Herbjørn Hansson har i lang vært kritisk til det norske skattesystemet og mener norske politikere ikke forstår næringslivet. Kritikken er ikke mindre etter at Støre-regjeringen torsdag la frem statsbudsjettet for 2023.

Økt formuesskatt og utbytteskatt er noe av det som venter neste år. Hansson har støttet Røkkes utflytting og advart mot at flere vil flytte utenlands. Nå refser han rikspolitikerne:

– De skjønner ikke hvordan verden ser ut. Poenget er at de som er velstående, klarer seg alltid, mens de som er nederst ved bordet alltid taper. De kan ikke reise til Sveits eller andre steder, sier Hansson til Nettavisen.

– Vi har hatt to generasjoner med politikere som aldri har vært i praktisk arbeid. Det preger situasjonen her hjemme. Folk flest er kloke og har gjennomskuet de politiske myndighetene her på berget, lyder den krasse kritikken.

Les også: Listhaug svinger pisken: – Han er tidenes skatte- og avgiftskonge

Kunnskapsløse

Hansson sier han har sett utflyttingen på nært hold. Han har en sønn som har bodd i 20 år i utlandet, først i London, og nå i Monaco. Her bor det mange med norsk avstamning. Hansson frykter at både menneskelig og finansiell kapital i større grad vil emigrere.

– Hva er det du mener regjeringen ikke forstår?

– Det jeg reagerer på, er kunnskapsløsheten. Den er ødeleggende. Det ligger i bunnen av alt dette, og derfor er Senterpartiet nå under sperregrensen. De skjønner ikke hva internasjonal business er, som jeg anser som min bakgrunn. Jeg har operert internasjonalt hele livet, og folk flest er ikke dumme.

Han sier det går kjempegodt i hans internasjonale rederibusiness i alle verdenshjørner.

– Men norske politikere får ikke tak i oss, de prøver ikke på det.

Vedum fikk på pressekonferansen torsdag spørsmål om den harde kritikken som er kommet fra representanter for næringslivet, som investor Jan Petter Sissener.

– Jeg har respekt for at det er ulike meninger i det offentlige ordskiftet, var finansministerens diplomatiske svar.

Les også: Så mye dyrere blir alkohol, tobakk og drivstoff i 2023

Har flyttet ut

På spørsmål om ikke rike mennesker bør bidra mer, svarer Hansson:

– Jo, men vi har ikke rike mennesker i Norge lenger. De har flyttet ut. Vi kan ikke stenge mennesker inne i en fri verden, det skjer kun i totalitære systemer. Rike mennesker må bidra, men det er klart at de flytter, fordi de vil ikke ha pekefingeren over seg.

Hansson sier at en annen ting, er at Norge er verdens rikeste land målt i verdiskapningen, BNP.

– Hvis du skal skattlegge mennesker, må det være fordi du har bruk for penger, ikke bare for å straffe dem. De velstående i Norge skal selvsagt betale til fellesskapet, men nå er hovedpoenget å flå de rike, og flere av dem har flyttet. Så skal de flå de fattige.

Eiendomsmilliardær Christian Ringnes er ikke like kritisk som Hansson, men har sine innvendinger.

– Vi får håpe at ikke regjeringens iver i å legge skattebyrden over på dem som har økonomisk sterk rygg, gjør at ryggen blir så belastet at den ikke lenger fungerer. Næringslivet tar støyten i dette nasjonalbudsjettet og det kan være dårlig nytt for fremtidig norsk verdiskapning.

Les også: Nå kommer det store bil-sjokket: Avgiftseksplosjon

Hjelper utlendingene

Hansson er kritisk til at en stor del av Norges formue nå plasseres i utlandet gjennom Oljefondet.

– Det de gjør som mange ikke skjønner, er at vi kjøper aksjer i utenlandske selskaper og hjelper disse. Jeg forstår at vi kan ikke kan investere i alt i Norge, men vi bør kunne investere mer i infrastruktur her hjemme, som flyplasser og veier.

– Oljefondssjefen hadde i første halvår sløst bort et statsbudsjett, men sier det ikke er noe å snakke om.

Ingen interesse

Flere rødgrønne partier tar til orde for en exit-skatt for å hindre utflytting fra flere rike personer.

– Det har ingen interesse. Alle som vil, kan komme seg ut, avfeier Hansson. 74-åringen skal ikke flytte og vil heller ikke gi seg i næringslivet.

– Jeg skal holde på. En av verdens beste investorer, Warren Buffett, er 91 år. Jeg har tenkt å holde på lenge.

Herbjørn Hansson (74) er styreformann og leder av rederiet Nordic American Tankers (NAT), som ble etablert på Bermuda i 1995. Selskapet var notert på Oslo Børs, men er nå notert på New York-børsen. Markedsverdien av selskapet er 522 millioner dollar, snaue 5,5 milliarder norske kroner.

I 2020 hadde Hansson en ligningsformue på 40 millioner kroner. Han hadde en inntekt på 20,7 millioner kroner, betalte 10,2 millioner i skatt og var med det Sandefjords nest største personlige skatteyter.