Selv om Erna Solberg er statsminister og Norges regjeringssjef, må hun se seg forbigått av byråkratene når det gjelder lønn.

Nettavisen har gjennomgått lønnsnivået til alle toppledere i staten. Totalt er det nå 14 toppledere som tjener bedre enn statsministeren.

Erna Solbergs lønn blir fastsatt av Stortinget hvert år, og er på 1.680.277 kroner.

219.000 mer

NAV-direktør Sigrun Vågeng kan notere seg den feteste lønnen i hele statsapparatet. Totalt håver hun inn hele 1.900.000 kroner i året. Det er 219.000 kroner mer enn statsminister Erna Solberg.

Nettavisen tok kontakt med NAV og Sigrun Vågeng for å få en kommentar om at hun er statens best betalte toppleder. De ønsket ikke å kommentere saken.

Det er 247 ledere som er inne i Statens lederlønnssystem. I snitt tjener en toppleder i staten 1.374.519 kroner. Det betyr at de tjener bedre enn ledere i olje- og gassnæringen, som er blant Norges best betalte yrker.

Skattebetalerne må totalt ut med 331 millioner kroner for å lønne de 247 lederne.

I snitt betalte nordmenn 127.000 kroner i skatt per person. Det betyr at det må til 2.600 skattebetalere for å betale lønnsregningen for statens toppledere.

Tjener bedre enn sjefen

En annen som tjener bedre enn Solberg, er hennes egen toppbyråkrat. Regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo ved Statsministerens kontor, som er den øverste administrative lederen for Solbergs kontor, tjener omtrent 170.000 kroner mer enn sin egen sjef.

Det er flere statlige ansatte som tjener bedre enn sjefen. En statsråd tjener omtrent 1,32 millioner kroner. I Justis- og beredskapsdepartementet tjener imidlertid departementsråden, som er den øverste administrative ansatte, 1,72 mill. eller omtrent 400.000 mer enn ministeren som hun svarer til.

Disse tjener bedre enn statsministeren

Tittel Navn Årslønn
Direktør Sigrun Vågeng kr 1 900 000
Regjeringsråd Anne N. Lyftingsmo kr 1 850 800
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen kr 1 830 700
Finansråd Hans Henrik Scheel kr 1 830 000
Skattedirektør Christian Holte kr 1 800 000
Rektor Gunnar Bovim kr 1 771 500
Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted kr 1 746 257
Riksadvokat Busch, Tor Aksel kr 1 731 400
Departementsråd Strømmen, Wegger kr 1 730 000
Departementsråd Heggenes, Heidi kr 1 720 000
Ekspedisjonssjef Amund Holmsen kr 1 705 000
Overvåkningssjef Benedicte Bjørnland kr 1 700 000
Administrerende direktør Wenche Nistad kr 1 686 000
Departementsråd Bjørn-Inge Larsen kr 1 681 610

I tillegg til de statlige byråkratene, er det også både politifolk og rektorer som tjener spesielt godt i staten.

Benedicte Bjørnland håver inn 1,7 millioner på å være sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har også godt betalt med rett under 1,6 mill. i årslønn.

Det er ingen i statens lederlønnssystem som tjener mindre enn 1,1 mill. kroner.

