Denne uken startet med historisk høye strømpriser, og det blir ikke bedre på tirsdag. Tirsdag melder Nordpool at strømkabelen mellom Norge og England igjen setter ny prisrekord.

Samtidig klatrer gassprisen til nye rekordnivåer. Gassen omsettes nå for mellom 280 og 290 euro per MWh, noe som er rekordhøyt. Samtidig snuser kvoteprisen på 100 euro-markedet per tonn.

Dobbel strømprisrekord

Dette slår igjen direkte ut på prisene i Sør-Norge.

Strømprisen på Østlandet og Vestlandet passerer for første gang 400 euro per MWh med god margin. Prisen blir derimot ikke identisk: Østlandet må betale 5,43 kroner per kWh, mens Vestlandet slipper unna med «bare» 5,37 kroner.

Det blir også ekstra dyrt på morgenkvsiten på Østlandet, med en pristopp på 6,12 kroner mellom 08 og 09.

På Sørvestlandet settes det egentlig ny historisk toppnotering målt i Euro, men en liten styrkning av kronen gjør at målt i norske kroner faller strømprisen med 0,3 øre til 6,66 kroner per kWh.

Svært høye priser i Europa

Som vanlig henger de høye prisene sammen med et svært høyt prisnivå i landene rundt oss, der snittprisene stort sett ligger over det som betales på Sørvest-landet.

Blant annet må tyskerne tirsdag ettermiddag ut med like under 10 kroner per kWh (regnet med moms).

Eksporten fortsetter

De høye prisene gjør at strømeksporten i stor grad fortsetter.

  • Tyskland: 10,4 GWh eksporteres
  • Danmark: 35 GWh eksporteres
  • England: 8,6 GWh i netto eksport

Det blir også betydelig eksport fra Østlandet til det svenske prisområdet SE3 på drøyt 9 GWh

Hovedårsaken denne gangen er ikke sumrestriksjon, men ganske enkelt høyere priser i Sverige.

Les også: Noe veldig rart har skjedd med strømmen på Østlandet – forklaringen er enda merkeligere