Forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet organiserer noen av dem som kommer dårligst ut i sammenlikningen til Storebrand: ansatte i hotell- og restaurantbransjen.

Delp sier at tjenestepensjon ikke er nedfelt i tariffavtalene i privat sektor. Han er likevel kjent med at hotellene og restaurantene har lagt seg på det lovpålagte minstekravet på 2 prosent årlige innbetalinger.

Les også: De beste og de verste pensjonsordningene

- Det vi har jobbet med som er viktig for disse gruppene, er pensjonsopptjening fra første krone for folk med små stillinger. Mange av våre medlemmer jobber i bransjer som ikke har denne opptjeningen, og det har vært et veldig viktig krav for oss i kvinnedominerte deltidsbransjer, sier Delp til Nettavisen Økonomi.

Forbundssekretæren konkluderer med at ansatte i typiske kvinnedominerte yrker og lavlønnsyrker også har de dårligste pensjonstilbudene.

Mye deltid

- Det har sammenheng med at kvinneyrker er typiske deltidsyrker. Aller verst er det for folk med flere jobber som ikke får opptjening fra første krone i noen av dem. Har de to jobber, forsvinner 2G i opptjening, sier Delp. 2G tilsvarer drøyt 190 000 kroner.

Hotell- og restaurantansatte scorer også svært dårlig når det gjelder uførepensjon.

- Det er litt det samme bildet som når det gjelder tjenestepensjon. De som har bedre ordninger her, får også bedre ordninger på andre områder. Men etter konflikten restaurantbransjen hadde i 2016, er spørsmålet om tjenestepensjon tatt inn i de lokale forhandlingene, sier Help.

Venter i spenning

- Hva vil Fellesforbundet prioritere fremover når det gjelder pensjonsrettigheter?

- Det aller viktigste for oss innenfor tjenestepensjon er retten til pensjon fra første krone. Og så venter vi i spenning på en løsning mellom NHO og LO når det gjelder avtalefestet pensjon.

- Det var lovet en mulig løsning i vinter, men det har partene ennå ikke rukket. Løsningen skal komme i løpet av 2019, så dette blir ikke noe forhandlingstema før i 2020, sier Delp.

Terje Valskår i LO-forbundet Industri Energi er nestleder i et forbund som har sikret gode pensjonsordninger for sine medlemmer, eksempelvis de offshore-ansatte. De kommer på

Veldig viktig tema

– Pensjon har alltid vært et veldig viktig tema for oss. En normal pensjonist sitter igjen med 56-66 prosent i pensjon av tidligere lønn. Det har vært vårt utgangspunkt å sikre alle mulighet til å gå av på en verdig måte og sikre en lønn de kan leve av som pensjonist, sier Valskår til Nettavisen.Økonomi.

For Industri Energi har de vært særlig oppmerksomme på lavlønnsgruppene, spesielt etter at Lov om obligatorisk tjenestepensjon kom i 2006. Valskår sier videre at større selskaper i mange år har hatt tilleggspensjon som et påpluss til folketrygden.

- Vi har villet forbedre tjenestepensjonsordningen, slik at våre grupper kommer ut med en lønn å leve av. For vår del har også kampen om avtalefestet pensjon – AFP – vært viktig, med en fleksibel avgangsalder mellom 62 år og 70 år.

- Det har vært viktig å gi de med et langt arbeidsliv muligheten til gå av som 62 år med en pensjon til å leve av, sier nestlederen.

Stor effekt

Det seneste året har det vært mye oppmerksomhet om at tjenestepensjonsordningene har beveget seg bort fra de ytelsesbaserte ordningene til innskuddsbaserte ordninger.

- Det vil få en stor effekt på pensjonen til den enkelte, og noen har hatt veldig gode innskuddsordninger, kommenterer Valskår.

– Hva vil dere være opptatt av fremover?
– En ny reform for AFP har høy oppmerksomhet, (og så er) men vi er mest (veldig) opptatt av pensjon fra første krone, som var et tema på tariffoppgjøret i fjor. Dette skal til utredning i år og ut til avstemning blant LOs medlemmer, svarer Valskår.

Slitertillegg

Han er også for slitertillegget som er kommet, som er på 14 000 kroner og gis til arbeidstakere mellom 62 og 67 år.

- Og en sak som ikke har vært så mye omtalt i mediene, er muligheten til å beholde pensjonsrettigheter ved sykdom og nedbemanning. Det er veldig viktig for oss.

- Men igjen, vår oppmerksomhet er å opprettholde prinsippet om at pensjon er utsatt lønn til leve av når du blir pensjonist, det er et viktig prinsipp, understreker Valskår.