Her er lønnen til alle statens toppledere

Tittel Navn Årslønn
Direktør Sigrun Vågeng kr 1 900 000
Regjeringsråd Anne N. Lyftingsmo kr 1 850 800
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen kr 1 830 700
Finansråd Hans Henrik Scheel kr 1 830 000
Skattedirektør Christian Holte kr 1 800 000
Rektor Gunnar Bovim kr 1 771 500
Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted kr 1 746 257
Riksadvokat Busch, Tor Aksel kr 1 731 400
Departementsråd Strømmen, Wegger kr 1 730 000
Departementsråd Heggenes, Heidi kr 1 720 000
Ekspedisjonssjef Amund Holmsen kr 1 705 000
Overvåkningssjef Benedicte Bjørnland kr 1 700 000
Adm. dir. Wenche Nistad kr 1 686 000
Departementsråd Bjørn-Inge Larsen kr 1 681 610
Forsvarssjef (Admiral) Haakon Bruun-Hanssen kr 1 674 520
Direktør Bjørn Guldvog kr 1 661 475
Direktør Skulstad, Håkon kr 1 650 000
Departementsråd Mette I Wikborg kr 1 650 000
Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen kr 1 645 000
Departementsråd Elisabeth Berge kr 1 636 000
Direktør Marit Trommald kr 1 620 000
Tolldirektør Øystein Børmer kr 1 610 000
Departementsråd Arne Røksund kr 1 608 820
Jernbanedirektør Kirsti Lovise Slotsvik kr 1 600 000
Ekspedisjonssjef Nina Bjerkedal kr 1 595 000
Politimester Sjøvold, Hans Sverre kr 1 595 000
Departementsråd Eivind Dale kr 1 587 000
Adm. dir. Harald Nikolaisen kr 1 586 000
Ekspedisjonssjef Pål Longva kr 1 575 000
Ekspedisjonssjef Omar Dajani kr 1 575 000
Departementsråd Tom Rådahl kr 1 566 208
Departementsråd Petter Skarheim kr 1 561 404
Adm. dir. Geir Axelsen kr 1 560 000
Adm. dir. Jon Mikal Størdal kr 1 557 420
Departementsråd Eli Telhaug kr 1 554 200
Ekspedisjonssjef Espen Erlandsen kr 1 545 000
Direktør Ellen Hambro kr 1 543 425
Rektor Øystein Tørgersen kr 1 542 000
Direktør Anne Næss Myhrvold kr 1 540 000
Departementsråd Kristin, Berge kr 1 528 678
Adm. dir. Mette Sørfonden kr 1 510 080
Direktør Petter Jansen kr 1 505 321
Direktør Bente Nyland kr 1 505 000
Direktør Jan Fredrik Andresen kr 1 496 208
Ekspedisjonssjef Sjeggestad, Terje kr 1 494 820
Ekspedisjonssjef Aass, Thor Arne kr 1 490 140
Ass. Regjeringsadvokat Tolle Stabell kr 1 489 560
Direktør Hilde Singsås kr 1 485 000
Assisterende riksadvokat Sæther, Knut Erik kr 1 477 837
Ekspedisjonssjef Geir Åvitsland kr 1 475 000
Ass. departementsråd Arne Benjaminsen kr 1 474 000
Direktør Christine Bergland kr 1 472 640
Administrerende direktør Svein Thoresen kr 1 470 040
Direktør Harald Gjein kr 1 470 000
Ass. departementsråd Herse, Anne kr 1 468 700
Direktør Camilla Stoltenberg kr 1 466 400
Direktør Anne Cathrine Frøstrup kr 1 466 000
Ekspedisjonssjef Myrmel-Johansen kr 1 457 951
Ekspedisjonssjef Jon Elvedal Fredriksen kr 1 457 951
Direktør Gunn Elin Bjørneboe kr 1 453 000
Regionvegsjef Per Morten Lund kr 1 453 000
Ekspedisjonssjef Reinskou, Knut H. kr 1 445 500
Departementsråd Leif Forsell kr 1 445 000
Ekspedisjonssjef Geir Stene-Larsen kr 1 442 815
Direktør Finn Melbø kr 1 440 500
Ekspedisjonssjef Therese Steen kr 1 440 000
Direktør Trude Vollheim kr 1 439 200
Ass. Departementsråd Henning, Henriksen kr 1 437 299
Departementsråd Villa Kulild kr 1 430 000
Materielldirektør Morten Tiller kr 1 429 948
Regionvegsjef Helge Eidsnes kr 1 428 000
Direktør Nina Funnemark kr 1 425 000
Direktør Forfang, Frode kr 1 422 500
Ekspedisjonssjef Espen Aasen kr 1 418 200
Direktør Urke, Sven Marius kr 1 415 000
Sjef Erik Gustavson kr 1 413 634
Departementsråd Dag Thomas Gisholt kr 1 410 000
Ekspedisjonssjef Bjørn Ståle Haavik kr 1 409 000
Regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig kr 1 407 832
Regionvegsjef Kjell Inge Davik kr 1 403 000
