Gå til sidens hovedinnhold

Her er snittlønnen 1,6 millioner kroner

Den gjennomsnittlige ansatte tjener nesten like mye som statsminister Erna Solberg.

Nå var det neppe den nåværende lønnen på drøyt 1,7 millioner som lokket Solberg til å ta gjenvalg eller avgjørende for hennes ambisjoner om å bli statsminister.

Men hennes lønn er ikke spesielt høy sammenliknet med hva en gjennomsnittlig ansatt tjener i Norges Bank Investment Management (NBIM) - som er den formelle organisasjonen.

Nettavisen Økonomi har gått gjennom årsrapporten til oljefondet for 2019, sammenstilt tall, og bedt om innsyn i lønnsnivåene til de ansatte. Gjennomgåelsen viser at:

  • Gjennomsnittlig fastlønn for de 648 ansatte i fjor var på 1,3 millioner kroner, 1,6 millioner i totallønn hvis vi tar med variable ytelser (les; bonusutbetalinger). Det er bare drøyt 100.000 mindre enn det statsministeren har i lønn.
  • Gjennomsnittslønnen for de 18 ledende ansatte i oljefondet var på 3,53 millioner kroner. Avtroppende sjef Yngve Slyngstad mottok i fjor 6,72 millioner kroner, nestsjefen Trond Grande 4,70 millioner. Men mest av alle tjente investeringsdirektør Petter Grande, som totalt fikk utbetalt 7,58 millioner kroner.

Ledergruppen i Norges Bank Investment Management mottar kun fastlønn. Enkelte medlemmer av ledergruppen som tidligere hadde prestasjonsbasert lønn har ikke denne ordningen lenger. De vil i årene som kommer få utbetalt den tilbakeholdte prestasjonslønnen, ifølge årsrapporten.

Snittlønnen var på 2,3 millioner for 262 ansatte som har en del av lønnen knyttet opp mot hvor godt de presterer. Prestasjonslønnen beregnes ut fra oppnådde resultater ut fra fondets resultat, gruppens resultat og det individuelle resultatet. Prestasjonslønn utbetales over flere år.

Les også: "Oljefondet med søksmål mot tidligere Danske Bank-sjef"

Tjener 1 million

Men kanskje mest overraskende er at snittlønnen for øvrige 368 medarbeidere var på hele 1,01 millioner kroner. Da snakker vi om fastlønnen til medarbeidere i støttefunksjoner som økonomi, personal, IT og generell drift som vakthold og kantine, samt ansatte i kapitalforvaltning som ikke har prestasjonslønn.

Det er omtrent det dobbelte av gjennomsnittslønnen i Norge i 2019.

Nettavisen har som nevnt over bedt om innsyn i årslønnen til antall ansatte i de ulike lønnsintervallene, som er gjengitt i tabellen nedenfor. Her fremkommer det blant annet at 69 ansatte i fjor hadde en lønn på minimum 3 millioner kroner.

Nettavisen Økonomi har også bedt NBIM for en kommentar til det høye lønnsnivået. Fungerende kommunikasjonsansvarlig Line Aaltvedt viser i en e-post til at Norges Banks hovedstyre i 2011 fastsatte prinsipper for godtgjøring til ansatte i NBIM:

Aaltvedt skriver i e-posten at NBIM skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Som et av verdens største fond ønsker oljefondet å tiltrekke seg de beste folkene på sine områder i verden.

Les også: "Oljefondet må ut av alkoholindustrien"

Grundig beskrevet

Hun viser til at lønnssystemet er grundig beskrevet i årsrapport, hvor de skiller mellom godtgjørelse til ledende ansatte, ansatte med prestasjonslønn og øvrige ansatte.

- Fondet har 233 ansatte i utlandet (43 prosent), som er del av arbeidsmarked og lønnsbetingelser i det lokale markedet. Her vil valuta også spille inn når dette blir innregnet i vårt regnskap, poengterer Aaltvedt. Noen av toppene i oljefondet mottar eksempelvis lønn i britiske pund.

Kommentarer til denne saken