- Jeg tenkte først det var en feil, sier Fredrik Hovland.

Hovland bor et borettslag med over 400 leiligheter på Sinsen. En dag i oktober i Oslo hadde alle motorsyklene og scooterne på borettslagets oppstillingsplasser fått parkeringsbot.

- Det kom helt ut av det blå, sier Sigurd Wathne, styreleder i borettslaget.

Han forteller at plassene er på privat tomt og regulert til parkeringsformål i styrets vedtekter. Slik har det vært i 15 år, helt siden de fire blokkene var nye.

Alle fikk bot - etter 15 år

Alle scooter- og motorsykkeleiere på oppstillingsplassene fikk bot 24. oktober. Begrunnelsen var at plassene er på et fortau. Men bildene viser noe annet:

- Plassene er på et område innenfor fortauet, atskilt med kantstein, sier Wathne.

- Jeg flyttet inn her for 15 år siden, da blokkene var nye, og har alltid satt scooteren her. Så jeg ble litt sjokkert da jeg plutselig fikk bot, sier Fredrik Hovland.

Han klaget inn boten, og Bymiljøetaten har i klagesvaret stått fast på at parkeringen er gjort på et fortau. Parkeringsbøtene er ilagt og opprettholdt med begrunnelse i trafikkreglene § 17, nr.1, bokstav c: ”Det er forbudt å stanse helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg”.

- Striden står der, men dette er ikke et fortau, og parkeringsreglene i borettslaget har vi nettopp for å sikre at kjøretøyene skal stå på den anviste plassen innenfor fortauet, sier Wathne.

Les også: Kutter i snømåking og livredning - bygger parkanlegg foran skogen

- Grovt arrogant

Sigurd Wathne er mildt sagt overrasket over at Bymiljøetaten på denne måten har gitt bøter for parkering på en privat tomt, og trodde først dette var en glipp fra en overivrig parkeringsbetjent.

Det var også inntrykket han fikk etter en telefon til Bymiljøetaten. Flere av beboerne har fått svar på og avvist sine klager. De trues med saksomkostninger hvis de klager avslaget inn for tingretten.

- Jeg opplever Bymiljøetatens fremferd i denne saken som grovt arrogant, sier Wathne.

Les også: Kommunens sykkeltrasé stripper gata for parkering: - Vi kunne ikke tro det var sant

- Det er et fortau

Nettavisen har forelagt Bymiljøetaten klagesaken, og etaten står fast på sin beslutning og avslaget på klagene. At parkeringen er på privat grunn har ingenting å si, mener etaten:

- Eierforholdet er ikke avgjørende for vurderingen av hva som er et fortau. Trafikkreglene viser til at det skal være et anlegg for gående som er skilt fra kjørebanen med kantstein, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongstein i en epost, og legger til denne formuleringen:

- Vi viser til at overnevnte definisjon av fortau, forbudet i bokstav c, mot stans helt eller delvis på fortau, gjelder dersom det i det ytre fremtrer som åpent for alminnelig fotgjengerferdsel.

Les også: Skal sikre parkering - har fjernet over tusen parkeringsplasser: - Jeg blir helt matt

Med andre ord, selv om bildet (se over) viser et klart skille mellom fortau og oppstillingsplass, insisterer etaten på at dette skillet ikke er nok.

- Forbudet i bokstav c, mot stans helt eller delvis på fortau, gjelder også dersom fortauet skulle være privateid, dersom det i det ytre fremtrer som åpent for alminnelig fotgjengerferdsel, skriver Kongstein i eposten, og viser til en avgjørelse i Høyesterett.

Fredrik Hovland og Sigurd Wathne har bestemt seg la saken bli vurdert i Oslo Tingrett.