Gå til sidens hovedinnhold

Høy oljepris ut året

Oljeprisen har steget voldsomt på kort tid og festen er ikke over. Spekulantene i markedet spår høy pris ut året.

Norsk Hydro og Statoil har vært gode kort å sitte med i aksjemarkedet de siste ukene. Kursene har klatret til stadig nye høyder. Norsk Hydro har steget med over 20 prosent på bare én måned, mens Statoil har lagt på seg rundt 15 prosent.

Oljeprisen har steget med tre dollar fatet på bare en drøy uke og ligger nå over 34 dollar fatet (Brent Spot). Hoppet i oljeprisen kommer dels som følge av at Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC)har besluttet å kutte sin oljeproduksjon med 1 million fat per dag fra 1. april. Samtidig har OPEC oppfordret sine medlemsland til å stanse overproduksjonen.

Bensinmangel i USA

En annen tungtveiende grunn til den sterke oljeprisen, er frykt i det amerikanske markedet for bensinmangel når den såkalte ”bensinsesongen” starter i mai. Lagrene i USA er nå veldig lave etter trekk i lagrene den senere tiden, en periode lagrene normalt øker. Dette skyldes blant annet strengere miljøkrav til bensinen i US. Man dermed ikke får like mye ut av oljen som før, og det er færre land USA kan importere olje fra.

Prisene på oljebørsene sier noe om hvilken oljepris man kan vente seg fremover.

- Basert på forward-markedet, skal oljeprisen holde seg høy i hvert fall ut året, sier oljeanalytiker Øivind Munthe-Kaas i Norwegian Oil Trading.

Han viser til at forward-kontraktene handles opptil ett år frem i tid, men at det er liten handel når vi kommer så langt frem. Men tar man utgangspunkt eksempelvis i september-kontraktene der det er mer likviditet, handles disse nå på drøyt 31 dollar fatet, viser han til.

Spekulantene i oljemarkedet tror med andre ord på høy oljepris i mange måneder fremover.

Nye OPEC-kutt?

OPEC´s produksjonskvoter og ikke minst i hvilken grad OPEC-landene holder seg til disse, er selvsagt avgjørende for oljeprisen.

Oljeanalytiker Arnstein Wigestrand i Enskilda Securities anslår at OPEC´s overproduksjon ligger på 1,5 millioner fat per dag. Men sannsynligvis har enkelte av OPEC-landene redusert sin produksjon utover i 2004 som et resultat av den stigende oljeprisen, mener han.

- Det er en del ting som tyder på at de 10 OPEC-landene som har kvoter, har redusert sin produksjon noe fra slutten av fjoråret, sier Wigestrand.

For OPEC´s kvoter er i beste fall veiledende. Hvorvidt OPEC-landene forholder seg til sitt eget vedtak om kvotekutt etter 1. april, vil avhenge av oljeprisen.

- Dersom de tror at det vil komme et prisfall, vil de i større grad gjennomføre produksjonskuttet, sier Wigestrand og viser til at det omvendte vil gjelde dersom prisen stiger. Da vil OPEC-landene i større grad opprettholde produksjonen for å unngå at oljeprisen blir altfor høy.

Tror på OPEC-kutt
Men Wigestrand tror på OPEC-kutt fra 1. april med dagens oljepris.

- Den prisingen vi har sett den siste tiden, vil nok føre til at de gjør alvor av dette kuttet, sier han.

Og i slutten av mars er det nytt møte i OPEC. Der er det varslet at det kan komme nye kutt dersom strategien så langt ikke virker. OPEC har et eget mål for ”idealpris” som er i intervallet 22-28 dollar fatet for en såkalt ”OPEC-basket”. I dag ligger denne på nærmere 32 dollar fatet.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar