En stor oversikt over hva kommunene budsjetterer med å dra inn i eiendomsskatt i år, viser en økning på 5,5 prosent fra i fjor. Det er en økning på 418 millioner kroner, viser en undersøkelse fra interesseorganisasjonen Huseiernes Landsforbund.

– Skattleggingen av bolig og avgiftene kommunalt øker betydelig mer enn den generelle lønnsveksten og prisveksten ellers. Politikerne må være forsiktige slik at skattenivået gjør at folk med vanlig inntekt ikke har råd til å eie sitt eget hjem lenger. Dette bekymrer oss, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne til Nettavisen Økonomi.

Mens Trondheim og Bergen budsjetterer med en økning på beskjedne fire millioner og 10 millioner totalt fra 2020 til 2021, øker kommunenes inntjening i Oslo og Stavanger med henholdsvis 70 millioner og 107 millioner kroner.

Se utviklingen i din kommune i oversikten lenger nede i artikkelen!

Les mer: Overraskende boligprisfall i Oslo

– Tar ikke hensyn

Eiendomsskatten har siden 1800-tallet vært en viktig inntektskilde for landets kommuner, og de siste 45 årene har kommunepolitikerne selv hatt rett til å bestemme om det skal være eiendomskatt - og eventuelt hvor høy denne skal være.

Men det er politikerne på Stortinget som bestemmer hvor høy eiendomsskatten maksimalt kan være for landets hus og hytter. Og i høst tok stortingspolitikerne den maksimale satsen for eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig ned fra fem til fire promille, gjeldende fra 1. januar i år.

Målet til regjeringen var å senke skattesatsen i kommunene som krevde inn mest, samt å hindre at flere kommuner satte opp eiendomsskatten til mer enn fire promille. Oversikten til Huseierne viser imidlertid at kommunene budsjetterer med 7,7 milliarder kroner i eiendomsskatt i 2021, og planlegger å øke inntjeningen til 8,2 milliarder om tre år.

– Dette betyr jo at norske kommuner overser stortingsflertallets ønske og vilje til å ta ned skatten. I stedet for å følge opp intensjonen fra flertallet, opprettholder og øker kommunene inntektene fra eiendomsskatt. Det er skuffende sier, generalsekretær Meyer i Huseierne og fortsetter:

– Eiendomsskatten tar ikke hensyn til skatteyternes betalingsevne, og er hverken knyttet til inntekt, skatteevnen din eller formue. Den rammer hardest for dem som har minst.

111 kommuner budsjetterer med lavere inntekter fra eiendomsskatt i år. Norges minste kommune Utsira, med 192 innbyggere og 120 boliger, fjerner eiendomsskatten totalt - mens kommuner som Nordkapp (-67,3 prosent), Sveio (-53,5 prosent) og Vestre Toten (-39,1 prosent) reduserer den budsjetterte inntjeningen betraktelig.

Finn din kommune i tabellen under:

Les også: Første prisfall på elleve måneder

Stavanger dobler fra 2020 til 2021

Politikerne i Stavanger mente at inntektsnivået i 2020 lå urimelig lavt sammenliknet med 2019 og tidligere år i lys av at kommunesammenslåingen med Finnøy og Rennesøy.

Arbeidet med retakstering, som ble initiert i 2017, ble fullført høsten 2020 - og kommunepolitikerne kunne budsjettere med en økning i inntektene fra eiendomsskatt på 107 prosent.

I 2020 fikk kommunen inn rundt 100 millioner kroner i eiendomsskatt, mens i år ventes inntektene til å øke til 207 millioner kroner. Hovedsatsen er på tre promille, men noen deler av den nye kommunen får i en overgangsperiode litt lavere satser.

Frode Myrhol, leder i Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB), er en del av det politiske flertallet i Stavanger - og skulle helst sett at satsene krøp nedover.

– Om det kun hadde vært opp til meg og FNB, ville eiendomsskatten i Stavanger blitt redusert. Men i det flertallet vi er i nå, så vil FNB bidra til at eiendomsskatten ikke blir satt opp, selv om flertallet gjerne ønsker det, sier Myrhol og fortsetter:

– Ellers er det viktig for meg at alle innbyggere blir behandlet likt, og at ikke enkelte bydeler har høyere takst enn andre når vi først har eiendomsskatt.

Disse kommunene har størst økning i eiendomsskatten:

Grunnen til at Nesbyens økning i budsjettert eiendomsskatt er så stor, er fordi kommunen innførte eiendomsskatt på alle hytter fra 1. januar i år. Hemsedal budsjetterte kun med syv millioner i eiendomsskatt i 2020, men fikk i realiteten inn cirka 21 millioner kroner, ifølge Huseiernes kommuneundersøkelse.

Les også: «Arkitekturopprøret Norge»: – Hvordan kunne vi la dette skje?