Gå til sidens hovedinnhold

Her er tallene verden ventet på

Obamas problem minker i størrelse.

Fredag ettermiddag slapp amerikanske myndigheter den månedlige arbeidsmarkedsrapporten, betegnet som verdens viktigste makrotall.

Denne viser tilstanden i det amerikanske arbeidsmarkedet måneden før, og følges med argusøyne i alle verdens finansmarkeder.

Disse endte opp med å vise at sysselsettingen utenfor jordbruket steg med 216.000 i mars.

Samtidig falt ledighetsraten fra 8,9 til 8,8 prosent.

- Sysselsettingen steg noe mer enn ventet i mars. Ser vi bort fra april og mai i fjor, da sysselsettingen ble midlertidig hevet av folketellingen – er veksten den sterkeste på fem år (mars 2006). Positivt at ledigheten fortsetter nedover, men den er fortsatt høy. Dette bidrar til at lønnsveksten holder seg lav (2%) og kjerneinflasjonen vil dermed også holde seg lav. Fed ( den amerikanske sentralbanken journ. anm.) vil gjøre seg ferdig med QE2 (kvantiitive lettelser journ. anm.), og vi tror ikke pengepolitikken vil strammes inn før neste år, melder DnB Nor Markets i en kommentar.

I forkant var det ventet at rapporten ville vise en økning i sysselsettingen på 185.000 jobber, samtidig som ledigheten skulle holde seg uendret på 8,9 prosent. Måneden før steg sysselsettingen med 192.000, noe som var den kraftigste økningen på vel ett år.

Handelsbanken Capital Markets mener at den positive trenden vil fortsette.

- Rigtignok kom amerikanske nye trygdesøknader inn høyere enn ventet på 388.000 sist uke, og uken før var opprevidert med 12.000, men trenden er likevel klart fallende. Det tror vi den vil fortsette å være, ettersom banklån til små selskaper fortsetter å falle, meldte i sin morgenrapport.

Analytikere anslår at sysselsettingen vil holde seg på omtrent samme nivå resten av året, noe som vil gjøre at det blir skapt 2,5 millioner arbeidsplasser i løpet av året. Dette utgjør imidlertid under halvparten av de 7,5 millionene med arbeidsplasser som ble radert bort da resesjonen trådte i kraft i desember 2007.

Kursdrivende
Denne rapporten kan gi store utslag på verdens finansmarkeder, noe som gjør at store penger både blir tjent og forsvinner og at jobber både kan bli skapt og gå opp i røyk.

På grunn av den ekstreme sensitiviteten holdes tallene tett til brystet, frem til de slippes den første fredagen i hver måned.

Rett etter at nyheten kom blir aksjene på Oslo Børs sendt oppover. Hovedindeksen er opp 0,81 prosent til 449 poeng.

Her kan du følge alle aksjene på Oslo Børs

Obamas hodepine
For Barack Obama er den skyhøye ledigheten en skikkelig hodepine.

Det er anslått at sysselsettingen i USA over tid må øke med rundt 125.000 personer månedlig for å holde tritt med befolkningsveksten og hindre at arbeidsledigheten øker, men for at ledighetsraten faktisk skal falle må det skapes mer enn dobbelt så mange jobber som dette.

Etter finanskrisen har USA slitt med en skyhøy arbeidsledighet, og i dag er den omtrent det dobbelte av hva den var under Bush-administrasjonen. Det har bidratt til å sende Obamas popularitet hos velgerne i kjelleren, og samtidig har det sendt økonomien til topps på listen over hva befolkningen mener er USAs største problem.

Den siste målingen til Gallup viser da det nå er 49 prosent av befolkningen som stiller seg positive til jobben han gjør, mens 43 prosent er misfornøyde med presidentens innsats. Samtidig har utenriksminister Hillary Clinton, som er en mulig presidentkandidat ved neste valg, fått økt sin popularitet dramatisk. Nå er det hele 66 prosent av landets befolkning som mener at hun gjør en god jobb, noe som kun er ett prosentpoeng under hennes politiske rekordnivå i 1998. Det gjør at velgerne også mener at hun gjør en bedre jobb enn hva de mener Obama og visepresident Joe Biden får til.

Men arbeidsmarkedsrapporten har nok sprengkraft i seg til å påvirke Obamas poularitet.

Employment report - USA
Dette er en månedlig rapport om arbeidsmarkedet i USA. Den er basert på to forskjellige spørreundersøkelser.

Ledighetstallet er basert på en spørreundersøkelse som dekker rundt 60.000 husholdninger. Sysselsettingen, utenom landbrukssektoren, samt tall for gjennomsnittlig lengde på arbeidsuken og timelønn, er basert på en rundspørring blant cirka 375.000 bedrifter.

Markedet legger normalt mest vekt på undersøkelsen som er gjort blant bedriftene, og i den rapporten fokuseres det mest på selve sysselsettingen. Rapporten inneholder også tall for ulike deler av næringslivet, og spesielt industriutviklingen blir fulgt nøye.

Tallene for arbeidsukens lengde og timelønn er også indikatorer på om etterspørselen etter arbeidskraft stiger eller synker.

Denne rapporten kan gi store utslag på verdens finansmarkeder, noe som gjør at formuer både blir tjent og forsvinner, og at jobber både kan bli skapt og gå opp i røyk.

På grunn av den ekstreme sensitiviteten holdes tallene tett til brystet, frem til de slippes den første fredagen i hver måned.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus

Kommentarer til denne saken