Dersom du er under 34 år og trenger å belåne boligen opp mot 85 prosent av markedsverdien er lånene som er rettet mot unge under 34 år de billigste lånene. Disse lånene kan gi deg adskillige tusener ekstra i lavere renteutgifter enn du ellers ville fått.

En vanlig rentefordel er at selv om du låner opp til 85 prosent av markedsverdien, får du en rentesats som gis til lån innenfor 60-75 prosent av markedsverdien.

Lån som går opp til 85 prosent av markedsverdi har gjerne en mye høyere rente enn ungdomslånene.

En del banker gi lavere rente hvis lånet går til kjøp av første bolig. Da kalles lånet for Førstehjemslån. Med "Boliglån for unge" spiller det ingen rolle om det er første, andre eller tredje gangs kjøp. Da kan du også refinansiere boliglånet ditt så lenge du holder aldersgrensen.

Det kan også være aktuelt å få sidesikkerhet hos foreldre for å kunne få en høyere belåning enn 85 prosent av markedsverdien.

Les: Guide til boliglån og Førstehjemslån.

Dette er lånene med de laveste rentene

Her kan du først se en liste med Boliglån for unge. Deretter en liste med Førstehjemslån.

Forutsetningen er et lån på 2 millioner kroner, og at lånet kan gå opp til 85 prosent av markedsverdi.

Vi har i denne oversikten tatt med alle landsdekkende banker, og de største regionale - totalt 50.

Toppen av listen er dominert av lån fremforhandlet av fagforeninger. For alle disse lånene gjelder det at du må være medlem for å kunne få dette lånet. Noen banker krever også at man har BSU-konto hos dem for at man skal få et Ung-lån. De fleste krever som minimum at du må ha lønnskonto med lønnsinngang og bruk av nettbank.

Aller billigst er lånene fra Akademikerne og Juristforbundet med en nominell rente på 2,32 prosent, og en effektiv rente på 2 millioner kroner.

Deretter følger en helt ny landsdekkende avtale som LO har fremforhandlet med SpareBank 1 SMN som også har en nominell rente på 2,32 prosent. På grunn av høyere gebyrer blir den effektive renten 2,42 prosent. LO har også laget en landsdekkende avtale med SpareBank 1 Østlandet, som har en nominell rente på 2,43 prosent og effektiv rente å 2,54 prosent. I denne banken får du også kundeutbytte. Sist år tilsvarte det 0,16 prosent av lånet (max opp til 2 millioner i lån)

Det er også andre SpareBank 1-banker som gir bedre betingelser til LO-medlemmer (de fleste er regionale). Her har vi bare tatt med de to hovedavtalene.

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og YS har en avtale med Gjensidige som gir en nominell rente på 2,44, effektivt 2,52 prosent. Dette er helt likt som Sykepleierforbundets avtale med DNB.

Din Bank (avdeling i Sparebanken Øst) har den laveste renten av bankene som er åpen for alle. Nominell rente er 2,46 prosent, effektiv rente er 2,49 prosent. Det er ingen gebyrer. Hvis lånet er under 2 millioner kroner, er renten 2,76 prosent.

De neste åpne bankene er SpareBank 1 Lom & Skjåk, og Nybygger.no (også en avdeling i Spb Øst).

Listen er sortert etter effektiv rente (beregnet på 2 millioner kroner, med 15 års nedbetalingstid).

Her kan du se rentene på "vanlige" boliglån.

