Fastrentene har stupt det siste året, og skal vi tro analysene til Norges Bank og Det Internasjonale Pengefondet (IMF) kommer rentene i Eurosonen og resten av den vestlige verden til å være rekordlav i årevis fremover.

Det er skikkelig dårlig nytt for dem som bandt renten ifjor sommer.

De kommer til å tape store penger på rentebindingen.

Mer om det siden.

Bytt bank her og spar minst 5000 kroner

Renta til topps
Det begynner nemlig ikke her. Det begynte ikke engang ved nyttår. Det begynte med at sentralbanksjef Svein Gjedrem i Norges Bank satte opp styringsrenten til 5,75 prosent den 25. juni ifjor. Samme dag lå tre måneders NIBOR-rente på 6,76 prosent, og den jevne forbruker så på forvarslene til finanskrisen som en abstrakt størrelse som bare spesielt interesserte og media spekulerte i.

Nordmenn flest brydde seg lite eller ingenting om at Oslo Børs hadde falt sammenhengende fra toppen 22. mai samme år. Vi brukte penger som aldri før, og Gjedrem forsøkte å kjøle ned økonomien med oppjusteringen av styringsrenten.

Han skulle ikke sette den ned igjen før på dagen tre måneder etter. Medianen på NIBORs tremånedersrente i disse 90 dagene lå på 6,78 prosent og gjennomsnittsrenten lå på 6,80 prosent.

Fastrentetilbudet fra bankene var tilsvarende.

Minrente: Birthe byttet bank og sparer 60.000 kr årlig

Dobbel rente
Første gang Norges desidert største bank endret sine fastrenter for de neste fem årene var 8. juni 2008. Da var tilbudet på å binde renta de neste fem årene 7,15 nominell rente og 7,46 prosent i effektiv rente.

De som gikk med på den avtalen kommer til å bli straffet økonomisk i årevis.

Fastrentetilbudet fra Norges største banker så nemlig slik ut i juni 2008:

Bank

Nominell rente

Effektiv rente

DnB NOR

7,15 prosent

7,46 prosent

Nordea Bank Norge

6,75 prosent

7,20 prosent

Fokus Bank

6,55 prosent

6,89 prosent

Sparebank 1 SR-bank

6,50 prosent

6,75 prosent

Fra 25. september 2008 til idag har både stryingsrenta, NIBORs tremånedersrente og fastrentetilbudene til bankene stupt.

Nå ser de samme bankenes billigste fastrentetilbud med bindingstid i fem år nemlig slik ut:

Bank

Nominell rente

Effektiv rente

DnB NOR

4,65 prosent

4,79 prosent

Nordea Bank Norge

4,55 prosent

4,69 prosent

Fokus Bank

4,55 prosent

4,68 prosent

Sparebank 1 SR-bank

4,60 prosent

4,74 prosent

Og det stopper ikke der.

Både Norges Bank og IMF har signalisert at forbrukerne kan vente ytterligere rentefall i tiden som kommer. Norges Bank sier i sine prognoser at styringsrenten skal halveres i forhold til dagens nivå slik at den kommer ned på 1,0 prosent innen høsten.

IMF sier rentenivået kommer til å holde seg lavt i flere år fremover.

Det kommer til å gi utslag i pengepungen.

Spar penger med Nettavisen:
Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener
Minrente:
Bytt bank og få bedre lånevilkår
Meglerguiden: Finn billigst og best boligmekler
Mittoppdrag: Få tilbud fra håndverkere

Taper hundretusenvis
For de som slo til på tilbudet ifjor sommer kommer til å tape hundretusenvis av kroner i de litt over fire årene som gjenstår av bindingstiden. Med et lån på 2 millioner kroner med en dekningsgrad på 60 prosent og løpetid på 20 år blir tapet på rundt 208.000 kroner på de fire neste årene dersom du slo til ifjor sommer fremfor idag.

Det er mer enn 4.000 kroner mer i utgifter hver eneste måned i fire år.

Tar vi inn rentebanen til Norges Bank i regnestykket blir det enda verre.

Prognosen for utviklingen av styringsrenta fra Norges Bank viser nemlig at denne skal ned i 1,0 prosent i løpet av høsten.

Det betyr fort fastrentetilbud på ned mot 3,5 prosent.

Når det lånetilbudet kommer blir tapet for dem som slo til ifjor sommer 292.000 kroner de siste fire årene av bindingstiden.

Og det betyr ytterligere tap for dem som