Gå til sidens hovedinnhold

Hold prinsippløse Stortinget langt unna styringen av milliardverdiene i Oljefondet

For ett år siden var Arbeiderpartiet enstemmig med på å gi Norges Bank en fri rolle. Men nå vil de plutselig detaljstyre sentralbanken.

Den tidligere danske statsministeren Jens Otto Krag er kjent for sitatet «Man har et standpunkt til man tager et nyt».

Sitatet er berømt fordi det demonstrerer et total mangel på prinsipper, og det passer dessverre godt på Arbeiderpartiets og Senterpartiets rolle i konflikten om Norges Banks ansettelse av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet.

Så sent som i fjor sommer var både Arbeiderpartiets og Senterpartiets prinsipielle standpunkt glassklart:

Om sentralbankens uavhengighet: «Norges Bank kan ikke instrueres i sin virksomhet etter loven (..)».

Og partiene stemte imot følgende forslag fra SV, Rødt og MDG: «Før banken treffer vedtak av særlig viktighet, skal saken være forelagt departementet».

Dersom du ikke tror det, kan du sjekke selv. Samtlige representanter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som deltok i avstemmingen om ny sentralbanklov stemte for å gi Norges Bank uavhengighet og frihet, og sa nei til å gi finansministeren og Finansdepartementet noen rett til å styre banken.

Her kan du lese alt: Lov om Norges Bank og pengevesenet - voteringsoversikt

Hvis noen tror dette var et arbeidsuhell, så stemmer ikke det. Norges Banks uavhengighet ble enstemmig foreslått av et utvalg ledet av tidligere sentralbanksjef og finansråd Svein Gjedrem i 2016, og det ble også støttet av et utall høringsinstanser frem til lovforslaget ble vedtatt i fjor sommer.

Det hører også med til historien at Norges Bank aldri har blitt instruert i enkeltsaker, slik noen nå tar til orde for å gjøre ved å forsøke å tvinge banken til å omgjøre ansettelsen av Nicolai Tangen som leder for Oljefondet.

Man har et standpunkt til man tar et nytt - alternativt; det er ikke så viktig med prinsipper i politikken.

For bare noen dager siden konkluderte Arbeiderpartiet med at de faktisk vil at politikerne skal instruere Norges Bank til å omgjøre ansettelsen. – Summen av disse forholdene, og at eierskap med så omfattende risiko for interessekonflikter foreligger, er ikke forenelig med å lede oljefondet. Det vil være Arbeiderpartiets konklusjon, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Så kan man spørre om det er så viktig at Norges Bank er uavhengig og passer på pengene våre uten å skjele til det kortsiktige politiske spillet på Stortinget?

Etter min oppfatning er det livsviktig, og det er en skremmende tanke om stemningsbølger blant de 169 representantene skal få avgjørende betydning for vår felles pensjonsformue på over 10.000 milliarder kroner.

Olje, gass og kull er helt ok den ene dagen, men må ut den neste. Så får noen en fiks idé om at Oljefondet må investere innenlands, sette pengene i grønne oppstartsbedrifter, brukes til utviklingshjelp etc.

Kuvendingene på ett år om et så sentralt prinsipp som at sentralbanken skal være uavhengig, lover ikke bra. Og det er litt skremmende at man er så kortsiktige at den lange internasjonale trenden med mer selvstendige sentralbanker skal byttes ut med å kommandere banken i en intern ansettelsessak.

I denne saken blir det vanskelig for venstresiden å håpe på en borgerlig splittelse, og når det fremstår som klart at Stortinget heller ikke har makten til å kommandere Norges Bank, så håper de at Nicolai Tangen skal trekke seg. Det er det ingen grunn til. Han har ikke gjort noe feil, og har mottatt et jobbtilbud og skrevet under på en juridisk forpliktende arbeidsavtale.

Verken skatt eller skatteparadiser er gode motargumenter, og det er for alle praktiske formål tatt god hånd om mulige interessekonflikter mellom Tangen, AKO Capital og Norges Bank.

Når Kristelig Folkeparti ønsker at saken skal tilbake til Hovedstyret i Norges Bank, så er det en konstruktiv måte å finne en tredje vei ut av uføret.

Som jeg har skrevet før: Nå har politikerne plagd Oljefondet nok. Det er både fornuftig og greit at Stortinget kritiserer Norges Banks håndtering av saken, men det siste vi trenger er nye måneder med rot og støy.

PS! Hva mener du? Bør Stortinget få nærmere styring med Norges Bank og Oljefondet, eller vil du ha politikerne på armlengs avstand? Skriv et leserbrev!

Kommentarer til denne saken