Ifølge en melding fra Brønnøysundregistrene ble selskapet High Seas meldt oppløst mandag. Saken ble først omtalt i DN. Familieselskapet eies og drives av Herbjørn Hansson og sønnen Alexander Hansson. Alexander, som til daglig er bosatt i Monaco eier 60 prosent av aksjene, mens far Hansson eier 40 prosent.

High Seas har i de siste årene gått kraftig i minus, og har i løpet av de tre siste årene til sammen et tap på 391 millioner kroner. Ved årsskiftet var gjelden oversteget verdien av aksjeporteføljen med sju millioner kroner, og det var kun fem millioner kroner igjen av egenkapitalen.

Siden nyttår har verdiene på investeringene svekket seg ytterligere. Verdiene i porteføljen består i hovedsak av tre aksjeposter, hvor to av tre har litt store tap siden nyttår. North American Tankers (Nat) og Hermitage Offshore har begge falt i kurs, og Nat har i løpet av de siste ukene sett historisk lave aksjekurser. Siden nyttår har kursen på en aksje i Hermitage Offshore, tidligere kjent som Nodic American Offshore, falt med 63 prosent.

Til tross for en styrket dollar er de to rederiene nå verdsatt til rundt 80 millioner kroner, noe som tilsvarer et verditap på rundt 20 prosent.

Selskapets tredje investering er det eneste lyspunktet. Farmasiselskapet Photocure, som Herbjørn Hanssons bror var med å starte, har steget ti prosent siden nyttår, og er nå verdt rundt 117 millioner kroner.