*Nettavisen* Økonomi.

Hovedtrekkene i statsbudsjettet

Bondevik-regjeringen foreslår skatte- og avgiftslettelser for 2,8 milliarder kroner, og mener det er viktig å gjennomføre en pensjonsreform.

14.10.05 11:00

"Norsk økonomi går godt. Verdiskapingen øker raskt, og både bedrifter og husholdninger ser optimistisk på fremtiden. Sysselsettingen øker og den registrerte arbeidsledigheten avtar. Den økonomiske situasjonen og utsiktene fremover tilsier at statsbudsjettet for 2006 bør virke nøytralt på den økonomiske aktiviteten" skriver Finansdepartementet i en pressemelding fredag.

Det viktigste i Bondevik-regjeringens forslag til statsbudsjett er for folk flest skattelettelsene.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2006 nye netto skatte- og avgiftslettelser på 2,8 milliarder kroner. På denne måten håper de å oppnå lik behandling av arbeidsinntekter og stimulere til at flere kommer ut i arbeid.

"Med Regjeringens forslag er hovedelementene i skattereformen på plass, i tråd med planen som ble skissert i skattemeldingen", skriver departementet.

De avtroppende regjering legger opp til et oljekorrigert underskudd i 2006 på 65,9 milliarder kroner. Dette betyr samme bruk av midler fra oljefondet i 2006 som i 2005. På denne måten håper finansminister Per-Kristian Foss å forhindre overoppheting av økonomien.

Bruken av oljepenger utover handlingsregelen ventes å falle med rundt ti milliarder kroner fra i år. Bedringen skyldes de høye oljeprisene, som øker veksten i petroleumsfondet.

Selv om oljeprisene holder seg høye, er det likevel store økonomiske utfordringer når det gjelder pensjonskostnader og andre aldersrelaterte utgifter. Gjennomføringen av en pensjonsreform mener Bondevik-regjeringen er såpass viktig at de foreslår å etablere et pensjonsfond, basert på oljefondet og Folketrygdfondet.

Det budsjetterte oljekorrigerte underskuddet gir samme underskudd som andel av BNP for Fastlands-Norge til neste år som i år.

Hovedtrekkene:
- Bruken av petroleumsinntekter utover forventet realavkastning av kapitalen i Petroleumsfondet ved inngangen til 2006 anslås til vel 12 milliarder kroner. For inneværende år er den tilsvarende forskjellen rundt 22 milliarder kroner.

- Regnet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge, er det strukturelle underskuddet uendret fra 2005 til 2006. Budsjettet anslås dermed å være konjunkturnøytralt. Dette bildet understøttes også av økonomiske modellberegninger.

- Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter anslås til om lag 0,75 prosent regnet i forhold til anslag på regnskap for 2005.

- Regjeringens skatte- og avgiftsopplegg innebærer nye netto skattelettelser i 2006 på om lag 2,8 milliarder kroner bokført.

- Statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd, som er et anslag på det faktiske uttaket fra Petroleumsfondet i budsjettåret, er beregnet til 77 milliarder kroner.

- Netto avsetning til Statens petroleumsfond, der overføringen til statsbudsjettet er trukket fra, anslås til 251 milliarder kroner. I tillegg kommer renter og utbytte på kapitalen i fondet. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens petroleumsfond anslås til 305 milliarder kroner.

- Den samlede kapitalen i Statens petroleumsfond ved utgangen av 2006 anslås til rundt 1670 milliarder kroner, mens kapitalen ved utgangen av innevæ rende år anslås til rundt 1.335 milliarder kroner.

- Regjeringens forslag til kommuneopplegg for 2006 innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 2,9 milliarder kroner, eller vel 1,25 prosent. Veksten er regnet i forhold til det nivået på kommunesektorens inntekter i 2005 som ble lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2005.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag