Ferske månedstall fra NAV viser at ved utgangen av mars er det registrert 211.700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV.

Det utgjør altså 7,5 prosent av arbeidsstyrken. Justert for sesongsvingninger økte antallet arbeidssøkere med 3 900 personer fra februar.

Andelen helt ledige lå på 4,1 prosent av arbeidsstyrken i mars, justert for sesongvariasjoner.

Les også: Ny rapport om norsk industri: – Om dette skjer, er det bare å legge ned

Alvorlige konsekvenser

– I mars har vi igjen over 210.000 arbeidssøkere registrert hos NAV. Dette er det høyeste antallet siden september i fjor, og understreker de alvorlige konsekvensene pandemien har på arbeidsmarkedet sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding fredag.

119.300 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av mars. Det utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 136.900 personer.

Det tilsvarer 4,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 74.900 registrert som delvis ledige.

Les også: 1 av 3 har prøvd å rekruttere uten å lykkes: – Helt utrolig

Ett unntak

NAV skriver at det er små endringer i antallet helt ledige for de fleste yrkesgrupper. Unntaket er butikk- og salgsarbeid. Justert for sesongsvingninger, er det her blitt 2100 flere helt arbeidsledige. I denne yrkesgruppen øker også antallet delvis ledige med 1700 personer.

– Økningen innen butikk- og salgsarbeid kommer av at flere kjøpesentre og butikker har måttet stenge i forbindelse med smitteutbrudd i ulike deler av landet, sier Holte.

Ved utgangen av mars var andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport, med 12,3 prosent, og lavest innen undervisningsyrker med 1,0 prosent.

For ferskt

Handelsbanken Capital Markets skrev i sin morgenrapport de nye nasjonale tiltakene er trolig av for ny dato til å ha gitt avtrykk i dagens statistikk fra NAV.

Virke har signalisert at 39.000 berøres av de siste nedstengningene. NHO, som også inkluderer andre nedstengninger og påvirkede bransjer, anslår antallet til 100.000 personer.

Det er altså et betydelig spenn i ledighetsestimatene. Handelsbanken skriver at det er også usikkert hvor mange av de berørte som faktisk blir permittert i det som forhåpentligvis er en kort periode, og hvor stor andel av dette igjen som vil dukke opp i statistikken allerede denne uken.