Bank Nom Eff Etablg. Term.g.
Akademikerne - Danske Bank 2,32% 2,39% 0 540
Juristforbundet - Handelsbanken 2,32% 2,39% 0 540
LOfavør - SpareBank 1 SMN 2,32% 2,41% 1 325 600
SpareBank 1 Lom og Skjåk LO 2,34% 2,42% 1 250 480
SpareBank 1 Nord-Norge LO 2,34% 2,47% 5 000 720
NAL - Gjensidige 2,39% 2,47% 0 600
SpareBank 1 SR-Bank LO 2,38% 2,48% 2 900 600
SpareBank 1 Østfold Akershus LO 2,39% 2,49% 2 000 600
Din Bank (Spb Øst) 2,46% 2,49% 0 0
Sykepleierforbundet - DNB 2,44% 2,52% 0 600
YS - Gjensidige 2,44% 2,52% 0 600
LOfavør - SpareBank 1 Østlandet 2,43% 2,53% 2 500 600
SpareBank 1 Telemark LO 2,44% 2,54% 3 000 600
SpareBank 1 Modum 2,45% 2,56% 3 000 660
KLP Banken 2,50% 2,58% 1 500 420
SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,49% 2,58% 2 500 480
Nybygger.no (Spb Øst) 2,56% 2,59% 0 0
OBOS-banken 2,65% 2,73% 1 500 420
Tolga og Os Sparebank 2,65% 2,75% 2 500 600
Fana Sparebank 2,70% 2,80% 2 000 600
Sandnes Sparebank 2,69% 2,82% 2 500 840
Romsdals Sparebank 2,70% 2,82% 3 000 720
Sunndal Sparebank 2,70% 2,83% 4 500 660
NORDirektebank 2,75% 2,83% 0 480
Gjensidige Bank 2,75% 2,85% 1 700 600
Nordea Premium 2,73% 2,85% 2 500 780
SpareBank 1 SR-Bank 2,75% 2,86% 2 900 600
SpareBank 1 SMN 2,75% 2,87% 3 850 600
Storebrand Bank 2,78% 2,88% 1 750 600
SpareBank 1 Østlandet 2,80% 2,91% 2 500 600
SpareBank 1 Gudbrandsdal 2,80% 2,91% 2 550 600
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,80% 2,91% 3 000 600
Sparebanken Vest 2,80% 2,91% 2 500 660
Rindal Sparebank 2,85% 2,96% 2 000 600
SpareBank 1 Telemark 2,85% 2,96% 3 000 600
Rørosbanken 2,90% 3,01% 1 750 600
Hjartdal og Gransherad Sparebank 2,90% 3,01% 3 000 600
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,90% 3,02% 3 150 660
Nordea 2,90% 3,03% 2 500 780
Spb Øst - Akademikerlån 2,90% 3,03% 2 500 780
Totens Sparebank 2,90% 3,03% 4 000 720
Jernbanepersonalets Sparebank 2,93% 3,06% 3 000 780
Hegra Sparebank 2,95% 3,07% 3 000 600
Orkla Sparebank 2,95% 3,07% 3 000 600
Danske Bank 2,95% 3,07% 2 200 720
Bjugn Sparebank 2,95% 3,09% 6 000 600
SpareBank 1 Nord-Norge 2,95% 3,09% 5 000 720
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,99% 3,10% 2 000 600
DNB 2,99% 3,12% 2 900 720
SpareBank 1 BV 2,99% 3,12% 3 500 720
Ørskog Sparebank 3,00% 3,13% 4 000 660
Sparebanken Din 2,99% 3,14% 5 750 720
Hemne Sparebank 3,05% 3,15% 2 500 420
Arendal og Omegns Sparekasse 3,10% 3,24% 3 000 780
Sparebanken Sør 3,10% 3,24% 3 500 780
Sbanken 3,35% 3,40% 0 0
BN Bank 3,30% 3,41% 1 500 540

Kilde: Bankenes nettsider, Finansportalen.

BN Bank og Storebrand gir ikke egne ungdomslån, men de kan gå opp til 85 prosent av markedsverdien av boligen. Sbanken gir et eget topplån til ungdom. Landkreditt gir ikke boliglån for unge, kun førstehjemslån.

Førstehjemslån

Førstehjemslån betyr altså at dette lånet bare gis til den første boligen du kjøper. Noen banker gir litt lavere rente når det er første boligen du kjøper.

Disse bankene har lavere rente på førstehjemslån enn på boliglån for unge (endringen i parentes).

 • DNB (-0,20%)
 • Fana Sparebank (-0,21%)
 • LOfavør - Spb 1 SMN (-0,07%)
 • LOfavør - Spb 1 Østlandet (-0,18%)
 • NAL - Gjensidige (-0,10%)
 • SpareBank 1 Nord-Norge (-0,15%)
 • SpareBank 1 SR-Bank (-0,10%)
 • SpareBank 1 Østlandet (-0,10%)
 • Sparebanken Sogn og Fjordane (-0,24%)
 • Sparebanken Sør (-0,40%)
 • YS – Gjensidige (-0,10%)

LOfavør-lånene blir de aller billigste på førstehjemslån. Både SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet har en nominell rente på 2,25 prosent

Avtalene til YS og NAL blir 0,1 prosentpoeng billigere med Førstehjemslån.

Det er ingen endringer for de beste åpne bankene i forhold til Boliglån for unge.

Sparebanken Sør har den største forskjellen (0,4%) mellom Førstehjemslån og Boliglån for unge, uten av de medfører at banken blir blant de billigere.

I denne listen har vi tatt med bankene med laveste rentene. Listen er sortert etter effektiv rente (beregnet på 2 millioner kroner, med 15 års nedbetalingstid).

Bank Nom Eff Etablg. Term.g.
LOfavør - SpareBank 1 SMN 2,25% 2,34% 1 325 600
SpareBank 1 Østfold Akershus LO 2,25% 2,34% 2 000 600
LOfavør - SpareBank 1 Østlandet 2,25% 2,35% 2 500 600
SpareBank 1 SR-Bank LO 2,25% 2,35% 2 900 600
NAL - Gjensidige 2,29% 2,37% 0 600
Akademikerne - Danske Bank 2,32% 2,39% 0 540
Juristforbundet - Handelsbanken 2,32% 2,39% 0 540
SpareBank 1 Lom og Skjåk LO 2,34% 2,42% 1 250 480
YS - Gjensidige 2,34% 2,42% 0 600
SpareBank 1 Telemark LO 2,34% 2,44% 3 000 600
SpareBank 1 Modum 2,35% 2,46% 3 000 660
SpareBank 1 Nord-Norge LO 2,34% 2,47% 5 000 720
Nybygger.no (Spb Øst) 2,45% 2,48% 0 0
Din Bank (Spb Øst) 2,46% 2,49% 0 0
Sykepleierforbundet - DNB 2,44% 2,52% 0 600
KLP Banken 2,50% 2,58% 1 500 420
SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,49% 2,58% 2 500 480
Fana Sparebank 2,49% 2,59% 2 000 600

Kilde: Bankenes nettsider, Finansportalen.