Gjennom hele forrige uke hadde Sør-Norge veldig høye strømpriser. Dette skjedde samtidig som landene rundt oss kunne nyte godt av lavere priser grunnet væromslag og mer fornybar kraftproduksjon.

Les også: Nå får du et lite pustehull fra ekstremprisene på strøm - men Sør-Norge fortsetter å være dyrt

Mye av årsaken er at vannmagasinene har vært på et historisk lavt nivå at Statnett har økt farenivået til gult nivå for strømsituasjonen. Dermed har vannkraftprodusentene holdt tilbake produksjon, og i større grad basert seg på import av strøm.

Les også: NVE ble tatt på senga av energikrisen - men nå er situasjonen i bedring

- Rimelig kraftproduksjon i våre naboland bidro til at Norge importere mer på alle sine handelsforbindelser i forrige uke. I uke 42 var norsk nettoeksport 150 GWh, dette er det laveste nivået for en uke siden starten av mai, melder NVE.

Mye av årsaken til at Norge fortsatt eksporterer kraft i en situasjon med lite vann, er den den nye utenlandskabelen til England: Den sto for hele 108 GW av nettoeksporten i forrige uke.

Magasinene fyller seg opp svært sakte

Nå viser nye tall fra NVE at de høye strømprisene i Sør-Norge i forrige uke ikke har hatt veldig stor effekt på grunnproblemet: Mengden vann i norske vannmagasiner økte i forrige uke med 0,8 prosent, fra 67,5 til 68,3 prosent. Det er en mindre økningen enn ukene før.

Selv om dette er en økning, er det likevel langt under normalnivået på rundt 82 prosent.

Det var til dels stor forskjell mellom landsdelene. I Nord-Norge og på Østlandet var det en reduksjon i vannmengden, mens Midt-Norge økte med hele 2,8 prosentpoeng. Med det gjorde Midt-Norge et solid sprang opp mot normalnivået

I Vest-Norge er derimot situasjonen fortsatt langt under det laveste som noen gang er målt.

Så mye varierer vindkraften

Mye av årsaken til svingningene i kraftprisene, henger sammen med hvor mye strøm som produseres av vindkraftverk.

Grafen under viser hvordan den samlede vindkraftproduksjonen i Europa har svingt de siste to ukene. Store mengder tysk vindkraft ble sluset inn på nettet onsdag, torsdag i forrige uke, noe som presset ned prisene.

Samtidig ser man at det varierer kraftig hvor mye vind kan bidra med: På det laveste kunne vind bidra med rundt 14.000 MWh på én time, mens det på toppene var over 65.000 MWh.

Jo mer vindkraft som bygges ut, jo viktigere blir disse svingningene.

Les også: Ny strømkabel til England står for 40 prosent av strømeksporten - snart skal kapasiteten dobles