Onsdag kl. 13.00 la Oslo-byrådet bestående av Ap, SV og MDG frem kommunens nye budsjett for 2021.

Ifølge Byrådets budsjett har koronaviruset økt utgiftene med omtrent to milliarder kroner. Samtidig har kraftprisen kollapset, noe som gjør at kommunen ikke kan ta ut like mye utbytte fra Hafslund. Dette fører til at byrådet må kutte på flere områder.

Store kutt

Blant annet må gratis mat i videregående skole og gratis AKS utsettes til 2022.

Utdanningsetaten får også reduserte bevilgninger, men byrådet forsikrer om at dette ikke skal gå utover skoletilbudet.

Byrådet henter inn penger ved økte parkeringsgebyr, og at eiendomsskattens inntekter fortsetter å vokse - i all hovedsak grunnet økte boligpriser.

Eldreomsorgen er heller ikke skånet. Mens enkelte budsjettposter økes, er det likevel flere hundre millioner i kutt. Sykehjemsetaten er pålagt 25 millioner kroner i innsparingstiltak. Det er også lagt inn en rammereduksjon på 18,5 mill for sykehjemssektoren. Denne reduksjonen økes til 103,5 mill i 2024.

I Oslo er det bydelene som har ansvaret for eldreomsorg og enkelte andre tjenester. De får betydelige kutt i bevilgningene.

I 2021 er det beregnet 146,8 millioner i kutt til bydelene i rammene deres. Dette kuttet vil økes til 370 mill. året etterpå, og hele 672 mill i 2023.

Les alt om Oslo-budsjettet her

– Dette er det største kuttbudsjettet i Oslos historie. Det vil innbyggerne merke, sier Høyres gruppeleder Øystein Sundelin til Nettavisen.

Høyre reagerer spesielt på at samtidig som byrådet bruker store beløp på å kjøpe private barnehager, må kommunen kutte i viktig tjenestetilbud.

– Dessverre ser vi at byrådet ikke har planer for hvordan kommunen kan driftes mer effektivt uten at ansatte må jobbe hardere og løpe fortere. Budsjettet er kjemisk fritt for forslag til strukturelle og kostnadsreduserende endringer, sier Sundelin.

Samtidig økes gebyr og avgifter i budsjettet. Kollektivprisene prisjusteres, og økes dermed. Beboerparkeringen blir langt dyrere, med et prishopp på 50 prosent på ett år.