Investoren og forvalteren er ute med sin årlige store presentasjon. Normalt avholdes disse presentasjonene for kunder og investorer på ærverdige Hotel Continental i Oslo sentrum, men koronapandemien har i 2020 og 2021 satt en stopper for fysisk fremmøte.

Sissener er i sin analyse av aksjeåret 2022 innom både muligheter og trusler og hvordan fondene hans er posisjonert. Med andre ord: Hva har Sissener-fondene mest tro på i året som kommer.

- Vi er posisjonert for det vi tror på, og primært tror vi at renten og inflasjonen vil være vedvarende. Mange sentralbanker tror at inflasjonen er midlertidig, men vi er ikke så sikre på det, sier han i den digitale presentasjonen.

Les også: Raser mot regjeringen: - Vi har gitt det fra oss

Undervurdert

Sissener tror på kontinuerlig høye energipriser, og at vi har en slags lønnsspiral fordi inflasjonen er der. Han mener det er mangel på kvalifisert arbeidskraft på mange områder, og dét vil være med på å drive lønningene oppover og dermed inflasjonen.

- Vi har en del penger jeg kaller penger på gaten. Og er det ett selskap jeg skal trekke frem som virkelig kommer til å tjene penger på vedvarende inflasjon og som er overkapitalisert og undervurdert, er det Storebrand.

- De er helt riktig posisjonert for det scenariet vi tror på. Om det ikke er penger på gaten, er det i hvert fall et fantastisk forhold mellom avkastning og risiko, sier Sissener i presentasjonen.

Les også: Jan Petter Sissener vet imponerende lite om norske politikere

Kjernekraft

Fondene er derfor posisjonert for høyere renter og inflasjon (se slide under). De har derfor investert i elektrisitetsverk, kjøpt olje- og gass-selskaper og kjernekraft.

- Kjernekraft, fordi vi tror det faktisk er den eneste løsningen på en fossilfri energikilde. Det er ikke nok råmaterialer til å erstatte dagens fossile energikilder med vindmøller eller solkraft. I tillegg er det slik at vinden blåser ikke alltid, og særlig ikke om vinteren da vi trenger mest kraft.

- Så vi tror at man etter hvert vil bli mer realistiske og gå mot kjernekraft og definitivt mot gasskraft.

Men det er også negative sider ved en høyere prisstigning fremover. Sissener trekker frem at høyere energipriser ikke bare slår ut på energikostnadene til bedrifter og husholdninger.

Dyrere mat

- Det slår også ut på matvarepriser, det blir dyrere å produsere alle mulige produkter, og det vil naturligvis til slutt slå ut for forbrukeren, sier han i presentasjonen.

- Men det største faremomentet i 2022 er kanskje den geopolitiske risikoen, sier Sissener.

Han trekker frem det anstrengte forholdet mellom Taiwan og Kina og spenningsmomentet mellom Ukraina og Russland (se sliden under). I tillegg har vi stor usikkerhet rundt kinesisk eiendom.

- Så er vi litt redde for konsumenten. Han har fått lavere skatter og reell kjøpekraft, fordi inflasjonen er definitivt til stede, og han har fått høyere renter og fremfor alt høyere energipriser.

Les også: 11 grep du kan ta før nyttår som vil lønne seg økonomisk

Spøkelse

Det store spøkelset er ytterligere nedstenginger. Forvalteren og investoren sier det ikke er noe positivt for aksjemarkedet, økonomisk vekst eller økonomisk aktivitet i det hele tatt. På den annen side er mye av nedstengingen basert på sprengt kapasitet på sykehusene og ikke så mye at man er redde for omikron.

- Vi er på vei inn i en ny nedstenging, men om den blir mildere enn ved forrige jul, er for tidlig å si, sier Sissener, som maner til forsiktighet.

Han er også litt bekymret for det han kaller «flow of funds», underliggende inngang og utførsel av penger mellom markeder og sektorer.

På sidelinjen

- Det sitter veldig mye likviditet på sidelinjen. Skulle en del av pensjonskassene som har kjøpt veldig mye indeksfond få panikk og trekke likviditeten ut av markedet, er likviditeten i de underliggende markedene mye lavere enn fondene de sitter i.

- Det kan få mange rare utslag på børskurser, men også skape mange muligheter, sier han i presentasjonen

Når Sissener skal gi en oppsummering av 2022:

- Dette kommer til å være aksjeplukkernes år fremfor noen. Det er mange dyre aksjer, og dyre aksjer har en tendens til å forbli dyre.

Les også: Ble lurt for to millioner - nå har Hans-Henrik fått revansj

Stor fare

- Når renten stiger og avkastningskravet faller, er det en stor fare for disse selskapene, som ikke skal tjene penger før i 2025 eller 2030.

- Det blir høy inflasjon, og det blir stigende renter. Hvis pandemien strekker ut, kan det være at noe av rentebanen forskyves, men det har ingenting med «caset» de neste to-tre årene å gjøre, er julehilsenen fra Sissener.