Ofte blir eiendomsskatt innført med mål om å betale for bedre velferdstjenester. Byrådet i Oslo skrev i plattformen mellom Ap, SV og MDG følgende i 2015:

«Byrådet vil innføre eiendomsskatt i Oslo. Dette vil gi kommunen økte inntekter, som er helt nødvendig for å styrke velferdstilbudet på våre prioriterte områder.»

Nettavisen Økonomi har undersøkt hvordan kommuner bruker eiendomsskatten over de siste fem årene. Totalt har 36 kommuner gått med over dobbelt så høyt overskudd som anbefalt, men likevel krevd inn eiendomsskatt på bolig og hytter.

I gjennomgangen er det kun tatt med eiendomsskatt på hus og hytter, og ikke knyttet til næringsliv.

Den kommunen som ville hatt størst overskudd i kroner uten eiendomsskatt, er hovedstaden. Oslo innførte eiendomsskatt i 2015, og ville hatt et overskudd på 2,7 milliarder kroner de siste fem årene - helt uten eiendomsskatt.

– Helt unødvendig

– Det er svært oppsiktsvekkende, og viser at eiendomsskatten mange steder er helt unødvendig, sier partileder Siv Jensen (Frp) til Nettavisen Økonomi.

Hun mener eiendomsskatten ikke nødvendigvis gir bedre tjenester.

– Det er penger som tas fra folks lommebøker og settes rett inn på kommunens konto. Disse kommunene burde gi pengene tilbake til innbyggerne. De trenger dem ikke, sier hun.

Les også: Svenske flytall sjokkerer: - Aldri sett noe liknende

Norske kommuner er anbefalt å gå med overskudd på 1,75 prosent av Det tekniske beregningsutvalget. Dette er stort sett for å bygge en buffer stor nok til å håndtere større problemer og investeringer.

11 ganger så mye overskudd

Kommunen som går med mest overskudd opp mot eiendomsskatt er Kautokeino kommune. De siste fem årene har kommunen gått med 11 ganger så mye overskudd som de har krevd inn eiendomsskatt.

Ordfører fra Arbeiderpartiet, Johan Vasara, hadde ikke anledning til å svare på Nettavisens spørsmål, men henviste til rådmann Kent Valio.

– Hvorfor trenger Kautokeino eiendomsskatt når man går med store overskudd?

– Kautokeino kommune har et stort etterslep på vedlikehold og investeringsbehov opp mot 400-500 millioner kroner til pleie av eldre, skoler og barnehager. Der har vi vært nødt til å holde igjen investeringer på grunn av dårlig økonomi. Det vi gjør nå er å samle egenkapital til disse investeringene, sier Valio til Nettavisen.

Av kommunene er det 19 Arbeiderpartiet-ordførere, syv Senterpartiet-ordførere, fire fra Høyre, en fra Venstre og en fra KrF. De øvrige er styrt av ordførere fra bygdelister.

(Raymond Johansen er byrådsleder i Oslo kommune, men er talt med grunnet parlamentarisk styreform)

Du kan se hele listen av «verstingene» på eiendomsskatt lenger ned i saken.

– Trygve og Jonas er kongene av eiendomsskatt

Frp-lederen er ikke overbevist av kommunenes argumenter, og mener kommuneøkonomien er god nok til å fjerne den.

– Men hvis dere er mot eiendomsskatten, hvorfor fjerner dere den ikke?

– Vi vil fortsette å kjempe mot den usosiale, urettferdige eiendomsskatten. Det har lenge vært en av våre aller viktigste saker. Vi har allerede kuttet eiendomsskatten fra 7 til 5 promille. Nå skal vi videre ned til maks 4 promille. 108 kommuner, eller en tredjedel av kommunene med eiendomsskatt må nå kutte den. Det er en seier for folk flest, sier Jensen.

Hun mener at partioversikten viser at det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet som har kongene av eiendomsskatt.

– Over 90 prosent av Ap og Sp kommuner har eiendomsskatt. Trygve og Jonas er kongene av eiendomsskatt.

– Du er den store dronningen

Partileder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, var nylig i en opphetet duell med Siv Jensen om eiendomsskatt. Hun beskyldte Vedum for å være kongen av eiendomsskatt. Vedum repliserte med å si hun var dronningen.

Sp-lederen mente eiendomsskatten på bolig tilsvarte 3,7 milliarder kroner da Siv Jensen ble finansminister, men at den var vokst til 7,4 milliarder kroner.

– Det er de harde fakta, Siv Jensen, enten du liker det eller ikke. At eiendomsskatten på bolig er dobbelt så høy nå som da du overtok. Når du er så frimodig å kalle meg kongen, da er det ingen tvil om hvem som er den store dronningen, sa han i duellen.

– Det er ikke hokus pokus

Men det er langt fra alle i Senterpartiet som støtter eiendomsskatt. Ivar Vigdenes (Sp) er ordfører i den trønderske kommunen Stjørdal og har unngått innføring av eiendomsskatt i mange år.

Ifølge SSBs tall, er kommunen blant dem med lavest inntekter per innbygger.

– Det er ingen hokus-pokus egentlig, sier Vigdenes.

– Velgerne må stemme på partier som har en troverdig ansvarlig økonomisk styring dersom de er opptatt av å unngå denne usosiale skatteformen. En skatt som etter mitt skjønn også bare er egnet til å svekke det offentliges omstillingsevne og innovasjon.

– Hvordan har dere unngått den?

– Vi har tenkt nytt og annerledes i utføring av de kommunale tjenestene, samt rett og slett at vi setter tæring etter næring, forklarer han.