Her krever de mindre i lønnsøkning

Foto: (Norsk Hydro ASA)

- Våre ansatte har forstått det, sier sjefen for norsk kjempe.

18.07.13 12:27

Få norske selskaper har et like historisk sus over seg som Norsk Hydro.

Det som i dag er en gigant innenfor produksjon av aluminium og aluminiumsprodukter, høster liten gevinst av oljeboomen. Derimot er selskapet overgitt tilstanden i resten av verden.

- Aluminium handles i et åpent, internasjonalt marked med én global pris uavhengig av produksjonskostnader og hvor produksjonen skjer. For at Hydro skal være konkurransedyktige må våre kostnader være på linje med konkurrentene våre, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg til Nettavisen NA24.

Det betyr at lønnspiralen man har hatt i Norge de siste årene er med på å forringe Hydros konkurransekraft.

- Det er flere faktorer enn lønn som avgjør om vi er konkurransedyktige. Ansatte i Norge har høy kompetanse og er effektive, både med tanke på produksjon, sikkerhet og miljø. Vi kan leve med noe høyere lønnskostnader, men forskjellen kan ikke bli for stor, sier Brandtzæg.

Foto: Kåre Foss

En som er veldig bekymret for utviklingen er administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

- I 1995 hadde vi et lønnsnivå på linje med en 6-7 andre rike vestlige stater, men fra da og til nå så har vi hele tiden hatt en lønnsutvikling som har vært 40-50 prosent mer enn de andre, og det betyr at vi nå har en timelønn i Norge som er 70 prosent høyere enn konkurrentlandene våre. Dette kan ikke fortsette, sa han nylig til Nettavisen NA24.

LES MER HER: - Norge er på vei til å bli sykt

Krever mindre lønn enn andre
Men dette er imidlertid også noe de ansatte i Norsk Hydro har bitt seg merke i. I fjor endte deres oppgjør på 2,4 prosent, mot fire prosent for de fleste andre.

- Våre ansatte har forstått det. Vi opererer i en bransje som er svært konkurranseutsatt, noe de kjenner på hver dag. Vi legger stor vekt på å holde våre ansatte oppdatert når det gjelder den økonomiske situasjonen for selskapet. Gjennom tett dialog med tillitsvalgte har vi oppnådd moderate lønnsoppgjør de siste årene, sier Brandtzæg.

- Er du redd for at den kraftige lønnsveksten vi har hatt i Norge de siste 10 til 15 årene, vil gjøre at norsk industri blir utkonkurrert?

- Skal et norsk selskap lykkes i den internasjonale konkurransen må de være i stand til å ta igjen lønnsgapet gjennom teknologisk forsprang, høy effektivitet, innovasjon og måten vi organiserer oss på. Vår erfaring er at det er meget kompetente bedrifter også utenfor Norge, så lønnsforskjellene er noe vi kontinuerlig må følge med på, sier han.

- Hvordan ser du for deg mulighetene for norsk industri de nærmeste årene?

- Lønnsgapet mot konkurrentene våre er en utfordring, men gjennom høy effektivitet, teknologisk ekspertise og sterk kostnadsfokus håper vi det fortsatt er mulig å drive lønnsomt i Norge.

- Er du redd for at kronekursen skal styrke seg enda mer enn den har gjort de siste 10 årene?

- Sterk kronekurs utfordrer vår lønnsomhet, ettersom vi eksporterer mye aluminium fra Norge. Dersom kronekursen for eksempel styrker seg ti prosent mot dollar slår det ut i to milliarder kroner i negativ retning for Hydro, sier konsernsjefen.

Prisene i kjelleren
Da finanskrisen slo inn over økonomien ble deler av produksjonen på Sunndal, det mest moderne anlegget til selskapet i Norge, stanset.

- Da effekten av finanskrisen ble tydelig stanset vi i 2009 dyr og gammel produksjonskapasitet, inkludert den eldste produksjonslinjen for aluminium i Sunndal som årlig produserte 100.000 av totalt 400.000 tonn aluminium ved verket. I fjor startet halvparten av denne produksjonslinjen opp igjen, sier informasjonsdirektør i Norsk Hydro, Halvor Molland, til Nettavisen NA24.

Men etter finanskrisen har også prisen på aluminum vært elendig, sett fra produsentenes ståsted. I løpet av de fem siste årene har prisen stupt med hele 42 prosent og i år alene er fallet på mer enn 14 prosent.

- I dag er det fortsatt overproduksjon av aluminium i verden, og vi vil se oppstarten av de siste 50.000 tonn produksjon i sammenheng med markedsutviklingen, sier Molland.

Et spørsmålet er om selskapet vil flytte stadig mer aktivitet til utlandet, der kostnadsnivået er lavere.

- Vår klare ambisjon er å opprettholde satsningen i Norge. Om få år ligger det an til at Norge får et betydelig kraftoverskudd. Produksjon av verdens reneste aluminium i Norge er en god måte å eksportere denne grønne kraften til resten av verden. Fra et klimaperspektiv er faktisk Norge det beste landet i verden å produsere aluminium i, sier Brandtzæg.

Nytt pilotprosjekt
Molland utdyper denne effekten ytterligere.

- Aluminium er en del av løsningen for å redusere verdens utslipp av klimagasser og forbruket av aluminium i verden øker. Aluminium er en energibank der energien lagres i metallet, som kan resirkuleres, men det er ikke uvesentlig hvordan aluminium blir produsert. Produksjon av aluminium på vannkraft slipper ut 1,5 kg CO2 per kilo aluminium, mens utslippet av CO2 er om lag 10 ganger høyere dersom produksjonen skjer basert på kullkraft, som for er tilfellet for eksempel i Kina, som er verdens største produsent av aluminium. Norsk eksport av vannkraft i form av aluminium er 15-20 TWh/år, mens eksport av vannkraft gjennom kabler i snitt har vært rundt 3 TWh/år, sier han.

Tross de fallende prisene og stigende kostnadene vil de prøve på noe nytt.

- Vi ser nå på muligheten for å bygge et pilotanlegg på Karmøy med 70.000 tonn årlig produksjonskapasitet for å teste avansert teknologi for verdens mest energieffektive aluminiumproduksjon, og med lavest CO2-fotavtrykk. Prosjektet forutsetter støtte fra Enovas program for å støtte ny energi- og klimateknologi, og kraft til konkurransedyktige betingelser. Strømnettet i regionen må også styrkes slik at det tåler både elektrifisering av sokkelen og industribygging, sier Molland.

Nettavisen NA24 har i en rekke artikler satt fokus på om Norge virkelig er annerledeslandet.

LES SAKENE HER:
Slår tilbake mot dommedagsprofeti

- Norge er på vei til å bli sykt

- Vi er et lite land og har cirka 600.000 som står utenfor

- Lønnen til alle nordmenn må stagges

Vil skrote Jens' hjertebarn

- Jens Stoltenberg har sviktet

Ap slår kraftig tilbake mot regjeringskollega

- Norsk økonomi er et pyramidespill

Brannfakkel fra Norges mektigste finansmann

Kraftig nedtur for Norges overskudd

- Arven etter Stoltenberg er mer avhengighet

- Sverige får 40 prosent mer for hver krone

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.