Hvis du skal ta opp lån som både består av fast og flytende rente, er det mest praktisk å gjøre dette i samme bank. Vi har derfor sett etter den beste kombinasjonen av flytende og fastrente.

For mange vil dette være en god løsning. Å ha en flytende del gjør dette lånet fleksibelt ved at du for eksempel kan innbetale ekstra på den delen. Den faste delen gir deg sikkerhet mot en oppgang i renten.

Les: Skal du velge fast eller flytende rente på boliglånet?

Tre år er for kort tid hvis du ønsker sikkerhet mot renteoppgang. Også 5 år kan være ganske kort tid. I hvert fall hvis inntektene bare forventes å få en gjennomsnittlig lønnsøkning. Med 10 år vil du ha en langsiktig sikring. Men det er ikke noe fasitsvar på hva som er riktig.

Det koster mer å sikre lånene. Slik er gjennomsnittet av effektive renter (2 millioner kroner) med de forskjellige bindingstidene:

Binding 60%
Flytende 2,70%
3 år 2,78%
5 år 3,05%
10 år 3,46%

I gjennomsnitt er lån med tre års bundet rente omtrent den samme som den flytende, men de beste flytende rentene er lavere enn med 3 års binding.

Skal du binde renten i 10 år i stedet for 5 år gir det en gjennomsnittlig økning på 0,41 prosentpoeng.

De billigste bankene på kombinasjonen

Dette er forutsetningene:

 • 2 millioner kroner i flytende rente
 • 2 millioner kroner med 5 års rentebinding
 • Nedbetaling på 15 år
 • Det er forutsatt 2 termingebyrer siden det er to forskjellige lån

De billigste kombinasjonslånene får du gjennom Akademikerne (Danske Bank). Deretter følger flere yrkesorganisasjoner.

Den billigste kombinasjonen som er åpen for alle er gjennom Fana Sparebank. Den effektive renten på flytende rente er 2,29 prosent, effektiv rente på fem års binding er 3,11 prosent. Den flytende renten er en «fra-rente», slik at den gjennomsnittlig renten kan bli høyere. Det er den flytende renten som er relativt sett best.

Som nummer to blant de åpne lånene finner vi Storebrand Bærekraftig Lån med en gjennomsnittsrente på 2,72 prosent. Her er den flytende effektive renten 2,53 prosent, på fem års binding 2,90 prosent. Her er det lånet med fem års binding som er relativt sett best.

I beregningen av gjennomsnittet har vi brukt den veiledende flytende renten (individuell rente) som utgangspunkt. For banker som oppgir prisene på denne måten kan du forhandle deg til en lavere rente. Dermed vil også gjennomsnittet kunne gå noe ned. Dette gjelder for bankene Danske Bank, DNB, Nordea, SpareBank 1 SMN, og Sparebanken Sogn og Fjordane. Her må du først få et konkret tilbud får du ser det endelige snittet.

Hvis du ikke skal ta opp begge lån i samme bank er dette den beste kombinasjonen: Fana Sparebank eller Sbanken på flytende rente med en effektiv rente på 2,29 eller 2,30 prosent. Sammen med Storebrand Bank på fastrente 5 år, med en effektiv rente på 2,79 prosent. Denne kombinasjonen gir en snitttrente på 2,56 prosent.

Bank Eff. rente
Akademikerne - Danske Bank 2,56%
YS - Gjensidige 2,61%
Unio – Storebrand 2,66%
Sykepleierforbundet - DNB 2,69%
Fana Sparebank 2,70%
Storebrand Bærekraftig lån 2,72%
Gjensidige Bank 2,78%
OBOS-banken 2,79%
KLP Banken 2,82%
Nordea Premium 2,85%
Sandnes Sparebank 2,85%
SpareBank 1 Telemark 2,92%
SpareBank 1 SR-Bank 2,95%
SpareBank 1 Østlandet 2,99%
Nordea 3,03%
Sparebanken Sør 3,04%
SpareBank 1 Nord-Norge 3,04%
Storebrand Bank 3,06%
Danske Bank 3,06%
DNB 3,07%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,07%
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,11%
SpareBank 1 Østfold Akershus 3,12%
Sparebanken Øst 3,14%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,14%
Sparebanken Vest 3,14%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,17%
SpareBank 1 Modum 3,18%
SpareBank 1 SMN 3,18%
Helgeland Sparebank 3,20%

Se Finn billigste boliglån for å se de de billigste lånene med forskjellige sikkerhet og beløp.

Her kan du se de billigste fastrentelånene.

Det er en del långivere som ikke gir fastrentelån, og er derfor ikke med på kombinasjonslisten.

 • BNbank
 • Boligkreditt
 • Din Bank
 • Landkreditt Bank
 • NORDirekteBank
 • Oslo Pensjonsforsikring
 • Sbanken
 • Statens Pensjonskasse