Gå til sidens hovedinnhold

Her er kravene til banksjefene

Her er vilkårene som strammer inn lønn og bonuser for banksjefene.

Søndag la regjeringen fram bankpakken som skal sikre kredittilførsel fra bankene til husholdninger og bedrifter. Pakken rommer 100 milliarder kroner.

«Når staten nå foreslår en ordning hvor bankene tilbys kjernekapital gjennom opprettelsen av det nye Statens finansfond, settes det samtidig vilkår som begrenser lønn og bonus for bankenes ledende ansatte,» skriver regjeringen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Dette er bankpakken

Her er kravlista banksjefene må innfri:

  • Fram til 31. desember 2010 skal lønninger og øvrige ytelser til ledende ansatte ikke økes.
  • For ledende ansatte med en avtalt fastlønn på mer enn 1,5 millioner kroner kan det ikke honoreres bonus opptjent i 2009 og 2010. For ledende ansatte med en fastlønn under 1,5 millioner kroner kan det i samme periode honoreres bonus med inntil 20 prosent av fastlønnen, men summen av samlede utbetalinger må ikke overstige 1,5 millioner kroner.
  • Etter frysperioden skal Statens finansfond forhandle fram betingelsene for banker som benytter ordningen. Vilkårene kan ikke gå ut over statens retningslinjer for lederlønn (datert 8. desember 2006).
  • Ledende ansatte kan ikke motta aksjer eller lignende til gunstige vilkår, og bankene kan ikke iverksette nye aksjeopsjonsprogrammer eller forlenge eller fornye eksisterende programmer.
  • Avtaler om pensjon og sluttvederlag må utformes i samsvar med statens retningslinjer for lederlønn.

Når vi stiller opp med fellesskapets ressurser, er det nødvendig at vi også stiller krav til moderasjon fra dem som benytter ordningene, sier finansminister Kristin Halvorsen på pressekonferanse i forbindelse med fremleggingen av bankpakken, søndag.

- Ikke alene om krav
Norske myndigheter er ikke alene om å stille krav til lønn og bonus, bemerker regjeringen. I flere land har myndighetene satt vilkår for deltakelse i statlige oppkapitaliseringsprogrammer som inneholder ulike begrensninger på lederavlønning og bonusutbetalinger. Dette gjelder bl.a. i USA, Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland og Storbritannia, opplyses i en pressemelding.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi

Kommentarer til denne saken