HØNEFOSS (Nettavisen/Ringerikes Blad:) Timelistene viser hvordan ansatte i Ringerike kommune skal ha hjulpet flyktninger med funksjonshemminger med ulike praktiske gjøremål.

Den 43 år gamle tobarnsfaren Mumdooh gjenkjente kun 16 av de totalt 184 timene registrerte timene som stod loggført på ham. Ghuroub Alaziz (41) sier hun kun kjenner igjen fem av de totalt 88 timene som kommunen skriver at hun har fått hjelp.

Les hele saken her: Kommuneansatt jobbet med flyktninger i tre år: Ble sjokkert over hva kommunen ba ham skrive under på

Allerede samme dag som Nettavisen/Ringerikes Blad publiserte artikkelen, ble saken tema i Ringerike kommunestyre. Her ble rådmann Tore Isaksen bedt om å forklare hva kommunen har foretatt seg i saken.

Isaksen trakk tilbake sitatene han ga til Nettavisen/Ringerikes Blad i et intervju i august.

I kommunestyret torsdag sier han at kommunen vil reagere sterkt dersom det viser seg at listene ikke er basert på faktisk utført arbeid og er koblet til søkbare midler fra staten.

– Da er det korrupsjon i kommunen. Og jeg mener det jeg sa til Ringerikes Blad, sier Isaksen.

Vil si mer i møte unntatt offentligheten

Rådmannen viser imidlertid til det han tidligere har sagt, at listene er interne lister og ikke er koblet til tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Isaksen sier at timelistene også er gjenstand for en sak i kommunens varslingssekretariat.

Rådmannen sier at han har bedt lederen for sekretariatet om å redegjøre for varslingssaken i et møte i kommunens formannskap førstkommende onsdag. Møtet vil være unntatt offentligheten, understreker rådmannen.

Britt Bøhler (Rødt) og Saeid Hosseini (Ap) var blant politikerne som stilte spørsmål ved håndteringen til rådmann i saken.

– I disse listene er det rapportert en del arbeid som ikke er realistisk. Jeg tror alle har lest saken, sier Hosseini.

Hosseini er for øvrig sønnen til tidligere kommuneansatt Seyed Hosseini, varsleren som i artikkelen hevder han er sikker på at timelistene er falske.

Krever en begrunnelse

Kommunestyrepolitiker Roger Larsen (Frp) sier til Nettavisen/Ringerikes Blad at han reagerer sterkt på hva som fremkommer i artikkelen.

– Denne saken må løftes, og vi må få alle fakta på bordet, sier Larsen og fortsetter:

– Dersom det er riktig det som så langt er kommet frem, er det alvorlig. Vi må få begrunnelsen for hvorfor det er gjort slik som det er beskrevet, sier Larsen.

Høyres gruppeleder Runar Johansen presiserer at han kun kjenner saken fra avisen, men sier dette om hva som har kommet fram:

– Ut fra hvordan jeg kjenner systemet, dreier det seg om å føre både direkte og indirekte timer for den enkelte flyktning. Dette må dokumenteres, og at jeg forutsetter jo at rutinene blir fulgt, sier Johansen.

Arbeiderpartiets gruppeleder Hilde Vollmerhaus sier at innholdet i artikkelen er en sak for kommunens kontrollutvalg.

I etterkant av rådmannens innlegg, sier Arbeiderpartiets Vollmerhaus følgende:

– Jeg har ikke hørt om timelistene før i dag, og Ap vil ta initiativ til full klarhet og åpenhet i denne saken. Dette er alvorlig, sier Ap-gruppelederen.