Regionvegsjef Berit Lied kr 1 403 000
Sjef Morten Haga Lunde kr 1 400 054
Direktør Olav Akselsen kr 1 400 000
Direktør Sissel Rogne kr 1 400 000
Ekspedisjonssjef Andreas Eriksen kr 1 400 000
Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot kr 1 400 000
Fungerende direktør Anne Brit Leifseth kr 1 400 000
Ass. Departementsråd Larsen, Torgeir kr 1 400 000
Luftfartsdirektør Lars Kobberstad kr 1 398 200
Førstestatsadvokat Maurud, Jørn S. kr 1 397 018
Direktør Daae, Cecilie kr 1 394 500
Direktør Hege Nilssen kr 1 387 800
Ekspedisjonssjef Toril Johansson kr 1 384 904
Ekspedisjonssjef Øystein Grevbo kr 1 380 000
Ekspedisjonssjef Johan Raaum kr 1 374 904
Ekspedisjonssjef Eivind Heder kr 1 374 600
Ekspedisjonssjef Gunnes, Unni kr 1 374 100
Direktør Sannerud, Lise kr 1 370 000
Sjef Rune Jacobsen kr 1 368 474
Direktør Steffen Sutorius kr 1 368 000
Adm. Dir. Osmund Kalheim kr 1 367 000
Nasjonalbibliotekaren Aslak Sira, Myhre kr 1 365 717
Politimester Hasseldal, Jon kr 1 364 480
Politimester Fossen, Christine kr 1 364 480
Politimester Songstad, Kaare kr 1 364 480
Ekspedisjonssjef Knudsen, Øistein jr. kr 1 363 000
Direktør Bergby, Gunnar kr 1 362 370
Politimester Vik, Hans kr 1 362 000
Direktør Lomøy, Jon kr 1 357 000
Ass. Departementsråd FredeHermansen kr 1 356 960
Direktør Liv Holmefjord kr 1 354 000
Regjeringsadvokat Ida Hjort Kraby kr 1 352 414
Ekspedisjonssjef Petter Øgar kr 1 350 505
Ekspedisjonssjef Bekkelund, Håvard kr 1 350 000
Direktør Hanna Geiran kr 1 350 000
Ekspedisjonssjef Cathrine Meland kr 1 350 000
Direktør Erik Hope kr 1 345 000
Ekspedisjonssjef Anders Buttedahl kr 1 342 200
Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen kr 1 340 748
Ekspedisjonssjef Hans Knut Hauge kr 1 340 748
Ekspedisjonssjef Kari Sønderland kr 1 340 748
Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum kr 1 340 235
Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm kr 1 337 250
Direktør Libe Rieber-Mohn kr 1 336 914
Sjef Haukås, Kjetil kr 1 332 992
Direktør Pål Molander kr 1 331 600
Direktør Ole Arve Misund kr 1 331 200
Direktør Lars Peder Brekk kr 1 331 000
Direktør Aursnes, Ingunn-Sofie kr 1 330 000
Direktør Rose-Marie Christiansen kr 1 318 512
Sjef Schea, Trond Erik kr 1 312 000
Politimester Moe, Nils Kristian kr 1 312 000
Direktør Elisabeth Aarsæther kr 1 310 700
Politimester Vangen, Tone kr 1 309 520
Ekspedisjonssjef Lene Lyngby kr 1 300 067
Ekspedisjonssjef Lisbeth Fransplass kr 1 300 000
Ekspedisjonssjef Anne Kristin Hjukse kr 1 300 000
Ekspedisjonssjef Morten Rosenkvist kr 1 300 000
Ekspedisjonssjef Knut Børve kr 1 300 000
Direktør Per A. Foss kr 1 300 000
Direktør May Britt Myhr kr 1 300 000
Ekspedisjonssjef Ottar Ostnes kr 1 295 850
Direktør Audun Hågå kr 1 293 854
Ekspedisjonssjef Ulf Pedersen kr 1 289 500
Direktør Jørn Rolfsen kr 1 285 000
Ekspedisjonssjef Lars Bjørgan Schrøder kr 1 283 750
Ekspedisjonssjef AC Jørgensen kr 1 283 750
Ekspedisjonssjef Lars Audun, Granly kr 1 280 512
Ekspedisjonssjef Nina, Økland kr 1 280 512
Ekspedisjonssjef Christine, Hamnen kr 1 280 512
Ekspedisjonssjef Tomas Berg kr 1 280 000
Ekspedisjonssjef Cathrin Sætre kr 1 280 000
Ekspedisjonssjef Vidar Landmark kr 1 280 000
Ekspedisjonssjef Morten Berg kr 1 280 000
Ekspedisjonssjef Erling Rimestad kr 1 280 000
Direktør Ole Harbitz kr 1 279 554
Ekspedisjonssjef Hæge J. Andenæs kr 1 279 450
Ekspedisjonssjef Bjørn Haugstad kr 1 275 000
Ekspedisjonssjef Tore Raasok kr 1 274 250
Ekspedisjonssjef Fredrik B. Arnesen kr 1 274 250
Ombud Hanne Inger Bjurstrøm kr 1 265 000
Ekspedisjonssjef Sølve Steffensen kr 1 265 000
