Fra 2005 var Hossain en del av byggebransjen i Qatar. 53-åringen jobbet blant annet som håndverker på Khalifa stadion i en måned.

Flere migrantarbeidere har fortalt historier om manglende lønnsutbetalinger i Qatar. Det var ikke et problem for Hossain, men:

– Lønnsnivået har vært lavt siden første dag i jobb, og den økte aldri, forteller Hossain til NTB.

I intervjuet forteller Hossain at til tross for lav lønn følte han seg bedre behandlet enn mange av sine kollegaer.

Amnesty Norge påpeker til NTB at i sine undersøkelser i Qatar er det største problemet at utbetalingene ikke kommer.

– Enda verre enn lave lønninger er det at utbetalingene ofte er mange måneder forsinket eller ikke kommer i det hele tatt. Dette er ekstremt prekært fordi de som har pådratt seg gjeld for å betale de ulovlige rekrutteringsavgiftene, som ofte er på mellom 1000 og 2000 dollar og må tilbakebetales med høye renter, forteller politisk rådgiver Frank Conde Tangberg til NTB.

– Katalysator til endring

Amnesty International har også dokumentert at migrantarbeidere diskrimineres etter nasjonalitet, noe som gjenspeiles i blant annet lønn.

Våren 2021 opplyste Qatar at det var innført en minstelønn for alle arbeidere fra alle nasjoner i landet. Den ble økt til en månedslønn på 1000 qatarske rijaler, som er omkring 2800 norske kroner. I tillegg fikk man dekket en sum som skal gå til kost og losji.

– Dette mesterskapet er en katalysator til endring for arbeiderrettigheter, både i Qatar og i andre deler av verden, uttalte VM-sjefen til Al Jazeera den gangen.

– Den nye minstelønnen er i utgangspunktet for lav til å dekke essensielle utgifter og har ikke blitt revidert årlig, og i tillegg vet vi at det eksisterer store problemer med utbetaling av overtid, sier Tangberg.

Mange har ikke vært imponert over landet når det kommer til brudd på menneskerettighetene. Amnesty har i en fersk rapport oppfordret til å øke minstelønnen og å styrke lønnsvernet.

Hossain merket ikke noe til den økningen. Ikke fikk han ekstra utbetaling til kost og losji heller.

– Jeg brukte 160.000 bangladeshisk taka (15.500 kroner) for å få jobben i Qatar, og jeg fikk en månedslønn på 600 qatarske rijaler, hevder Hossain.

– Utfordringen var å bære egen matkostnad. Månedlig måtte jeg bruke mellom 200 og 250 qatarske rijaler på mat, forteller han.

Følte seg trygg

NTB har ikke fått svar fra den qatarske regjeringen til denne saken. Hossains arbeidsgiver har ikke svart på NTBs henvendelser.

Hossain forteller at han, i motsetning til det mange andre migrantarbeidere har fortalt, har følt seg trygg under hele oppholdet i Qatar.

– Ja, jeg følte meg trygg mens jeg jobbet på de forskjellige stedene. Vi måtte bruke sikkerhetsutstyr. Jeg følte meg også trygg i arbeidsleiren hvor jeg tilbrakte tid med andre medarbeidere.

Han forlot Qatar i desember 2020 på permisjon midt i koronapandemien.

– Jeg kunne ikke dra tilbake til Qatar da selskapet mitt ikke fornyet jobben min, forteller han.