være de 198.587 som fremdeles er helt arbeidsledige, delvis på grunn av våre felles korona-tiltak.

(Les videre etter målingen)

I denne situasjonen - eller under denne dugnaden, om du vil - er det altså at enkelte ledere i Bærums kommunale sektor, som i utgangpunktet har verdens tryggeste jobber, finner ut at de fortjener litt mer.

Og merk deg: Dette gjelder ikke sykepleiere som har stått i førstelinjen på Bærum kommunes mange sykehjem, eller hjelpepleiere som har gått fra risikogruppe til risikogruppe i hjemmehjelpen, gjerne med manglende eller mangelfullt verneutstyr.

Neida. Dette gjelder de som i større eller mindre grad har hatt hjemmekontor, men som ifølge HR-direktør Gunvor Erdal har måttet jobbet ekstra både i påsken og om kvelden:

- Det handler om den ekstraordinære innsatsen som er lagt ned. Ledere som har jobbet hver dag i påsken der man egentlig er på fritid, og som har jobbet både dag og kveld, får nå en anledning til å skrive noen timer, forklarer Erdal til Fagbladet - som har gått grundig inn i saken.

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

Ifølge Fagforbundets fagblad har Bærum kommune over 12.000 ansatte, med til sammen mellom 60 og 70 kommunalsjefer, seksjonsledere og tjenesteledere. Mange av disse har nå krav på opp mot 15 timer ekstra overtid per uke i den aktuelle perioden.

Men ifølge kommunaldirektør for organisasjon, styring og utvikling, Bente Rudrud Herdlevær, har ikke kommuneledelsen finregnet på hvor mange ledere ordningen vil gjelde. Hun sier til Nettavisen at kommunen har fått svært få søknader.

Akkurat hvor mange vet hun ikke.

Det mest oppsiktsvekkende med ordningen er likevel at politikerne i Bærum kommune ennå ikke har vært inne i saken, bortsett fra en orientering.

Vedtaket er nemlig gjort av det såkalte Forhandlingsutvalget - som ledes av den tidligere nevnte HR-direktøren, og som bare har ansatte som medlemmer. Dette har de formelt adgang til, ifølge en mail til Nettavisen fra kommunenes sentralorganisasjon KS.

Her heter det - kanskje med et lite understatement - at Bærum kommune «har valgt å bruke handlingsrommet som ligger i Hovedtariffavtalen». Så da så.

Heldigvis er avtalen i Bærum unik. KS kjenner ikke til noen andre kommuner eller fylker som har gjort liknende vedtak.

Det er kanskje ikke så rart.

Det er kanskje heller ikke så rart at Høyre-ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune har valgt å ikke besvare Fagbladets henvendelser om direktørenes overtidsavtale. Hun har heller ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Åraken kan være at dette må være det kommunale enkeltvedtaket som har størst potensiale for å ødelegge den dugnadsfølelsen som Bærums-ordførerens partifeller, statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H), har gjort sitt beste for å skape gjennom uker og måneder.

Kanskje er det rett og slett litt pinlig å være ordfører i den eneste kommunen i Norge der ledelsen krever ekstra overtidsbetaling for å gjøre jobben sin i en nasjonal krise.