Norges Bank kunngjorde nå kl. 10 som ventet at de holder styringsrenten uendret på 0 prosent. Samtidig gjentar sentralbanken at det går mot en heving av renten i september. Det neste ordinære rentemøtet i Norges Bank er 23. september.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

– Komiteen mener fortsatt det er behov for en ekspansiv pengepolitikk. Samtidig er forholdene i økonomien i ferd med å normaliseres. Det tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten fra dagens nivå, fortsetter sentralbanksjefen.

Les også: Tjener fett på boliglån - slik skviser bankene deg

Tilbake til normalen

Adm. dir. Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier i en pressemelding at sentralbanken kommer med et entydige signal om moderat renteheving fra september. det bidrar til den pågående avkjølingen av boligmarkedet.

- Dette gjør det noe enklere å etablere seg i boligmarkedet, og vi forventer at andelen førstegangskjøpere vil øke videre gjennom høsten, sier Geving.

Rentekomiteen i Norges Bank la vekt på at lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer. Det reduserer faren for en langvarig høy arbeidsledighet.

En lang periode med lave renter øker samtidig faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp. Rentekomiteen i Norges Bank merker seg også at veksten i boligprisene har avtatt den siste tiden, etter en markert oppgang frem til i vår.

Norges Bank skriver i pressemeldingen at den økonomiske utviklingen har vært om lag som det sentralbanken anslo i juni. Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i aktiviteten, og arbeidsledigheten har falt videre.

Les også: Stadig flere har råd til egen bolig fordi rentene er rekordlave

Usikkert

Det er likevel fortsatt usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningen på norsk økonomi. En høy vaksineringsgrad reduserer imidlertid behovet for smitteverntiltak, men nye virusvarianter vil gjøre det nødvendig med nye innstramminger.

Den underliggende inflasjonen har avtatt og er under det langsiktige prismålet på 2 prosent. Men Norges Bank skriver at økt aktivitet i norsk økonomi tilsier at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp.

Dagens rentemøte i Norges Bank (formelt sett onsdag ettermiddag) er et såkalt mellommøte. Det utarbeides verken en ny pengepolitisk rapport, nye makroprognoser, ny rentebane eller avholdes en pressekonferanse.

Les også: Sjeføkonom advarer mot norsk oljestans: - Vil gi mer skade på miljøet

Ingen nye signaler

Sjeføkonomer som Nettavisen har snakket med, har vært klare på at hvis det ikke går mot en renteheving i september, må Norges Bank komme med nye signaler nå. Det gjorde altså sentralbanken ikke.

DNB Markets gjorde likevel i morgenrapporten et poeng av at denne gangen skal sentralbanksjef Øystein Olsen holde et foredrag og delta i en paneldebatt i Arendal. Det skjer like etter rentekunngjøringen.

Les også: DNB tjener rått på personkundene

Vi kan derfor få noe mer informasjon om vurderingene enn i pressemeldingen, som vanligvis er veldig ordknapp ved disse mellommøtene. Det var den også denne gangen.

Meglerhuset skriver i morgenrapporten at Norges Bank har vært helt eksplisitte på at styringsrenten skal opp i september. Det er de også nå, så alt tyder på at styringsrenten heves til 0,25 prosent om fem uker.