Sjef Odin Johannessen kr 1 263 206
Fylkesmann Frank Jenssen kr 1 263 206
Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker kr 1 263 206
Fylkesmann Valgerd S. Haugland kr 1 263 206
Fylkesmann Magnhild Kleppa kr 1 263 206
Fylkesmann Stein A. Ytterdahl kr 1 263 206
Fylkesmann Lodve Solholm kr 1 263 206
Fylkesmann Hill-Marta Solberg kr 1 263 206
Fylkesmann Lars Sponheim kr 1 263 206
Ekspedisjonssjef Gisle Norheim kr 1 263 000
Direktør Lars Sørgard kr 1 263 000
Ekspedisjonssjef Einar Skancke kr 1 260 000
Politimester Brekke, Johan kr 1 259 520
Ekspedisjonssjef Torgeir Strøm kr 1 258 869
Ekspedisjonssjef Jens-Thorleif Thorsen kr 1 258 272
Ekspedisjonssjef Per Henning Vaglum kr 1 258 272
Ekspedisjonssjef Hege Nygård kr 1 256 000
Ekspedisjonssjef Jan Hjelle kr 1 256 000
Ekspedisjonssjef Tina Engelsrud kr 1 255 000
Direktør Geir Bø kr 1 252 900
Sjef Nils Andreas Stensønes kr 1 252 680
Sjef Tonje Skinnarland kr 1 252 680
Sjef Eirik Kristoffersen kr 1 252 680
Ekspedisjonssjef Ann Hjetland kr 1 252 000
Ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas kr 1 251 200
Ekspedisjonssjef Fredrik Finstad kr 1 250 000
Ekspedisjonssjef Jarle Jensen kr 1 250 000
Ekspedisjonssjef Brattested, Merete kr 1 250 000
Ekspedisjonssjef Steinar Lien kr 1 249 280
Ekspedisjonssjef Anne Karin Hamre kr 1 248 000
Ekspedisjonssjef Kjersti Christina Klæboe kr 1 247 992
Ekspedisjonssjef Tom Gulliksen kr 1 245 000
Ekspedisjonssjef Vidar Vik kr 1 244 250
Sjef Yngve Odlo kr 1 242 153
Sjef Rolf Erik Bjerk kr 1 241 626
Fylkesmann Helen Bjørnøy kr 1 241 100
Fungerende Fylkesmann Gunnar Hæreid kr 1 241 100
Fylkesmann Sigurd Tremoen kr 1 241 100
Ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo kr 1 241 100
Ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard kr 1 240 000
Ekspedisjonssjef Anders Melheim kr 1 236 376
Ekspedisjonssjef Gunnar Andresen kr 1 235 000
Fungerende Fylkesmann Arne Malmø kr 1 230 574
Fylkesmann Trond Rønningen kr 1 230 574
Fungerende Fylkesmann Stian Vindegård kr 1 230 574
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen kr 1 230 574
Fylkesmann Per Arne Olsen kr 1 230 574
Politimester Lindeberg, Kirsten kr 1 228 032
Politimester Bøen, Ingar Olav kr 1 228 032
Politimester Sæverud, Ole B. kr 1 228 032
Direktør Bjørn Erik Thon kr 1 225 376
Assisterende sjef Øren, Hedvig Moe kr 1 222 042
Ekspedisjonssjef Helga Berit Fjell kr 1 218 000
Ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli kr 1 215 000
Politimester Hætta, Ellen Katrine kr 1 212 928
Ekspedisjonssjef Erik Bolstad Pettersen kr 1 205 000
Ekspedisjonssjef Emma Stenseth kr 1 205 000
Ekspedisjonssjef Odd-Harald Hagen kr 1 200 000
Direktør Jørgen Fossland kr 1 200 000
Ekspedisjonssjef Hanne Yssen kr 1 200 000
Ekspedisjonssjef Gunnar Hagen kr 1 200 000
Ekspedisjonssjef Pål Vidar Sollie kr 1 200 000
Ekspedisjonssjef Hauge, Knut kr 1 200 000
Ekspedisjonssjef Einar holtane kr 1 187 185
Ekspedisjonssjef Wenche Stenberg kr 1 184 000
Ekspedisjonssjef Birgit Løyland kr 1 184 000
Barneombud Inga Bejer Engh kr 1 180 000
Ekspedisjonssjef Blom-Dahl, Erik kr 1 162 200
Direktør Bjørn Berg kr 1 158 000
Ekspedisjonssjef Engelschiøn, Niels kr 1 151 000
Ekspedisjonssjef Camilla Frøyn kr 1 150 000
Direktør Roar Skålin kr 1 141 800
Direktør Elisabeth Haugseth kr 1 135 000
Ekspedisjonssjef Smith, Tine M. kr 1 135 000
Ekspedisjonssjef Gaarder, Andreas kr 1 121 000
Ekspedisjonssjef Jakhelln, Lajla B. kr 1 121 000
Ekspedisjonssjef Vibe, Johan kr 1 121 000
Ekspedisjonssjef Nordgaard, Katja C. kr 1 121 000
Ekspedisjonssjef Seland, Helge kr 1 121 000
Ekspedisjonssjef Mortensen, Øystein kr 1 100 000