I starten av hvert år oppsummerer Oljedirektoratet fjorårets produksjon, leting og funn av olje og gass på norsk sokkel.

– Selv om 2020 på mange måter har vært et unntaksår med pandemi og oljeprisfall, er investeringene på sokkelen på samme nivå som årene før, sa oljedirektør Ingrid Sølvberg i innledningen av den digitale oppsummeringen.

Oljedirektoratet og Sølvberg anslår at bare rundt halvparten av ressursene på norsk sokkel er solgt og levert, og at 25 prosent av oljen og gassen utenfor kysten vår ikke er funnet ennå.

– Vårt anslag viser at det er nok olje og gass igjen på sokkelen til at petroleumsnæringen kan skape verdier i lang tid fremover, sier Sølvberg.

Les mer: Oljeprisen stiger etter forbløffende løfte: – Det er nesten for godt til å være sant!

Amerikansk oljegigant ble årets lete-vinner

Brønnen «Slagugle» (PL891) ble årets store funn på norsk sokkel i fjor, ifølge Oljedirektoratet. ConocoPhillips-funnet, som ligger på Haltenbanken i Norskehavet, er beregnet til mellom 12 og 32 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Kjell Inge Røkke-eide Aker BP var opprinnelig partnere i lisensen sammen med PGNiG og ConocoPhillips, men de to førstnevnte trakk seg ut og droppet eierskapet på 30 prosent hver i juni 2019. I stedet gikk Pandion inn og fikk en eierandel på 20 prosent.

Aker BP og PGNiG stemte mot borebeslutning i lisensen, mens ConocoPhillips beholdt troen - og fikk godt betalt.

Les mer: ConocoPhillips: – Betydelig oljefunn i Norskehavet

ConocoPhillips stod også for Warka-funnet i Norskehavet, som Oljedirektoratet ser på som det nest største funnet på norsk sokkel i fjor. Funnet er på mellom 8,3 og 30,45 millioner Sm3 oljeekvivalenter.

I løpet av de siste 20 årene, har antallet utenlandske oljegiganter som ConocoPhillips blitt færre og færre. Oljedirektoratet viser til at det i år 2000 var åtte såkalte «majors», mens det i 2020 kun var tre. De andre to er Shell og Total.

Samtidig har antallet små og mellomstore selskaper skutt i været: I 2020 var det 19 mellomstore selskaper og 11 små selskaper på norsk sokkel.

Totalt ble 31 letebrønner påbegynt i 2020, og selskapene gjorde 14 funn. Syv av funnene var i Nordsjøen, mens syv var i norskehavet.

I år venter Oljedirektoratet at det vil bli boret rundt 40 letebrønner, og direktoratet kan melde om stor interesse til årets tildelingsrunde av forhåndsdefinerte områder (TFO).

Les mer: 231 oljearbeidere til gruppesøksmål mot Aker BP: – Grovt avtalebrudd

Tror på høyere produksjon fremover

I lys av de midlertidige skatteendringene fra Stortinget, forventer Oljedirektoratet høyere investeringer enn tidligere antatt.

I fjor investere selskapene rundt 150 milliarder kroner på norsk sokkel. For neste år venter direktoratet at investeringene vil falle med ti milliarder, før de vil stige igjen fra 2022.

Til tross for at myndighetene ble enige med OPEC+ om å begrense olje- og gassproduksjonen i en periode i fjor, steg oljeproduksjonen i 2020 sammenliknet med året før. Oljeproduksjonen ventes å stige videre fra dagens 1,7 millioner fat per dag til i overkant av 2 millioner fat per dag i 2025.

Les også: MDG vil stenge oljekranen en gang for alle

Les mer: Han så Equinor-skandalen på nært hold